Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2004 w KWP w Katowicach

  

NUMER KONTROLI TEMAT KONTROLI KONTROLOWANA JEDNOSTKA
K1/04-1/1 CALOKSZTAŁT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI KMP RYBNIK
D1/04-1/1 REAKCJA NA PRZESTĘPSTWO KMP ZABRZE
D2/04-1/1 EFEKYWNOŚĆ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ROZBÓJNICZEJ KPP RACIBÓRZ
D3/04-1/1 OCENA MERYTORYCZNA WYKORZYSTANIA FUNDUSZU OPERACYJNEGO PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KP BLACHOWANIA KMP CZĘSTOCHOWA
P5A/04-1/5 PRAWIDŁOWOŚĆ PRZECHOWYWANIA, EWIDENCJONOWANIA, STANU ILOSCIOWEGO I NUMEROWEGO BRONI SŁUŻBOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD GOSPODAROWANIA UZBROJENIEM I SPRZETEM TECHNICZNO-BOJOWYM KPP BĘDZIN
P10/04-1/11 HOLOWANIE I ZABEZPIECZANIE POJAZDÓW NA PARKINGACH STRZEŻONYCH NA ZLECENIE POLICJI KMP GLIWICE
D4/04-1/1 MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH W SAMOCHODACH SŁUZBOWYCH ORAZ ZAOPATRZENIA TYCH POJAZDÓW W GAZ LPG KMP BIELSKO-BIAŁA
P5A/04-2/5 PRAWIDŁOWOŚĆ PRZECHOWYWANIA, EWIDENCJONOWANIA, STANU ILOSCIOWEGO I NUMEROWEGO BRONI SŁUŻBOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD GOSPODAROWANIA UZBROJENIEM I SPRZETEM TECHNICZNO-BOJOWYM KMP BYTOM
P9/04-1/4 DZIAŁALNOŚC STRAŻY MIEJSKIEJ SM MYSZKÓW
P5A/04-3/5 PRAWIDŁOWOŚĆ PRZECHOWYWANIA, EWIDENCJONOWANIA, STANU ILOSCIOWEGO I NUMEROWEGO BRONI SŁUŻBOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD GOSPODAROWANIA UZBROJENIEM I SPRZETEM TECHNICZNO-BOJOWYM KPP KŁOBUCK
P5A/04-4/5 PRAWIDŁOWOŚĆ PRZECHOWYWANIA, EWIDENCJONOWANIA, STANU ILOSCIOWEGO I NUMEROWEGO BRONI SŁUŻBOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD GOSPODAROWANIA UZBROJENIEM I SPRZETEM TECHNICZNO-BOJOWYM KPP PSZCZYNA
D5//04-1/1 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPRAWOWANIA NAD NIMI NADZORU SŁUZBOWEGO PRZEZ I ZASTĘPCĘ KOMENDANTA I KOMENDANTA KMP ŻYWIEC
P5A/04-5/5 PRAWIDŁOWOŚĆ PRZECHOWYWANIA, EWIDENCJONOWANIA, STANU ILOSCIOWEGO I NUMEROWEGO BRONI SŁUŻBOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD GOSPODAROWANIA UZBROJENIEM I SPRZETEM TECHNICZNO-BOJOWYM KPP RACIBÓRZ
P5A/04-6/6 PRAWIDŁOWOŚĆ PRZECHOWYWANIA, EWIDENCJONOWANIA, STANU ILOSCIOWEGO I NUMEROWEGO BRONI SŁUŻBOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD GOSPODAROWANIA UZBROJENIEM I SPRZETEM TECHNICZNO-BOJOWYM - ( TYLKO W ZAKRESIE BRAKOWANIA ŁUSEK ) W. LOGISTYKI KWP
P8/04-1/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP PIEKARY ŚL.
P15/04-1/1 GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI TRANSPOERTU ORAZ PALIWAMI PŁYNNYMI. PROWADZENIE EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI MPIS W/ LOGISTYKI
P8/04-2/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP MYSŁOWICE
P8/04-3/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP CHORZÓW
D6/04-1/1 PRAWIDŁOWOŚC PRACY DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEJ KPP ZAWIERCIE
D7/04-1/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KMP KATOWICE
D8/04-1/1 REALIZACJA OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA PRZEZ SM INFORMACJI DO POLICJI O PRZESTĘPSTWACH ORAZ KIEROWANIA WNIOSKÓW O UKARANIE SPRAWCÓW WYKROCZEŃ DO ORGANU ORZEKAJĄCEGO SM CZĘSTOCHOWA
D9/04-1/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM BĘDZIN
D10/04-1/1 SPRAWNOŚĆ ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ KMP TYCHY
D11/04-1/1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA NA OSI STRZELECKIEJ B1 STRZLENICY POLICYJNEJ SZKOŁY POLICYJNEJ W KATOWICACH W.LOGISTYKI W. KADR I SZKOLENIA
D9/04-2/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM KONIECPOL
D13/04-1/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP BĘDZIN
D13/04-2/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP BIELSKO-BIAŁA
D13/04-3/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP BYTOM
D13/04-4/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP CHORZÓW
D13/04-5/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP CIESZYN
D13/04-6/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP CZĘSTOCHOWA
D13/04-7/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP DĄBROWA G.
D13/04-8/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP GLIWICE
D13/04-9/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP JASTRZĘBIE Z.
D13/04-10/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP JAWORZNO
D13/04-11/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP KATOWICE
D13/04-12/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP KŁOBUCK
D13/04-13/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP LUBLINIEC
D13/04-14/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP MIKOŁÓW
D13/04-15/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP MYSŁOWICE
D13/04-16/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP MYSZKÓW
D13/04-17/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP PIEKARY ŚL.
D13/04-18/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP PSZCZYNA
D13/04-19/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP RACIBÓRZ
D13/04-20/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP RUDA ŚL.
D13/04-21/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP RYBNIK
D13/04-22/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP SIEMIANOWICE
D13/04-23/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP SOSNOWIEC
D13/04-24/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
D13/04-25/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP TARNOWSKIE
D13/04-26/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP TYCHY
D13/04-27/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP WODZISŁAW Ś
D13/04-28/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP ZABRZE
D13/04-29/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP ZAWIERCIE
D13/04-30/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KMP ŻORY
D13/04-31/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI KPP ŻYWIEC
D13/04-32/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI OPP KATOWICE
D13/04-33/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI SPPP CZĘSTOCHOWA
D13/04-34/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI SPPP BIELSKO-BIAŁA
D13/04-35/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI SPAP KATOWICE
D13/04-36/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI W. PREWENCJI
D13/04-37/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI W. KADR I SZKOL.
D13/04-38/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI w. KRYMINALNY
D13/04-39/39 PRZYDZIELANIE, WYDAWANIE I MAGAZYNOWANIE BRONI SŁUZBOWEJ ORAZ AMUNICJI W. POST. ADM.
D9/04-3/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM KŁOBUCK
D9/04-4/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM LUBLINIEC
D9/04-5/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM ŁAZY
P3/04-1/4 NADZÓR SŁUŻBOWY NAD POSZUKIWANIAMI PROWADZONYMI PRZEZ ZESPOŁY POSZUKIWAŃ CELOWYCH KWP ORAZ PROBLEMATYKĄ KOORDYNACJI POSZUKIWANIA OSÓB W WOJEWÓDZTWIE KPP BĘDZIN
D9/04-6/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM ZAWIERCIE
D9/04-7/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM MYSŁOWICE
D9/04-8/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM JAWORZNO
P8/04-4/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
D16/04-1/1 EWIDENCJONOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH NA PARKINGACH STRZEŻONYCH NA ZLECENIE POLICJI KPP RACIBÓRZ
D9/04-10/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM LĘDZINY
D9/04-9/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM SŁAWKÓW
D9/04-11/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM BIERUŃ
P8/04-5/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KPP WODZISŁAW Ś
D12/04-1/1 NAKŁADANIE MANDATÓW KARNYCH KREDYTOWANYCH PRZEZ POLICJANTÓW SPPP CZĘSTOCHOWA
S7/04-1/1 PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP I P.POŻ. KPP TARNOWSKIE
D9/04-12/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM MIKOŁOW
D9/04-13/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM ORZESZE
D9/04-14/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM CZERWIONKA -LESZ.
D9/04-15/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM RYBNIK
D9/04-16/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM RYDUŁOWY
D7/04-2/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KPP BĘDZIN
S6/04-1/2 PRAWIDŁOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ REJESTRACJI DAKTYLOSKOPIJNEJ OSÓB PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTW UMYŚLNYCH ŚCIGANYCH Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO KPP BĘDZIN
D17/04-1/1 OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I REAKCJA NA PRZESTĘPSTWO KMP GLIWICE
D9/04-17/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM CZECHOWICE DZIEDZ.
D9/04-18/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM PSZCZYNA
D9/04-19/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM ŻYWIEC
D7/04-3/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
D15/04-1/1 OCENA SPOSOBU ZORGANIZOWANIA I EFEKTYWNOŚCI NADZORU SŁUŻBOWEGO NAD PRACĄ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH W KONTEKŚCIE POTRZEB SPRAWNOŚCI ICH FUNKCJONOWANIA. KPP KŁOBUCK
D7/04-4/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KMP BYTOM
D9/04-20/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM BIELSKO-BIAŁA
D9/04-21/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM KNURÓW
D9/04-22/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM JASTRZĘBIE ZDRÓJ
D9/04-23/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM WISŁA
D9/04-24/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM WODZISŁAW ŚL.
D9/04-25/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM PYSKOWICE
D9/04-26/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM USTROŃ
D9/04-27/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM LYSKI
D9/04-28/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM SKOCZÓW
D9/04-29/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM BYTOM
D7/04-5/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KMP RUDA ŚL.
D7/04-6/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KMP CHORZÓW
D7/04-7/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KMP ZABRZE
D9/04-30/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM RADLIN
D9/04-31/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM RACIBÓRZ
D9/04-32/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM PIEKARY ŚLĄSKIE
D9/04-33/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM TARNOWSKIE GÓRY
D9/04-34/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM CIESZYN
D9/04-35/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM SIEMIANOWICE SL.
D9/04-36/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM ŚWIĘTOCHŁOWICE
D9/04-37/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM CHORZÓW
D9/04-38/38 REALIZACJA PRZEZ SM FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA POLICJI INFORMACJI O SPRAWCACH WYKROCZEŃ, KTÓRZY PODLEGAJA WPISOWI DO EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO SM RUDA ŚLĄSKA
D7/04-8/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KPP MIKOŁÓW
D7/04-9/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KPP TARNOWSKIE
D7/04-10/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KPP WODZISŁAW Ś
D7/04-11/11 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ODN KMP BIELSKO-BIAŁA
P8/04-6/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KPP MIKOŁÓW
P8/04-7/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP DĄBROWA G.
P3/04-2/4 NADZÓR SŁUŻBOWY NAD POSZUKIWANIAMI PROWADZONYMI PRZEZ ZESPOŁY POSZUKIWAŃ CELOWYCH KWP ORAZ PROBLEMATYKĄ KOORDYNACJI POSZUKIWANIA OSÓB W WOJEWÓDZTWIE KMP SOSNOWIEC
D19/04-1/1 PODEJMOWANIE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STARZY MIEJSKIEJ INTERWENCJI WOBEC OSÓB HANDUJĄCYCH NA TARGOWISKU I NAKŁADANIA GRZYWIEŃ W DRODZE MANDATU KARNEGO. SM WODZISŁAW ŚL.
P8/04-8/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP BYTOM
P8/04-9/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP SIEMIANOWICE
P6/04-1/2 P-4/04-1/2 OCENA WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY W PIONACH PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚĆ PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ POWYPADKOWYCH KMP BYTOM
P8/04-10/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KPP CIESZYN
P6/04-2/2 P-4/04-1/2 OCENA WARUNKÓW PEŁNIENIA SŁUŻBY W PIONACH PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚĆ PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ POWYPADKOWYCH KPP MYSZKÓW
P1/04-1/2 REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ DZIELNICOWYCH I JEJ EFEKTYWNOŚĆ W ZWALCZANIU ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYKROCZENIAMI. KPP CIESZYN
P6/04-1/3 PLANOWANIE, ORGANIZACJA ORAZ PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANIA PRZEZ POLICJANTÓW SŁUZBY KONWOJOWEJ KPP CIESZYN
P8/04-11/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KPP RACIBÓRZ
P8/04-12/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KPP ŻYWIEC
P12/04-1/2 PRAWIDŁOWOŚC UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH BĘDACYCH PODSTWĄ WYDATKOW ŚRODKOW BUDŻETOWYCH KWP KATOWICE
P12/04-2/2 PRAWIDŁOWOŚC UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH BĘDACYCH PODSTWĄ WYDATKOW ŚRODKOW BUDŻETOWYCH KPP MIKOŁÓW
P8/04-13/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KPP TARNOWSKIE
D18/04-1/1 HOLOWANIE I ZABEZPIECZANIE POJAZDÓW NA PARKINGACH STRZEŻONYCH NA ZLECENIE POLICJI KMP BIELSKO-BIAŁA
D21/04-1/1 DZIAŁALNOŚC STRAŻY MIEJSKIEJ SIEMIANOWICE ŚL.
D22/04-1/1 REALIZACJA PRZEZ SM PRZEPISÓW ROZP. MSWIA Z DN.14.01.2000R W SPRAWIE USUWANIA POJAZDÓW I BLOKOWANIA KÓŁ ORAZ ROZPORZĄDZENIA MSWIA Z DN. 02.08.2002R W SPRAWIE USUWANIA POJAZDÓW SM CIESZYN
P2/04-1/2 ORGANIZACJA,SZKOLENIE,WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE POLICJANTÓW DO SŁUŻBY PATROLOWEJ ORAZ BADZÓR PRZEŁOŻONYCH NAD SŁUŻBĄ PREWENCYJNĄ KMP SIEMIANOWICE ŚL.
P1/04-2/2 REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ DZIELNICOWYCH I JEJ EFEKTYWNOŚĆ W ZWALCZANIU ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYKROCZENIAMI. KMP CZĘSTOCHOWA
D23/04-1/1 OCHRONA I PRAWIDŁOWOŚĆ OBIEGU DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH WYDZ. DW. Z PG KWP
P6/04-2/3 PLANOWANIE, ORGANIZACJA ORAZ PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANIA PRZEZ POLICJANTÓW SŁUZBY KONWOJOWEJ KPP LUBLINIEC
P8/04-14/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP TYCHY
P3/04-3/4 NADZÓR SŁUŻBOWY NAD POSZUKIWANIAMI PROWADZONYMI PRZEZ ZESPOŁY POSZUKIWAŃ CELOWYCH KWP ORAZ PROBLEMATYKĄ KOORDYNACJI POSZUKIWANIA OSÓB W WOJEWÓDZTWIE KMP ŻORY
P3/04-4/4 NADZÓR SŁUŻBOWY NAD POSZUKIWANIAMI PROWADZONYMI PRZEZ ZESPOŁY POSZUKIWAŃ CELOWYCH KWP ORAZ PROBLEMATYKĄ KOORDYNACJI POSZUKIWANIA OSÓB W WOJEWÓDZTWIE WYDZ.KR KWP
P11/04-1/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP RYBNIK
P11/04-2/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KPP RACIBÓRZ
P11/04-3/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP JASTRZĘBIE Z.
P11/04-4/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KPP WODZIAŁAW ŚL.
P11/04-5/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP.ZABRZE
P11/04-6/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP BIELSKO - BIAŁA
P11/04-7/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KPP ŻYWIEC
P11/04-8/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KPP PSZCZYNA
P11/04-9/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP ŻORY
P11/04-10/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP TYCHY
P11/04-11/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP CZĘSTOCHOWA
P11/04-12/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KPP LUBLINIEC
P11/04-13/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KPP MYSZKÓW
P11/04-14/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KPP ZAWIERCIE
P11/04-15/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP GLIWICE
P11/04-16/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP SIEMIANOWICE SL
P11/04-17/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP BYTOM
P11/04-18/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP KATOWICE
P11/04-19/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP JAWORZNO
P11/04-20/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP DĄBROWA G.
P11/04-21/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KPP BĘDZIN
P11/04-22/22 STAN TECHNICZNO-SANITARNY ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW , ZASADNOŚĆ ZATRZYMYWANIA OSÓB, PRZESTRZEGANIE PRAW CZLOWIEKA I OBYWATELA ORAZ POPRAWNOŚĆ I KOMPLETNOŚC DOKUMENTACJI. KMP SOSNOWIEC
P9/04-2/4 DZIAŁALNOŚC STRAŻY MIEJSKIEJ SM MYSŁOWICE
P13/04-1/2 PRZYJMOWANIE,ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I LISTÓW KMP JASTRZĘBIE Z.
P13/04-2/2 PRZYJMOWANIE,ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I LISTÓW KMP PIEKARY ŚL.
D24/04-1/1 PRAWIDŁOWOŚĆ ZABEZPIECZANIA DOWODÓW RZECZOWYCH DLA POTRZEB PROCESOWYCH W KOMISARIACIE III POLICJI KMP KATOWICE
D25/04-1/1 SPRAWOWANIE NADZORU SŁUŻBOWEGO NAD KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PIONU PREWENCJI I PIONU KRYMINALNEGO PRZEZ BEZPOŚREDNICH PRZEŁOŻONYCH KPP BĘDZIN
D26/04-1/1 W ZAKRESIE REAKCJI I TRYBU POSTĘPOWANIA PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ WOBEC KIEROWCÓW POPEŁNIAJĄCYCH WYKROCZENIA W RUCHU DROGOWYM SM ZAWIERCIE
D27/04-1/4 ZGODNOŚĆ PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSZUKIWAŃ W RAMACH OGÓLNOPOLSKICH DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZYCH KMP TYCHY
D27/04-2/4 ZGODNOŚĆ PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSZUKIWAŃ W RAMACH OGÓLNOPOLSKICH DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZYCH KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
D27/04-3/4 ZGODNOŚĆ PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSZUKIWAŃ W RAMACH OGÓLNOPOLSKICH DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZYCH KPP ZAWIERCIE
D27/04-4/4 ZGODNOŚĆ PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSZUKIWAŃ W RAMACH OGÓLNOPOLSKICH DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZYCH KMP MIKOŁÓW
P8/04-15/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KPP PSZCZYNA
P8/04-16/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP ŻORY
P8/04-17/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KPP LUBLINIEC
P8/04-18/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KPP KŁOBUCK
P8/04-19/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP BIELSKO-BIAŁA
P20/04-1/2 EFEKTYWNOŚĆ ŚCIGANIA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW W AGLOMERACJACH MIEJSKICH KMP DĄBROWA GÓRNICZA
S7/04-1/1 PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP I P.POŻ. KMP GLIWICE
P8/04-20/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP MYSZKÓW
P8/04-21/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP KATOWICE
P8/04-22/35 GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP RYBNIK
P2/04-2/2 ORGANIZACJA,SZKOLENIE,WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE POLICJANTÓW DO SŁUŻBY PATROLOWEJ ORAZ BADZÓR PRZEŁOŻONYCH NAD SŁUŻBĄ PREWENCYJNĄ KMP KATOWICE
  GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KMP CZĘSTOCHOWA
  KONTROLA W ZAKRESIE PLANOWANIA, ORGANIZACJI ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI WYKONYWANIA PRZEZ POLICJANTÓW SŁUŻBY KONWOJOWEJ KMP RUDA ŚL.
  GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPER KMP RUDA ŚL.
  HOLOWANIE I ZABEZPIECZANIE POJAZDÓW KMP CZĘSTOCHOWA
  GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM OPERACYJNYM PRZEZ DYSPONENTA II STOPNIA KPP ZAWIERCIE

Metryczka

Data publikacji 08.01.2008
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Glacel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry