Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Katowicach mogą zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować  bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi lub do Kancelarii KWP w Katowicach na adres kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat  stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

 

Kancelaria Komendy Wojewódzkiej Policji

email kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 117 70
fax 47 85 117 82
 

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji

email gabinet-kwp@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 116 50
fax 47 85 117 82
 

Wydział Teleinformatyki

email teleinformatyka@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 118 70
fax 47 85 122 65


Wydział Kryminalny

email kryminalna@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 127 70
fax 47 85 127 75


Wydział d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

email kibice@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 127 90
fax 47 85 127 94


Wydział Wywiadu Kryminalnego

tel. 47 85 127 50
fax 47 85 127 02


Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

email poszukiwania@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 110 06


Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

email przestepstwa-gospodarcze@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 125 50
fax 47 85 125 41


Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową

email narkotyki@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 110 70
fax 47 85 110 84


Wydział do Walki z Korupcją

email korupcja@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 111 50
fax 47 85 111 44


Wydział Prewencji

email prewencja@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 116 90
fax 47 85 116 71


Wydział Ruchu Drogowego

email ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 111 70
fax 47 85 111 43


Wydział Bezpieczeństwa Informacji

email informacje-niejawne@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 124 50
fax 47 85 124 40


Wydział Kontroli

email kontrola@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 115 70
fax 47 85 115 01


Wydział Kadr

email kadry@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 117 50
fax 47 85 117 05


Wydział Doboru i Szkolenia

email doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 115 50
fax 47 85 117 05


Wydział Postępowań Administracyjnych  wejście od strony ul. Lompy

email postepowania-administracyjne@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 129 50
fax 47 85 129 45


Wydział Finansów

email finansowy@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 113 03
fax 47 85 113 04


Wydział Zaopatrzenia

email zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 131 50
fax 47 85 131 49


Wydział Transportu

email transport@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 126 50
fax 47 85 126 47


Wydział Inwestycji i Remontów

email inwestycje@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 123 50
fax 47 85 123 34


Sztab Policji

email sztab@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 116 70
fax 47 85 116 14


Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

email konwoj@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 121 01
fax 47 85 116 78


Laboratorium Kryminalistyczne

email laboratorium@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 112 50
fax 47 85 112 12


Wydział Psychologów

email psycholodzy@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 117 40
fax 47 85 117 89


Zespół Prasowy

email policja@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 116 06
fax 47 85 116 45


Wydział Zamówień Publicznych

email zamowienia@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 120 50
fax 47 85 120 60


Zespół Prawny

email zespol-prawny@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 113 41
fax 47 85 113 46


Sekcja Ochrony Pracy

email ochrona-pracy@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 115 81

 

Oddziały zamiejscowe
 

Policyjna Izba Dziecka w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała
ul. Wapienna 45
email konwoj.pid.bielsko@ka.policja.gov.pl
tel. 47 85 715 60
tel. 47 85 715 61
fax 47 85 712 09

 

Metryczka

Data wytworzenia : 22.11.2017
Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 04.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Nowojski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szafert
do góry