Planowane kontrole na 2014 rok realizowane przez Wydział Kontroli KWP w Katowicach

 

Kontrole w trybie zwykłym

Lp.

Temat kontroli

Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli

Podmiot kontrolowany

1.

 

Prawidłowość prowadzenia czynności w trybie art. 307 kpk poprzedzających wszczęcie postępowań przygotowawczych, które zakończono umorzeniem BZP.

II kwartał

3 jednostki zostaną wytypowane
w 2014 r. w wyniku doboru próby opartej na analizie informacji statystycznych zawartych w KSIP

2.

III kwartał

3.

IV kwartał

4.

 

Prawidłowość realizacji czynności w postępowaniach przygotowawczych powyżej 6 miesięcy.

 

I kwartał

3 jednostki zostaną wytypowane
w 2014 r. w wyniku doboru próby opartej na analizie informacji statystycznych zawartych w KSIP

5.

II kwartał

6.

III kwartał

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarowanie funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia.

 

I kwartał

KMP w Dąbrowie Górniczej

8.

KMP w Mysłowicach

9.

KPP w Bieruniu

10.

 

 

II kwartał

KPP w Myszkowie

11.

KMP w Bielsku-Białej

12.

KPP w Będzinie

13.

KMP w Piekarach Śląskich

14.

 

 

III kwartał

KPP w Tarnowskich Górach

15.

KMP w Jastrzębiu Zdroju

16.

KPP w Żywcu

17.

Wydział dw. z PG KWP w Katowicach

18.

IV kwartał

Wydział Kryminalny
KWP w Katowicach

19.

IV kwartał

Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach

20.

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP w Katowicach

21.

 

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg

i wniosków.

III-IV kwartał

KMP w Chorzowie

22.

KPP w Cieszynie

23.

KPP w Pszczynie

24.

KMP w Siemianowicach Śląskich

25.

KMP w Sosnowcu

26.

Przekazywanie zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych do magazynu narkotyków Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach.

III kwartał

KMP w Bielsku-Białej

27.

IV kwartał

KMP w Chorzowie

28.

 

Prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do KSIP.

I kwartał

KMP w Rudzie Śląskiej

29.

II kwartał

KMP w Katowicach

30.

Prawidłowość wyboru przedsiębiorców wykonujących usługi usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela.

II kwartał

KMP w Gliwicach

31.

 

Prawidłowość zabezpieczania pojazdów na koszt Policji.

III kwartał

KPP w Myszkowie

32.

IV kwartał

KPP w Raciborzu

33.

 

Poprawność realizacji procedur związanych z poszukiwaniem osób.

III kwartał

KPP w Raciborzu

34.

IV kwartał

KMP w Katowicach

 

35.

 

 

Efektywność w zakresie zabezpieczenia i odzyskiwania utraconego mienia w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych.

I kwartał

 

2 jednostki zostaną wytypowane
w 2014 r. w wyniku doboru próby opartej na analizie miernika nr 8 KGP i zadania priorytetowego nr 2 ŚKWP

 

36.

II kwartał

37.

Prawidłowość prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

I kwartał

KMP w Bytomiu

38.

II kwartał

KPP w Cieszynie

39.

Sposób realizacji przedsięwzięć przez służbę ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

I kwartał

KPP w Bieruniu

40.

II kwartał

KPP w Tarnowskich Górach

41.

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.

I kwartał

KPP w Lublińcu

42.

Realizacja przedsięwzięć związanych z wyposażeniem oraz stosowaniem środków ochrony indywidualnej przez pracowników Policji.

I kwartał

KMP w Chorzowie

43.

Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2013 r.

I kwartał

KPP w Będzinie

44.

System zlecania i przyjmowania pojazdów do naprawy w Stacji Obsługi Pojazdów. Efektywność funkcjonowania stacji obsługi oraz terminy realizacji napraw.

I – II kwartał

Wydział Transportu
KWP w Katowicach – SOP w: Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie

 

Kontrole w trybie uproszczonym

Lp.

Temat kontroli

Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli

Podmiot kontrolowany

1.

 

 

 

 

Sposób pełnienia służby w PDOZ w aspekcie informacji dot. monitoringu wizyjnego w PDOZ z dnia 4 października 2013 r. zaakceptowanej przez Pierwszego Zastępcę KGP.

 

III kwartał

KMP w Bielsku – Białej

2.

IV kwartał

KMP w Jastrzębiu Zdroju

3.

IV kwartał

KMP w Katowicach

4.

III kwartał

KMP w Żorach

5.

IV kwartał

KPP w Lublińcu

6.

IV kwartał

KPP w Myszkowie

7.

IV kwartał

KPP w Raciborzu

8.

KPP w Żywcu

9.

Prawidłowość dokumentowania obecności w służbie/ pracy funkcjonariuszy/ pracowników Policji oraz ewidencjonowania wyjść
w godzinach służby/ pracy.

I kwartał

KMP w Zabrzu

10.

II kwartał

KMP w Rybniku

11.

II kwartał

KMP w Jaworznie

12.

 

Zbadanie i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego
w
pomieszczeniach służby/pracy.

II kwartał

SPPP w Częstochowie

13.

III kwartał

Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Katowicach

14.

Prawidłowość realizacji przedsięwzięć związanych z wyposażeniem oraz stosowaniem środków ochrony indywidualnej przez policjantów.

I kwartał

Laboratorium Kryminalistyczne
KWP w Katowicach

15.

Realizacja przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie udzielania instruktażu stanowiskowego policjantom i pracownikom Policji.

II kwartał

SPPP w Bielsku-Białej

 

Metryczka

Data publikacji 20.12.2013
Data modyfikacji 20.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Nowojski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry