Planowane kontrole na 2016 rok realizowane przez Wydział Kontroli KWP w Katowicach

Kontrole w trybie zwykłym

Lp.

Temat kontroli

Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli

Podmiot kontrolowany

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji

I kwartał

KMP w Tychach

2.

KMP w Rudzie Śląskiej

3.

KMP w Jaworznie

4.

 

II kwartał

KMP w Bytomiu

5.

KMP w Zabrzu

6.

KMP w Gliwicach

7.

III kwartał

KMP w Chorzowie

8.

KPP w Pszczynie

9.

KPP w Kłobucku

10.

IV kwartał

KPP w Cieszynie

11.

KMP w Rybniku

12.

KMP w Katowicach

13.

KMP w Dąbrowie Górniczej

14.

Sposób realizacji zadań przez dyżurnego w aspekcie zapewnienia natychmiastowej reakcji na zgłoszenie o przestępstwie
i prawidłowość wykonania czynności w związku z tym zgłoszenie
m

I kwartał

KMP w Piekarach Śląskich

15.

II kwartał

KPP w Lublińcu

16.

Nadzór nad prawidłowością postępowania z pojazdami zabezpieczonymi na koszt Policji oraz usuniętymi na koszt właściciela

III kwartał

KMP w Świętochłowicach

17.

IV kwartał

KMP w Gliwicach

18.

Prawidłowość realizacji czynności związanych z zapobieganiem przemocy w rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty

I kwartał

KPP w Będzinie

19.

II kwartał

KPP w Myszkowie

20.

Zasadność odstępowania od wnoszenia wniosków o ukaranie do Sądu w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

II kwartał

KMP w Rudzie Śląskiej

21.

III kwartał

KPP w Żywcu

22.

Terminowość rejestracji w KSIP rzeczy, pojazdów i dokumentów utraconych w wyniku przestępstwa

III kwartał

KMP w Gliwicach

23.

IV kwartał

KPP w Pszczynie

24.

Prawidłowość prowadzonych poszukiwań osób zaginionych oraz poprawność sporządzanej w tym zakresie dokumentacji, a także terminowość rejestracji poszukiwań w KSIP

III kwartał

KMP w Rybniku

 

25.

IV kwartał

KPP w Tarnowskich Górach

26.

Prawidłowość realizacji przez funkcjonariuszy czynności w związku z ustalaniem, ujawnianiem i zabezpieczaniem mienia osób podejrzanych

II kwartał

KMP w Tychach

27.

III kwartał

KMP w Zabrzu

28.

Prawidłowość prowadzenia postępowań ustalających okoliczności i przyczyny wypadków którym ulegli funkcjonariusze Policji

II kwartał

KMP w Dąbrowie Górniczej

29.

Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2015 r.

I kwartał

KPP w Mikołowie

30.

Sposób realizacji przedsięwzięć przez służbę ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

I kwartał

KMP w Mysłowicach

31.

 

 

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

III-IV kwartał

KPP w Myszkowie

32.

KPP w Będzinie

33.

KMP w Tychach

34.

KMP w Piekarach Śląskich

35.

KPP w Dąbrowie Górniczej

 

Kontrole w trybie uproszczonym

Lp.

Temat kontroli

Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli

Podmiot kontrolowany

 

1.

 

Prawidłowość obrotu i dokumentowania wykorzystania pakietów z próbkami krwi

II kwartał

KPP w Tarnowskich Górach

 

2.

KPP w Raciborzu

3.

Wyposażenie Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji w sprzęt i materiały oraz prawidłowość przechowywania i wydawania tego sprzętu

III kwartał

KMP w Sosnowcu

4.

IV kwartał

KMP w Gliwicach

5.

Prawidłowość planowania służby policjantów – w myśl dyspozycji Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

I kwartał

KPP w Cieszynie

6.

II kwartał

KMP w Chorzowie

7.

Ewidencjonowanie kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego – prawidłowość sporządzania kart Mrd5, ich obiegu oraz rejestracji

II kwartał

KMP w Bytomiu

8.

III kwartał

KMP w Częstochowie

9.

Zasadność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia osób do wytrzeźwienia

 

III kwartał

KMP w Rybniku

10.

IV kwartał

KMP w Świętochłowicach

11.

Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych

I kwartał

KMP w Katowicach

12.

II kwartał

KMP w Jastrzębiu Zdroju

13.

Prawidłowość stosowania przepisów w zakresie anonimizacji danych uczestników postępowania karnego

IV kwartał

KPP w Będzinie

14.

KPP w Kłobucku

15.

Zasadność wszczynania i prawidłowość prowadzenia postępowań przygotowawczych, które zakończono umorzeniem w trybie art. 17§1 pkt 1 i 2 kpk – poprzedzonych czynnościami w trybie art. 307 kpk

III kwartał

KPP w Bieruniu

16.

IV kwartał

KMP w Rudzie Śląskiej

17.

IV kwartał

KPP w Wodzisławiu Śląskim

18.

Prawidłowość ewidencjonowania obrotu paliwami oraz prowadzenia książek kontroli pracy sprzętu transportowego

II kwartał

KMP w Bytomiu

19.

KMP w Bielsku-Białej

20.

KPP w Żywcu

21.

Stan realizacji przedsięwzięć związanych z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

II kwartał

Wydział Inwestycji i Remontów KWP
w Katowicach

22.

Stan realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie udzielania instruktażu stanowiskowego policjantom i pracownikom Policji

III kwartał

OPP w Katowicach

 

 

Metryczka

Data publikacji 10.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
do góry