Informacje i komunikaty

Komunikat Wydziału Zaopatrzenia (dot. płotków zaporowych)

Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach informuje, że składanie wniosków o wynajęcie policyjnych płotków zaporowych przez zainteresowane podmioty winno następować z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Czas ten jest niezbędny do zawarcia stosownych umów, których sformalizowanie - z oczywistych względów - winno poprzedzać termin wydania przedmiotowych płotków.

Nie spełnienie tego warunku będzie skutkowało odmownym rozpatrzeniem składanych wniosków.

Metryczka

Data publikacji : 19.09.2007
Data modyfikacji : 13.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Zaopatrzenia
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Rył Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry