Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Portal ten jest nadzorowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

2. W serwisie ePUAP wejdź na profil Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach aby rozpocząć załatwianie sprawy.

3. Wybierz rodzaj załatwianej sprawy a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie. W trakcie tego procesu należy wypełnić wymagany formularz i ewentualnie dodać załączniki.

4. Ostatnim krokiem jest podpisanie korespondencji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.
 

Adres skrytki e-PUAP Kancelarii Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: /s6kk30c6j1/skrytka

 

Adresy skrytek e-PUAP innych komórek Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

 • Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach: /s6kk30c6j1/WPApoczta
 • Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach: /s6kk30c6j1/WRD
 • Wydział Kontroli KWP w Katowicach: /s6kk30c6j1/kontrola
 • Wydział Finansów KWP w Katowicach: /s6kk30c6j1/Finanse
 • Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach: /s6kk30c6j1/pracakwp


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
         a. DOC, RTF
         b. XLS
         c. CSV
         d. TXT
         e. GIF, TIF, BMP, JPG
         f. PDF
         g. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


Link do składania wniosku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach:  Skargi, wnioski, zapytania do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Metryczka

Data publikacji : 06.05.2008
Data modyfikacji : 31.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Nowojski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Danuta Szeliga
do góry