Kierownictwo KWP czerwiec 2024 - Kierownictwo - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

         

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 

insp. Mariusz KRZYSTYNIAK

 

Komendant inspektor Mariusz Krzystyniak

 

Urodzony w 1971 r. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ukończył również Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz szkolenie w ramach programu Basic Investigation of Computer and Electronic Crimes Program (BICEP) prowadzone przez United States Secret Service U.S. Departament of Homeland Security.


przebieg służby:
- od 16 września 1991 r. - pełnił służbę w Komisariacie III Policji KRP Bytom zarówno w pionie prewencji jak i kryminalnym;
- od 1 lipca 1999 r. - specjalista Wydziału Kryminalnego KMP Bytom;
- od 1 sierpnia 2002 r. - specjalista Wydziału Kryminalnego KWP Katowice;
- od 1 maja 2003 r. - specjalista Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP Katowice;
- od 1 listopada 2006 r. - specjalista Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice;
- od 16 lipca 2011 r. - ekspert Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice;
- od 25 lutego 2012 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP Katowice;
- od 1 stycznia 2013 r. - Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach;
- od 28 kwietnia 2015 r. - Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach;
- od 17 maja 2016 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 1 kwietnia 2021 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 9 lutego 2024 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
- od 20 czerwca 2024 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2003 r.
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2004 r.
- Medal XX- lecia NSZZP - 2010 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2012 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2016 r.
- Medal "PRO PARTIA" - 2018 r.
- Krzyż Niepodległości z Gwiazdą kl. I - 2019 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2020 r.
- Medal 30- lecia powstania NSZZ policjantów - 2020 r.
- Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2022 r.
- Medal Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - 2022 r.
- Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego - 2023 r.
- Odznaka 100-lecia Policji Województwa Śląskiego - 2023 r.
- Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej - 2023 r.
- Odznaka Honorowa za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - 2024 r.
- Medal 100. rocznicy utworzenia KOP - 2024 r.
- Brązowy Medal za Zasługi dla Policji - 2024 r.
- Medal za Zasługi dla Straży Miejskich i Gminnych - 2024 r.
 


 

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

insp.  Artur BEDNAREK

 

Komendant inspektor Artur Bednarek

 

Inspektor Artur Bednarek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Lublińcu pełniąc służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji. W 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Herbach, a następnie w lutym 2000 roku stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. W czerwcu 2004 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, a w 2012 roku Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie. Od 18 maja 2015 roku pełnił służbę na terenie województwa świętokrzyskiego jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji, a następnie pion logistyki. Od 16 sierpnia 2019r. został delegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a od 26 lutego 2024 r. Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion logistyki.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2000 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 2005 r.
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2005 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2006 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2010 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2012 r.
- Medal „Pro Patria” - 2021 r.
- Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2022 r.
- Odznaka Honorowa za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - 2024 r.


 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

insp. Jacek STELMACH

Komendant inspektor Jacek Stelmach

Inspektor Jacek Stelmach urodził się w 1973 roku w Cieszynie
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Służbę rozpoczął 2 listopada 1992 roku na stanowisku aplikanta Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Cieszynie, gdzie pracował w pionie kryminalnym. W 2006 został mianowany na Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu, następnie pełnił funkcje Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie, a następnie od 2015 r. Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach. W 2016 r. objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach, a w czerwcu 2017 roku stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie. Od 26 lutego 2024 roku pełni obowiązki na stanowisku Zastęcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion prewencji.

Przyznane odznaczenia:
- Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę;
- Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant;
- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant.


 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

mł. insp. Radosław KACPRZAK

Komendant inspektor Radosław Kacprzak

Młodszy inspektor Radosław Kacprzak urodził się w 1980 roku w Grudziądzu.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Służbę rozpoczął 17 maja 2006 roku na stanowisku kursanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju, gdzie pracował w pionie prewencji, a następnie w pionie kryminalnym. W 2012 został mianowany na Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Od 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W styczniu 2017 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. 27 marca 2024 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion kryminalny.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę;
- Krzyż Zasługi za dzielność;
- Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant;
- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant.

Metryczka

Data publikacji : 19.06.2024
Data modyfikacji : 22.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Szafert
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szafert Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szafert
do góry