Planowane kontrole na 2012 rok realizowane przez Wydział Kontroli KWP w Katowicach

 

L.p.

TEMAT KONTROLI

ŹRÓDŁA SZCZEGÓŁOWE

PODMIOTY KONTROLOWANE

 

TERMIN REALIZACJI

NADZORUJĄCY REALIZACJĘ

UWAGI

KONTROLE W TRYBIE ZWYKŁYM

1.

Prawidłowość wykonania wniosków zawartych w sprawozdaniu z dnia 28.01.2010r. (L.dz. IP-092-76/09/436/10) oraz brakowania broni i amunicji niestanowiącej własności Policji.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach

 

IV kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

2.

Prawidłowość rozliczania czasu służby policjantów.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KPP w Wodzisławiu Śląskim

 

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

3.

Gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Techniki Operacyjnej

KWP w Katowicach

 

 

I-IV kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

Wydział dw z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach

KPP w Mikołowie

KMP w Częstochowie

KPP w Raciborzu

KMP w Żorach

KPP w Wodzisławiu Śląskim

 

KMP w Świętochłowicach

KMP w Siemianowicach Śląskich

KPP w Zawierciu

KPP w Lublińcu

KMP w Sosnowcu

Wydział dw z Korupcją KWP w Katowicach

4.

Wykorzystanie metod i form pracy operacyjnej przy rozpoznawaniu pseudokibiców.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Jastrzębiu Zdroju

 

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Sosnowcu

KMP w Chorzowie

II kwartał

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie
i załatwianie skarg i wniosków
oraz listów i anonimów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KPP w Bieruniu

 

I-IV kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Bytomiu

KMP w Częstochowie

KPP w Cieszynie

KMP w Gliwicach

KMP w Mysłowicach

KPP w Myszkowie

KMP w Rudzie Śląskiej

KMP w Świętochłowicach

KMP w Zabrzu

6.

Zasadność, legalność i prawidłowość zatrzymywania osób, w tym nieletnich.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KPP w Mikołowie

 

II kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Świętochłowicach

 

III kwartał

KMP w Chorzowie

KPP w Będzinie

 

IV kwartał

KMP w Rudzie Śląskiej

KPP w Raciborzu

7.

Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Chorzowie

 

I kwartał

 

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Katowicach

KPP w Pszczynie

II kwartał

KMP w Zabrzu

 

8.

Postępowanie z pojazdami zabezpieczonymi na zlecenie i koszt Policji oraz nadzór służbowy nad prawidłowością postępowania policjantów w zakresie usuwania i zabezpieczania pojazdów.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Bielsku-Białej

 

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Częstochowie

KMP w Piekarach Śląskich

KMP w Katowicach

 

II kwartał

9.

Organizacja realizacji zadań konwojowych i przygotowanie policjantów do konwoju.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KPP w Kłobucku

 

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KPP w Bieruniu

Wydział Konwojowy i Policji Sądowej KWP w Katowicach

 

 

II kwartał

KMP w Tychach

10.

Realizacja procedury „Niebieska Karta”.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KPP w Będzinie

 

III kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Jastrzębiu Zdroju

 

IV kwartał

KPP w Żywcu

 

III kwartał

11.

Wykorzystanie terminali mobilnych w służbie patrolowej.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Mysłowicach

 

III kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Bytomiu

 

IV kwartał

KPP w Żywcu

 

12.

Przedsięwzięcia podejmowane w związku z imprezami masowymi.

 

 

 

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Bielsku - Białej

 

II kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Katowicach

 

III kwartał

13.

Prawidłowość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.

 

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Dąbrowie Górniczej

 

IV kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Tychach

14.

Sposób realizacji przedsięwzięć przez służbę ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych..

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Piekarach Śląskich

 

I kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Rybniku

15.

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Siemianowicach Śląskich

 

III kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KPP w Myszkowie

16.

Realizacja przedsięwzięć związanych z wyposażeniem oraz stosowaniem środków ochrony indywidualnej przez pracowników Policji.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Gliwicach

 

III kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

17.

Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2011 r.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Bielsku- Białej

 

I kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

Wydział Prewencji

KWP w Katowicach

 

18.

Rejestrowanie i przechowywanie dowodów rzeczowych.

 

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KPP w Żywcu

 

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Dąbrowie Górniczej

 

II kwartał

KMP w Mysłowicach

 

III kwartał

19.

Skuteczność procesowego i operacyjnego ustalania składników majątku podejrzanych.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Rybniku

 

III kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KPP w Kłobucku

 

KPP w Tarnowskich Górach

IV kwartał

20.

Terminowość i prawidłowość rejestracji w systemach TEMIDA i KSIP.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KPP w Tarnowskich Górach

 

II kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Jaworznie

 

KMP w Żorach

 

III kwartał

KPP w Lublińcu

 

KMP w Siemianowicach Śląskich

 

IV kwartał

21.

Reakcja na przestępstwa, nadawanie tym sprawom biegu procesowego, prawidłowość rejestracji statystycznych czynów przestępczych oraz obliczania kosztów postępowania przygotowawczego.

 

 

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Katowicach

 

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KMP w Rudzie Śląskiej

22.

Wdrażanie, jakość prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych i przestrzeganie procedur sporządzania dokumentacji dotyczącej szkód w majątku KWP w Katowicach.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Jaworznie

 

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KPP w Wodzisławiu Śląskim

 

II kwartał

KPP w Raciborzu

 

23.

Czas reakcji na interwencję zgłoszoną na telefon alarmowy Policji.

 

 

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Sosnowcu

 

III kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

KPP w Pszczynie

 

KPP w Zawierciu

 

IV kwartał

KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

1.

Sposób wykorzystania uwag i wykonania wniosków z przeprowadzonej w 2008 r. kontroli problemowej w zakresie sposobu sprawowania przez komórki kadrowe podległe KWP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Rybniku

 

 

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

2.

Sposób wykorzystania uwag i wykonania wniosków z przeprowadzonej w 2010 r. kontroli problemowej w zakresie gospodarowanie funduszem operacyjnym.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KPP w Cieszynie

 

 

I kwartał

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

3.

Sposób wykorzystania uwag i wykonania wniosków z przeprowadzonej w 2011 r. kontroli problemowej w zakresie realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP w Częstochowie

 

 

IV kwartał

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP

w Katowicach

 

Metryczka

Data publikacji 23.12.2011
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Mazepa
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry