Planowane kontrole na 2015 rok realizowane przez Wydział Kontroli KWP w Katowicach

 

Kontrole w trybie zwykłym

Lp.

Temat kontroli

Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli

Podmiot kontrolowany

1.

Gospodarowanie funduszem operacyjnym

I kwartał

KMP w Żorach

2.

KPP w Wodzisławiu Śląskim

3.

KPP w Mikołowie

4.

II kwartał

KMP w Siemianowicach Śląskich

5.

KPP w Raciborzu

6.

KPP w Zawierciu

7.

KMP w Sosnowcu

8.

III kwartał

KPP w Lublińcu

9.

KMP w Częstochowie

10.

KMP w Świętochłowicach

11.

IV kwartał

WTO KWP w Katowicach

12.

Wydział dw. z Korupcją KWP
w Katowicach

13.

Wydział dw. z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach

14.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

III-IV kwartał

KPP w Kłobucku

15.

KPP w Lublińcu

16.

KMP w Żorach

17.

KMP w Jaworznie

18.

KPP w Raciborzu

19.

Sposób realizacji przedsięwzięć przez służbę ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

I kwartał

KMP w Tychach

20.

II kwartał

KPP w Żywcu

21.

Prawidłowość prowadzenia postępowań ustalających okoliczności i  przyczyny wypadków którym ulegli funkcjonariusze Policji

II kwartał

KMP w Bielsku-Białej

22.

Realizacja przedsięwzięć związanych z wyposażeniem oraz stosowaniem środków ochrony indywidualnej przez pracowników Policji

I kwartał

KPP w Zawierciu

23.

Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2014 r.

I kwartał

KMP w Dąbrowie Górniczej

24.

Zakup, ewidencja, wykorzystanie i wybrakowanie rzeczowych środków pracy operacyjnej

IV kwartał

Jednostki zostaną wytypowane w 2015 r. na podstawie analizy ewidencji zakupów

25.

II kwartał

26.

Prawidłowość i efektywność współpracy z kwalifikowanymi Osobowymi Źródłami Informacji

I kwartał

KMP w Rybniku

27.

II kwartał

KPP w Będzinie

28.

Efektywność zabezpieczania i odzyskiwania mienia w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych

III kwartał

KMP w Piekarach Śląskich

29.

IV kwartał

KMP w Mysłowicach

30.

Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia w aspekcie utworzenia wyspecjalizowanych struktur w tym zakresie i obciążenia innych policjantów prowadzeniem spraw o wykroczenia.

I kwartał

KMP w Rudzie Śląskiej

31.

II kwartał

KMP w Gliwicach

32.

III kwartał

KMP w Świętochłowicach

33.

Poprawność prowadzenia przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego form pracy operacyjnej

III kwartał

KMP w Piekarach Śląskich

34.

II kwartał

KMP w Rudzie Śląskiej

35.

Jakość prowadzenia czynności procesowych w sprawach kradzieży z włamaniem zakończonych umorzeniem postępowania

III kwartał

KMP w Tychach

36.

IV kwartał

KMP w Jastrzębiu Zdroju

 

Kontrole w trybie uproszczonym

Lp.

Temat kontroli

Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli

Podmiot kontrolowany

 

1.

Zbadanie i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach służby/pracy

II kwartał

SPPP w Bielsku-Białej

 

2.

III kwartał

Wydział Transportu KWP w Katowicach – SOP w Częstochowie

 

3.

Prawidłowość realizacji przedsięwzięć związanych z wyposażeniem oraz stosowaniem środków ochrony indywidualnej przez pracowników Policji

II kwartał

Wydział Transportu KWP w Katowicach – SOP w Bielsku-Białej

4.

Stan realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie udzielania instruktażu stanowiskowego policjantom i pracownikom Policji

III kwartał

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Katowicach

5.

Prawidłowość realizacji procesu eliminacji wadliwych rozstrzygnięć w sprawie ustalania wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Policji z tytułu wysługi lat

I kwartał

KPP w Pszczynie

6.

II kwartał

KMP w Częstochowie

7.

Zgodność inwestycji realizowanych na terenie woj. śląskiego z programem standaryzacji obiektów Policji

II półrocze

Wydział Inwestycji i Remontów KWP
w Katowicach

8.

Nadzór nad prawidłowością zabezpieczania pojazdów na koszt Policji oraz właściciela pojazdu

I kwartał

KPP w Będzinie

9.

II kwartał

KMP w Dąbrowie Górniczej

10.

III kwartał

KMP w Bytomiu

11.

Realizacja polecenia Pierwszego Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zawartego w piśmie L.dz. WWK-5400-208/8216/14 w zakresie wprowadzenia obowiązku rejestracji danych w KSIP przez policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze

II kwartał

KPP w Bieruniu

12.

III kwartał

 

KMP w Chorzowie

13.

Sposób reagowania policjantów na przypadki przemocy w rodzinie w odniesieniu do miernika MSW w tym zakresie.

IV kwartał

KPP w Pszczynie

14.

KPP w Tarnowskich Górach

15.

Szybkość i skuteczność reakcji służb dyżurnych na zgłoszenia od obywateli.

I kwartał

KPP w Tarnowskich Górach

16.

II kwartał

KMP w Gliwicach

17.

III kwartał

KMP w Katowicach

18.

Organizacja przyjmowania i wydawania środków narkotycznych z magazynu środków narkotycznych

II kwartał

Wydział Kryminalny KWP w Katowicach

19.

Realizacja procesów inwentaryzacji w aspekcie inicjowania, terminowości i rozliczania tych czynności

I kwartał

Zespół ds. Inwentaryzacji KWP w Katowicach

 

Metryczka

Data publikacji 04.12.2014
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry