Kierownictwo KWP w Katowicach luty 2024 - Kierownictwo - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

         

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 

insp. dr Tomasz MICHUŁKA

Inspektor dr Tomasz Michułka urodził się w 1971 roku w Świebodzicach.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu .
Posiada tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Służbę rozpoczął 15 lutego 1995 roku na stanowisku aplikanta Wydziału Operacyjno- Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Łódź-Górna, gdzie pracował w pionie kryminalnym. Od 2000 roku pełnił funkcję Kierownika Sekcji oraz Kierownika Referatu Wydziału Kryminalnego KMP w Łodzi, a następnie Naczelnika Sekcji Kryminalnej IV Komisariatu Policji w Łodzi. W 2005 roku mianowany został na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi, a po trzech latach stanął na jego czele jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego. W lutym 2014 roku powołany został na I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, a w 2015 roku powierzono mu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. W 2016 roku objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, zaś w grudniu 2019 roku został mianowany na Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP. Z dniem 2 lutego 2024 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę;
- Złota Odznaka Zasłużony Policjant;
- Medal Pro Patria.


Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

insp.  Artur BEDNAREK

Inspektor Artur Bednarek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Lublińcu pełniąc służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji. W 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Herbach, a następnie w lutym 2000 roku stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. W czerwcu 2004 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, a w 2012 roku Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie. Od 18 maja 2015 roku pełnił służbę na terenie województwa świętokrzyskiego jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji, a następnie pion logistyki. Od 16 sierpnia 2019r. został delegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a od 26 lutego 2024 r. Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion logistyki.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2000 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 2005 r.
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2005 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2006 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2010 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2012 r.
- Medal „Pro Patria” - 2021 r.


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

insp. Jacek STELMACH

Inspektor Jacek Stelmach urodził się w 1973 roku w Cieszynie
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Służbę rozpoczął 2 listopada 1992 roku na stanowisku aplikanta Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Cieszynie, gdzie pracował w pionie kryminalnym. W 2006 został mianowany na Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu, następnie pełnił funkcje Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie, a następnie od 2015 r. Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach. W 2016 r. objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach, a w czerwcu 2017 roku stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie. Od 26 lutego 2024 roku pełni obowiązki na stanowisku Zastęcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion prewencji.

Przyznane odznaczenia:
- Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę;
- Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant;
- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant.


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

mł. insp. Radosław KACPRZAK

Młodszy inspektor Radosław Kacprzak urodził się w 1980 roku w Grudziądzu.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Służbę rozpoczął 17 maja 2006 roku na stanowisku kursanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju, gdzie pracował w pionie prewencji, a następnie w pionie kryminalnym. W 2012 został mianowany na Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Od 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W styczniu 2017 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. 27 marca 2024 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion kryminalny.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę;
- Krzyż Zasługi za dzielność;
- Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant;
- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant.


 

Metryczka

Data publikacji : 23.02.2024
Data modyfikacji : 28.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Szeliga Gabinet KWP
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Chełmiński
do góry