Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 w KWP w Katowicach

 

NUMER KONTROLI TEMAT KONTROLI KONTROLOWANA JEDNOSTKA
D 1/06 1/1 Prawidłowość przechowywania, ewidencjonowania broni służbowej KPP WODZISŁAW ŚL.
K1/06 1/1 Zbadanie funkcjonowania Komisariatu I Policji, IP-093-1/523/06 KMP KATOWICE
D 2/06 1/1 Postępowanie Policji ze środkami odurzającymi w magazynach CBŚ, IP-093-1/188/06 CBŚ KGP KATOWICE
S 1/061/1 Kontrola w zakresie sposobu postępowania w Policji ze środkami odurzającymi, IP-093-2/1113/06 KPP BĘDZIN
D 3/06 1/1 Reakcja na przestępstwa , IP-093-1/566/06 KPP ŻYWIEC
P 14/05 3/05 Wydarzenia nadzwyczajne z udziałem policjantów, IP-1007/05 KMP SOSNOWIEC
P 14/05 4/05 Wydarzenia nadzwyczajne z udziałem policjantów, IP-1007/05 KPP KŁOBUCK
P 14/05 5/5 Wydarzenia nadzwyczajne z udziałem policjantów, IP-1007/05 KMP RUDA ŚL.
P 1/06 ¼ Skuteczność działań Policji w zakresie ujawniania składników majątkowych, IP-093-1/1527/06 KMP CZĘSTOCHOWA
P 1/06 2/4 Skuteczność działań Policji w zakresie ujawniania składników majątkowych, IP-093-1/1527/06 KMP GLIWICE
P 9/05 7/10 Gospodarowanie funduszem operacyjnym, IP-574/05 KMP ŻORY
P 9/05 8/10 Gospodarowanie funduszem operacyjnym, IP-574/05 KPP RACIBÓRZ
P 1/06 ¾ Skuteczność działań Policji w zakresie ujawniania składników majątkowych , IP-093-1/1527/06 KWP Katowice, Wydział Dochodzniowo-Śledczy
D 4/06 1/1 Sprawdzenie stanu bazy funduszu operacyjnego KMP Świętochłowice
P 2/06 1/1 Prawidłowość zagadnień finansowych, IP-093-1/2463/06 KPP MIKOŁÓW
P 3/06 ¼ Działalność Straży Miejskich , IP-093-1/2463/06 Straż Miejska Kamienica Polska
P 4/06 1/1 Organizacja i funkcjonowanie Zespołu Prawnego KWP w Katowicach, IP-093-1/2447/06 Zespół Prawny KWP
P 5/06 1/3 Realizacja czynności na miejscu zdarzenia i we wstępnej fazie postępowania przygotowawczego prow. w najpoważniejszych przestępstwach kryminalnych, IP-093-1/2495/06 KWP Katowice Wydz. Dochodzeniowo-Śledczy
P 6/06 ¼ Realizacja poleceń KGP w celu zwiększenia efektywności pracy operacyjnej, IP-093-3/2560/06 KWP Katowice Wydz. dw. Z Przest.Samochodową
D 5/06 1/1 Zatrudnienie na stanowiskach pracowniczych pozaetatowych, IP-093-3/2678/06 KMP CZĘSTOCHOWA
P 7/06 ¼ Przestrzeganie przepisów bhp, IP-093-1/2664/06 KPP MIKOŁÓW
D 6/06 1/1 Nadzór instancyjny sprawowany przez WRD nad KMP/KPP, JP-093-2/2677/06 WRD KWP w Katowicach
D 7/06 1/1 Ocena celowości holowania i zabezpieczania pojazdów na parkingach strzeżonych na koszt właściciela, IP-093-1/2679/06 KMP Bielsko Biała
D 8/06 1/1 Sposób postępowania z dokumentami zawierającymi informacje jawne i niejawne, IP-093-3/2752/06 KMP Bielsko Biała
P 8/06 1/10 Prawidłowość przechowywania, ewidencjonowania oraz zasad gospodarowania bronią służbową, IP-093-2/2762/06 OPP KATOWICE
P 9/06 1/8 Prawidłowość realizacji zagadnień finansowych, IP-093-2/2764/06 KMP ŻORY
D 9/06 1/1 Organizacja pracy operacyjnej i zasadność wypłat z funduszu operacyjnego, IP-093-2/2809/06 KP IV Bielsko-Biała
P 10/06 ½ Stan techniczno-sanitarny oraz wyposażenie pomieszczeń dla osób zatrzymanych , IP-093-4/2838/06 KMP GLIWICE
P 10/06 2/2 Stan techniczno-sanitarny oraz wyposażenie pomieszczeń dla osób zatrzymanych , IP-093-4/2838/06 KMP KATOWICE
P 11/06 1/6 Prawidłowość realizacji procedur rozliczania przez Policję kosztów za badania osób zatrzymanych, IP-093-3/2947/06 KMP SOSNOWIEC
P 11/06 2/6 Prawidłowość realizacji procedur rozliczania przez Policję kosztów za badania osób zatrzymanych, IP-093-3/2947/06 KMP ŻORY
P 9/06 2/8 Prawidłowość realizacji zagadnień finansowych, IP-093-2/2764/06 KMP DĄBROWA GÓRNICZA
P 1/06 4/4 Skuteczność działań Policji w zakresie ujawniania składników majątkowych , IP-093-1/1527/06 Wydz. dw. Z PG KWP Katowice
P 10/06 3/6 Prawidłowość realizacji procedur rozliczania przez Policję kosztów za badania osób zatrzymanych, IP-093-3/2947/06 KPP BĘDZIN
P 10/06 4/6 Prawidłowość realizacji procedur rozliczania przez Policję kosztów za badania osób zatrzymanych, IP-093-3/2947/06 KMP TYCHY
D 10/06 1/1 Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, IP-093-4/3240/06 Wydział Transportu i Zespół Zamówień Publicznych KWP
P 8/06 2/10 Prawidłowość przechowywania, ewidencjonowania oraz zasad gospodarowania bronią służbową, IP-093-2/2762/06 KMP ZABRZE
P 7/06 2/4 Przestrzeganie przepisów bhp, IP-093-1/2664/06 KMP TYCHY
S 1/06 2/4 Kontrola w zakresie sposobu postępowania w Policji ze środkami odurzającymi, IP-093-2/1113/06 KMP BIELSKO-BIAŁA
S 1/06 3/4 Kontrola w zakresie sposobu postępowania w Policji ze środkami odurzającymi, IP-093-2/1113/06 KPP KŁOBUCK
S 1/06 4/4 Kontrola w zakresie sposobu postępowania w Policji ze środkami odurzającymi, IP-093-2/1113/06 KMP RYBNIK
Problemowa Holowanie i zabezp. pojazdów na parkingach strzeżonych na zlecenie Policji IP-407/03/2632/06 KPP Zawiercie
Problemowa Holowanie i zabezp. pojazdów na parkingach strzeżonych na zlecenie Policji IP-407/03/2632/06 KPP Wodzisław Śląski
Problemowa 1/13 Gospodarowanie funduszem operacyjnymIP-093-1/1355/06 Wydział dw.z Przest. Sam.
Problemowa 2/13 Gospodarowanie funduszem operacyjnymIP-093-1/1355/06 Wydział dw. Z Korupcją
Problemowa 3/13 Gospodarowanie funduszem operacyjnymIP-093-1/1355/06 KPP MIKOŁÓW
Problemowa 4/13 Gospodarowanie funduszem operacyjnymIP-093-1/1355/06 KPP ZAWIERCIE
Problemowa 5/13 Gospodarowanie funduszem operacyjnym IP-093-1/1355/06 KMP CZĘSTOCHOWA
Problemowa 6/13 Gospodarowanie funduszem operacyjnymIP-093-1/1355/06 KMP Siemanowice Śląskie
Doraźna 1/6 Efekty pracy i skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości , ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów w myśl § 2 ust. 3 pkt 2 Instrukcji o prowadzeniu prze Policję poszukiwań, IP-093-3/3505/06 KPP KŁOBUCK
Doraźna Prawidłowość ewidencjonowania i gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi IP-093-5/3485/06 Wydział Łączności i Informatyki KWP
Problemowa ¾ Przestrzeganie przepisów bhp, IP-093-1/2664/06 KMP KATOWICE
Problemowa 2/4 Realizacja poleceń KGP w celu zwiększenia efektywności pracy operacyjnej, IP-093-3/2560/06 KMP KATOWICE
Problemowa ¾ Realizacja poleceń KGP w celu zwiększenia efektywności pracy operacyjnej, IP-093-3/2560/06 KMP BIELSKO- BIAŁA
Doraźna 2/6 Efekty pracy i skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości , ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów w myśl § 2 ust. 3 pkt 2 Instrukcji o prowadzeniu prze Policję poszukiwań, IP-093-3/3505/06 KPP LUBLINIEC
Problemowa 3/10 Prawidłowość przechowywania, ewidencjonowania oraz zasad gospodarowania bronią służbową,IP-093-2/2762/06 SPPP CZĘSTOCHOWA
Problemowa 3/8 Prawidłowość realizacji zagadnień finansowych, IP-093-2/2764/06 KMP GLIWICE
Doraźna 3/6 Efekty pracy i skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości , ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów w myśl § 2 ust. 3 pkt 2 Instrukcji o prowadzeniu prze Policję poszukiwań, IP-093-3/3505/06 KMP MYSŁOWICE
Doraźna 4/6 Efekty pracy i skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości , ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów w myśl § 2 ust. 3 pkt 2 Instrukcji o prowadzeniu prze Policję poszukiwań, IP-093-3/3505/06 KPP TARNOWSKIE GÓRY
Problemowa 2/3 Realizacja czynności na miejscu zdarzenia i we wstępnej fazie postępowania przygotowawczego prow. w najpoważniejszych przestępstwach kryminalnych, IP-093-1/2495/06 KMP BYTOM
Problemowa 3/3 Realizacja czynności na miejscu zdarzenia i we wstępnej fazie postępowania przygotowawczego prow. w najpoważniejszych przestępstwach kryminalnych, IP-093-1/2495/06 KMP SOSNOWIEC
Doraźna 1/1 Organizacja i funkcjonowanie bieżącego nadzoru z ramienia kierownictwa jednostki IP-093-1/3193/06 KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
Doraźna 5/6 Efekty pracy i skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości , ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów w myśl § 2 ust. 3 pkt 2 Instrukcji o prowadzeniu prze Policję poszukiwań, IP-093-3/3505/06 KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
Problemowa 5/6 Prawidłowość realizacji procedur rozliczania przez Policję kosztów za badania osób zatrzymanych, IP-093-3/2947/06 KPP PSZCZYNA
Doraźna 1/1 Sposób postępowania z dokumentami i materiałami niejawnymi i jawnymi oraz nadawania biegu procesowego sprawom o przestępstwa drogowe i wykroczenia ujawnione przy użyciu fotorejestratorów IP-093-5/3781/06 KMP KATOWICE Sekcja Ruchu Drogowego
Problemowa 4/4 Realizacja poleceń KGP w celu zwiększenia efektywności pracy operacyjnej, IP-093-3/2560/06 Wydział dw. Z Korupcją KWP w Katowicach
Problemowa 9/13 Gospodarowanie funduszem operacyjnym IP-093-1/1355/06 KPP LUBLINIEC
Problemowa 4/10 Prawidłowość przechowywania, ewidencjonowania oraz zasad gospodarowania bronią służbową,IP-093-2/2762/06 SPPP BIELSKO- BIAŁA
Problemowa 6/6 Prawidłowość realizacji procedur rozliczania przez Policję kosztów za badania osób zatrzymanych, IP-093-3/2947/06 Wydział Finansów KWP w Katowicach
Doraźna 6/6 Efekty pracy i skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości , ze szczególnym uwzględnieniem realizacji nakazów w myśl § 2 ust. 3 pkt 2 Instrukcji o prowadzeniu prze Policję poszukiwań, IP-093-3/3505/06 KPP MIKOŁOW
Problemowa 4/4 Przestrzeganie przepisów bhp,IP-093-1/2664/06 KMP MYSŁOWICE
Problemowa 4/8 Prawidłowość realizacji zagadnień finansowych, IP-093-2/2764/06 KMP CHORZÓW
Problemowa 5/8 Prawidłowość realizacji zagadnień finansowych, IP-093-2/2764/06 KMP MYSŁOWICE
Problemowa10/13 Gospodarowanie funduszem operacyjnym IP-093-1/1355/06 KMP SOSNOWIEC
Problemowa 2/4 Działalność Straży Miejskich , IP-093-1/2463/06 Straż Miejska w Mikołowie
Problemowa Zbadanie organizacji ogniw finansowych i zaopatrzenia KMP/KPP i KWP w Katowicach w kontekście skierowanych do realizacji zadań służbowych IP-093-1/4103/06 Wydział Zaopatrzenia, Wydział Transportu Wydział Finansów oraz 32 jednostki garnizonu śląskiego
Doraźna Ocena warunków bhp panujących w pomieszczeniach Archiwum oraz przestrzegania zasad bhp przez zatrudnionych w Archiwum Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach policjantów i pracowników Policji IP-093-2/4196/06 Wydział ds. OIN - Archiwum
Doraźna ¼ Prawidłowość realizowania badań z zakresu medycyny pracy w komórkach organizacyjnych KWP w KatowicachIP-093-1/3857/06 Laboratorium Kryminalistyczne KWP
Doraźna 2/4 Prawidłowość realizowania badań z zakresu medycyny pracy w komórkach organizacyjnych KWP w KatowicachIP-093-1/3857/06 Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP
Doraźna ¾ Prawidłowość realizowania badań z zakresu medycyny pracy w komórkach organizacyjnych KWP w Katowicach IP-093-1/3857/06 Wydział dw. Z Przestępczością Gospodarczą KWP
Doraźna 4/4 Prawidłowość realizowania badań z zakresu medycyny pracy w komórkach organizacyjnych KWP w KatowicachIP-093-1/3857/06 Wydział Łączności i Informatyki
Problemowa 6/8 Prawidłowość realizacji zagadnień finansowych,IP-093-2/2764/06 KMP BIELSKO - BIAŁA
Doraźna 1/1 Kontrola w zakresie adekwatności etatów policyjnych i pracowników służby cywilnej w odniesieniu do realizowanych zadań szczegółowych w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Katowicach IP-093-4/2131/06 Wydział Łączności i Informatyki KWP w Katowicach
Doraźna 6/6 Ocena jakości i sprawności sprzętu ochronnego wykorzystywanego w NPP Komend Miejskich i Powiatowych Policji wojew. Śląskiego IP-093-3/4190/06 32 jednostki garnizonu śląskiego
Doraźna 1/1 Sprawdzenie kompletności dokumentacji operacyjnej i prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych w KP węgierska Górka IP-093-6/4398/06 KP Węgierska Górka podległy KPP Żywiec
Problemowa 7/8 Prawidłowość realizacji zagadnień finansowych,IP-093-2/2764/06 KMP RUDA ŚLĄSKA
Sprawdzająca 1/1 Kontrola sprawdzająca w zakresie utrzymania i wykorzystania psów do służby patrolowej oraz nadzoru przełożonych nad tym zagadnieniem w KMP w Katowicach IP-093-2/4442/06 KMP KATOWICE
Problemowa 8/8 Prawidłowość realizacji zagadnień finansowych,IP-093-2/2764/06 KPP Wodzisław Śląski

Metryczka

Data publikacji 08.01.2008
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Glacel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry