Przedmiot działalności - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, jako organu administracji rządowej właściwego, w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa śląskiego. 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 08.09.2017
Data publikacji : 09.03.2007
Data modyfikacji : 13.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Grabowski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szafert
do góry