Struktura organizacyjna - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 

 

W skład Komendy wchodzą:

 

1) kierownictwo:

a) Komendant,
b) I Zastępca Komendanta,
c) Zastępcy Komendanta;

 

2) komórki służby kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział Techniki Operacyjnej,
c) Wydział Wywiadu Kryminalnego,
d) Laboratorium Kryminalistyczne,
e) Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób,
f) Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców,
g) Wydział do Walki z Korupcją
h) Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową,
i) Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą;

 

3) komórki służby prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji,
b) Sztab Policji,
c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Wydział Konwojowy i Policji Sądowej,
e) Wydział Postępowań Administracyjnych;

 

4) komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Wydział Kontroli,
b) Wydział Kadr,
c) Wydział Doboru i Szkolenia,
d) Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji,
e) Wydział Psychologów,
f) Wydział Finansów,
g) Wydział Zaopatrzenia,
h) Wydział Transportu,
i) Wydział Inwestycji i Remontów,
j) Wydział Teleinformatyki,
k) Wydział Bezpieczeństwa Informacji,
l) Wydział Zamówień Publicznych,
m) Zespół Prasowy,
n) Zespół do spraw Inwentaryzacji,
o) Sekcja Ochrony Pracy,
p) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka,
r) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

 

Schemat organizacyjny Komendy określono w załączniku do regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 12 lipca 2017 r.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 08.09.2017
Data publikacji : 09.03.2007
Data modyfikacji : 28.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Adamus
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Szeliga Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Chełmiński
do góry