Planowane kontrole na 2017 rok realizowane przez Wydział Kontroli KWP w Katowicach

Kontrole w trybie zwykłym

Lp.

Temat kontroli

Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli

Podmiot kontrolowany

1.

 

 

Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji

I kwartał

KPP w Bieruniu

2.

KMP w Mysłowicach

3.

KPP w Będzinie

4.

KPP w Myszkowie

5.

II kwartał

KMP w Piekarach Śląskich

6.

KPP w Tarnowskich Górach

7.

KPP w Żywcu

8.

III kwartał

KMP w Bielsku-Białej

9.

KMP w Jastrzębiu Zdroju

10.

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP w Katowicach

11.

IV kwartał

Wydział Wywiadu Kryminalnego
KWP w Katowicach

12.

Wydział Kryminalny
KWP w Katowicach

13.

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

KWP w Katowicach

14.

Wydział dw. z Cyberprzestępczością

KWP w Katowicach

15.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

III – IV kwartał

KPP w Tarnowskich Górach

16.

KPP w Wodzisławiu Śląskim

17.

KPP w Bieruniu

18.

KPP w Zawierciu

19.

KMP w Jastrzębiu Zdroju

20.

Prawidłowość funkcjonowania magazynu uzbrojenia

III kwartał

KPP w Raciborzu

21.

Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych
w sprawach pozwoleń na broń palną
w aspekcie nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2015 r.
(nr kontroli KOII.431.1.4.2015+ZK)

IV kwartał

 

Wydział Postępowań Administracyjnych
KWP w Katowicach

22.

Prawidłowość prowadzenia postępowań ustalających okoliczności
i przyczyny wypadków którym ulegli funkcjonariusze Policji

II kwartał

KPP w Żywcu

23.

Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów
i pracowników Policji za 2016 r.

I kwartał

KPP w Kłobucku

24.

Sposób realizacji przedsięwzięć przez służbę
ds. ochrony przeciwpożarowej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

I kwartał

KMP w Zabrzu

25.

Prawidłowość planowania i rozliczania czasu służby policjantów

 

 

III kwartał

Wydział Sztab Policji KWP w Katowicach

26.

IV kwartał

KMP w Dąbrowie Górniczej

27.

Realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

III kwartał

KMP w Bielsku – Białej

28.

III kwartał

KMP w Jaworznie

29.

IV kwartał

KPP w Zawierciu

30.

Prawidłowość dokumentowania w SWD zdarzeń wymagających podjęcia natychmiastowych działań Policji – oznaczania ich jako „pilne”

 

II kwartał

KMP w Zabrzu

31.

III kwartał

KMP w Rudzie Śląskiej

32.

IV kwartał

KMP w Gliwicach

33.

Prawidłowość wyznaczania miejsc do kontroli prędkości pojazdów w odniesieniu do ustalonych miejsc zdarzeń drogowych spowodowanych przekroczeniem dozwolonej prędkości

I kwartał

KMP w Siemianowicach Śl.

34.

II kwartał

KPP w Będzinie

35.

KPP w Lublińcu

36.

Realizacja zadań dzielnicowych związanych
z opracowaniem oraz wykonaniem Planów działania priorytetowego

 

III kwartał

KMP w Żorach

37.

KMP w Chorzowie

38.

KPP w Kłobucku

39.

Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób zaginionych

I kwartał

2 jednostki zostaną wytypowane w trakcie analizy przedkontrolnej

40.

II kwartał

41.

Terminowość rejestracji w KSIP rzeczy utraconych
w wyniku przestępstwa oraz zatrzymania osoby

I kwartał

KPP w Mikołowie

42.

II kwartał

KMP w Sosnowcu

43.

Prawidłowość realizacji zadań związanych z ustalaniem składników majątkowych podejrzanych oraz zmierzających do zabezpieczenia majątkowego na ich mieniu

II kwartał

 

KMP w Chorzowie

44.

KMP w Bielsku-Białej

45.

IV kwartał

KPP w Będzinie

 

46.

Nadzór nad prawidłowością zabezpieczania pojazdów na koszt Policji oraz właściciela pojazdu

I kwartał

KPP w Cieszynie

47.

I/II kwartał

KMP w Mysłowicach

48.

II kwartał

KMP w Żorach

49.

Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w magazynie dowodów rzeczowych

I kwartał

Wydział Kryminalny KWP w Katowicach

50.

III kwartał

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP w Katowicach

51.

Realizacja konwojów i doprowadzeń osób

 

III kwartał

KPP w Cieszynie

52.

IV kwartał

Wydział dw. z Korupcją KWP w Katowicach

 

Kontrole w trybie uproszczonym

Lp.

Temat kontroli

Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli

Podmiot kontrolowany

1.

Stan realizacji przedsięwzięć związanych z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

II kwartał

Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach

2.

Stan realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie udzielania instruktażu stanowiskowego policjantom
i pracownikom Policji

III kwartał

KAP w Gliwicach

3.

Realizacja poleceń Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zawartych w pismach:
L.dz. OKT-V-PF-4609/2015/WWK z dnia 14 sierpnia 2015 r.
oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach L.dz. WWK-5454-1/7852/16 z dnia 26 lipca 2016 r. (dot. pracy operacyjnej)

III kwartał

KMP w Bytomiu

4.

IV kwartał

KMP w Siemianowicach Śląskich

5.

Przekazywanie zabezpieczonych środków odurzających
i substancji psychotropowych do magazynu narkotyków Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową
KWP w Katowicach

I kwartał

KMP w Częstochowie

6.

II kwartał

KMP w Rybniku

7.

Prawidłowość rozliczeń w zakresie zwrotów kosztów dojazdów do służby

I kwartał

KMP w Katowicach

8.

II kwartał

KPP w Pszczynie

9.

Prawidłowość rozliczania kosztów delegacji służbowych

 

III kwartał

KMP w Świętochłowicach

10.

IV kwartał

KMP w Tychach

11.

Realizacja zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego

 

III kwartał

SPPP w Częstochowie

12.

IV kwartał

KMP w Bytomiu

 

Zgodnie z Aneksem do Planu Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2017 r. z dnia 14 listopada 2017 r. - z planu usunięto kontrole opisane pod pozycjami: 21, 26, 35, 43, 44, 45, 48, 51 (kontrole w trybie zwykłym) oraz 2, 3, 5, 6 (kontrole w trybie uproszczonym). Kontrole te nie bedą realizowane w 2017r.

 

Metryczka

Data wytworzenia 27.11.2017
Data publikacji 29.11.2016
Data modyfikacji 27.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry