Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 w KWP w Katowicach

 

NUMER KONTROLI TEMAT KONTROLI KONTROLOWANA JEDNOSTKA
Problemowa z 2006 r. 5/10 Prawidłowość przechowywania, ewidencjonowania oraz zasad gospodarowania bronią służbową, IP-093-2/2762/06 SPAP KATOWICE
Problemowa z 2006 r. 6/10 Prawidłowość przechowywania, ewidencjonowania oraz zasad gospodarowania bronią służbową, IP-093-2/2762/06 KPP MIKOŁÓW
Problemowa 1/21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KMP TYCHY
Problemowa 1/5 Kontrola w zakresie prawidłowości podnoszenia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku służbowego lub funkcyjnego funkcjonariuszom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne IP-093-1/429/07 Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach
Doraźna 1/1 Kontrola w zakresie zbadania zasadności zarzutów zawartych w anonimie skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach wobec kierownictwa KMPIP-093-1/508/07 KPP ZAWIERCIE
Doraźna 1/36 Kontrola w zakresie prawidłowości podłączenia stanowisk dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych IP-093-1/72/07 KPP TARNOWSKIE GÓRY
Doraźna 2/ 36 Kontrola w zakresie prawidłowości podłączenia stanowisk dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych IP-093-1/72/07 KMP PIEKARY ŚLĄSKIE
Doraźna 3/36 Kontrola w zakresie prawidłowości podłączenia stanowisk dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych IP-093-1/72/07 KMP BYTOM
Doraźna 4/36 Kontrola w zakresie prawidłowości podłączenia stanowisk dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych IP-093-1/72/07 KMP MYSŁOWICE
Doraźna 5/36 Kontrola w zakresie prawidłowości podłączenia stanowisk dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych IP-093-1/72/07 KMP RUDA ŚLĄSKA
Doraźna 6/36 Kontrola w zakresie prawidłowości podłączenia stanowisk dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych IP-093-1/72/07 KMP DĄBROWA GÓRNICZA
Doraźna 7/36 Kontrola w zakresie prawidłowości podłączenia stanowisk dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych IP-093-1/72/07 KMP Jastrzębie Zdrój
Doraźna 8/36 Kontrola w zakresie prawidłowości podłączenia stanowisk dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych IP-093-1/72/07 KMP ŻORY
Doraźna 9/36 Kontrola w zakresie prawidłowości podłączenia stanowisk dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych IP-093-1/72/07 KPP KŁOBUCK
Doraźna 10/36 Kontrola w zakresie prawidłowości podłączenia stanowisk dostępowych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych IP-093-1/72/07 KMP CHORZÓW
Problemowa 1/1 Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczenia równoważnika za wyżywienie psów służbowych w Wydziale Finansów KWP w Katowicach IP-093-1/659/07 Wydział Finansów KWP w Katowicach
Doraźna 1/1 Kontrola w zakresie nadzoru służbowego nad czynnościami wyjaśniającymi o wykroczenia ujawnianie przy użyciu fotorejestratorów oraz wideorejestratorów w KMP w Gliwiacach IP-093-1/652/07 KMP GLIWICE
Problemowa ¼ Kontrola w zakresie działalności wytypowanych jednostek Straży Miejskich woj. Śląskiego IP-093-1/598/07 Straż Miejska w Piekarach Śląskich
Doraźna 1/1 Kontrola w zakresie zbadania zasadności zarzutów zawartych w anonimie skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach dot. nieprawidłowości w postępowaniu niektórych policjantów w KMP Ruda Śląska IP-093-1/753/07 KMP RUDA ŚLĄSKA
Problemowa 2/5 Kontrola w zakresie prawidłowości podnoszenia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku służbowego lub funkcyjnego funkcjonariuszom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne IP-093-1/429/07 Wydział Laboratorium Kryminalistyczne
Problemowa 3/5 Kontrola w zakresie prawidłowości podnoszenia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku służbowego lub funkcyjnego funkcjonariuszom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne IP-093-1/429/07 Wydział Inwestycji i Remontów
Problemowa 1/7 Kontrola w zakresie prawidłowości wyposażenia i przestrzegania przepisów i zasad BHP podczas pełnienia służby przez policjantów prewencji i ruchu drogowego IP-093-1/835/07 KMP CHORZÓW
Problemowa 2/21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KMP RUDA ŚLĄSKA
Doraźna 1/1 Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługę odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych środków chemicznych UGŁ IP-093-2/981/07 Zespół Zamówień Publicznych
Problemowa 1/1 Kontrola kompleksowa w realizacji zadań w latach 2004-2006, ocena pracy dochodzeniowo śledczej, wypełniania formularzy statystycznych oraz współpracy z miejscową Prokuraturą, z uwzględnieniem przekazywania akt postępowań przygotowawczych i czynności sprawdzających IP-093-1/943/07 KPP PSZCZYNA
Problemowa 4/5 Kontrola w zakresie prawidłowości podnoszenia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku służbowego lub funkcyjnego funkcjonariuszom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne IP-093-1/429/07 KMP PIEKARY ŚL.
Problemowa 7/10 Prawidłowość przechowywania, ewidencjonowania oraz zasad gospodarowania bronią służbową, IP-093-2/2762/06 KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
Problemowa 3/21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KMP BYTOM
Problemowa 5/5 Kontrola w zakresie prawidłowości podnoszenia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku służbowego lub funkcyjnego funkcjonariuszom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne IP-093-1/429/07 KMP Jastrzębie Zdrój
Problemowa 1/5 Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości funkcjonowania gospodarki kasowe jIP-093-2/1324/07 KMP ZABRZE
Problemowa 1/1 Kontrola problemowa w zakresie postępowania o zamówienie publiczne na zakup kamizelek kuloodpornych dla jednostek Policji w latach 2004-2006 Zespół zamówień Publicznych, Wydział Zaopatrzenia
Problemowa 4/21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KMP JAWORZNO
Doraźna 1/1 Kontrola dotycząca ustaleń realizacji zadań Sekcji Kryminalnej KP III w Bytomiu podległego KMP w Bytomiu IP-093-1/1582/07 Sek.Kryminalna KP III Bytom
Problemowa 5/21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KMP CHORZÓW
Problemowa 2/5 Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości funkcjonowania gospodarki kasowej IP-093-2/1324/07 KPP RACIBÓRZ
Problemowa 3/5 Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości funkcjonowania gospodarki kasowej IP-093-2/1324/07 KPP KŁOBUCK
Problemowa 1/1 Kontrola dotycząca zbadania oraz oceny sposobu jakości i skuteczności realizacji zadań operacyjnych oraz nadzoru służbowego w Sekcji Kryminalnej KPP w Mikołowie IP-093-3/2180/07 Sekcji Kryminalnej KPP w Mikołowie
Problemowa 2/7 Kontrola w zakresie prawidłowości wyposażenia i przestrzegania przepisów i zasad BHP podczas pełnienia służby przez policjantów prewencji i ruchu drogowego IP-093-1/835/07 KMP GLIWICE
Problemowa 3/7 Kontrola w zakresie prawidłowości wyposażenia i przestrzegania przepisów i zasad BHP podczas pełnienia służby przez policjantów prewencji i ruchu drogowego IP-093-1/835/07 KMP GLIWICE
Problemowa ¼ Kontrola w zakresie przestrzegani przepisów związanych ze stosowaniem procesowo – prewencyjnego środka przymusu w postaci zatrzymania osoby z uwzględnieniem stanu techniczno sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz przwidłowości realizowanych przez jednostki Policji zadań związanych z konwojowaniem osób w kontekście samowolnych oddaleń IP-093-2/1990/07 KPP Zawiercie
Problemowa 2/4 Kontrola w zakresie przestrzegani przepisów związanych ze stosowaniem procesowo – prewencyjnego środka przymusu w postaci zatrzymania osoby z uwzględnieniem stanu techniczno sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz przwidłowości realizowanych przez jednostki Policji zadań związanych z konwojowaniem osób w kontekście samowolnych oddaleń IP-093-2/1990/07 KMP Bielsko – Biała
Problemowa 5/5 Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości funkcjonowania gospodarki kasowej IP-093-2/1324/07 KPP Zawiercie
Problemowa 4/5 Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości funkcjonowania gospodarki kasowej IP-093-2/1324/07 KMP CZĘSTOCHOWA
Doraźna Kontrola doraźna w zakresie zgodności stanu faktycznego z ewidencyjnym broni i amunicji w magazynach uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach IP-093-4/1991/07 Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach
Problemowa 2/4 Kontrola w zakresie działalności wytypowanych jednostek Straży Miejskich woj. Śląskiego IP-093-1/598/07 Straż Miejska w Cieszynie
Doraźna 1/1 Kontrola doraźna w zakresie wypłat w IV kwartale 2006 r. nagród uznaniowych dla policjantów i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach IP-093-1/158/07 Wydział Finansów KWP w Katowicach
Doraźna 1/1 Kontrola doraźna w zakresie realizacji zadań w KP w Węgierskiej Górce, podległym KPP Żywiec IP-093-2/1365/07 KP Węgierska Górka
Problemowa 1/1 Kontrola problemowa w zakresie postępowania o zamówienie publiczne na zakup kamizelek kuloodpornych dla jednostek Policji w latach 2004 – 2006 w Zespole Zamówień Publicznych i w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Katowicach IP-093-2/1353/07 Zespół Zamówień Publicznych oraz Wydział Zaopatrzenia KWP
Problemowa Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji zadań IP-093-3/1477/07 Zespół Zamówień Publicznych KWP
Problemowa Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości postępowań administracyjnych w sprawach dot. Przyznawania i cofania pozwoleń na posiadanie broni palnej ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w zainteresowaniu Policji w Wydz. Postępowań Administracyjnych. IP-093-1/1759/07 Wydział Postępowań Administracyjnych KWP
Problemowa 6/21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KPP k`ŁOBUCK
Problemowa 7/21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KMP ZABRZE
Problemowa 8/21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KMP GLIWICE
Problemowa 9/21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KPP PSZCZYNA
Doraźna Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości realizacji zadań służbowych przez dyspozytorów Wydziału Transportu KWP IP-093-2/2267/07 Wydział Transportu KWP
Problemowa Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wyposażenia i przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas pełnienia służby przez policjantów prewencji i ruchu drogowego IP-093-1/1742/07 KMP CHORZÓW
Problemowa Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia przez służbę ochrony przeciwpożarowej kontroli warunków ochrony przeciwpożarowej w obiektach Policji oraz dostosowania ich do wymogów instrukcji ochrony przeciwpożarowej IP-093-2/941/07 KMP DĄBROWA GÓRNICZA
Problemowa 1/4 Kontrola problemowa w zakresie efektywności poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości IP-093-2/2232/07 KMP ŻORY
Problemowa 2/4 Kontrola problemowa w zakresie efektywności poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości IP-093-2/2232/07 KMP TYCHY
Problemowa ¾ Kontrola problemowa w zakresie efektywności poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości IP-093-2/2232/07 KMP GLIWICE
Problemowa 4/4 Kontrola problemowa w zakresie efektywności poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości IP-093-2/2232/07 WYDZIAŁ KRYMINALNY KWP w Katowicach
Uproszczona Kontrola uproszczona w zakresie sprawdzenia informacji zawartej w anonimie z dnia 03 lipca 2007 r. dotyczącej KPP Kłobuck IP-093-3/2261/07 KPP K`ŁOBUCK
Problemowa Kontrola problemowa w zakresie stosowania przez policjantów trybu z art. 335 kpk w postępowaniach przygotowawczych o przestępstwa z art. 178 kk IP-093-4/3306/07 KMP SOSNOWIEC
Problemowa Kontrola problemowa w zakresie stosowania przez policjantów trybu z art. 335 kpk w postępowaniach przygotowawczych o przestępstwa z art. 178 kk IP-093-4/3306/07 KPP LUBLINIEC
Problemowa Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji robót budowlanych wynikających z zadania „Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży dla potrzeb KMP w Mysłowicach” IP-093-4/2602/07 Zespół Zamówień Publicznych KWP, Wydział Inwestycji i Remontów KWP
Problemowa ¾ Kontrola w zakresie działalności wytypowanych jednostek Straży Miejskich woj. Śląskiego IP-093-1/598/07 Aneks IP-093-1/2738/07 Straż Miejska Wodzisław Śląski
Problemowa 1/6 Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów IP-093-1/2737/07 KPP BIERUŃ
Problemowa 2/6 Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów IP-093-1/2737/07 KPP CIESZYN
Problemowa 3/6 Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów IP-093-1/2737/07 KPP Zawiercie
Problemowa 4/6 Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów IP-093-1/2737/07 KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
Sprawdzająca Kontrola sprawdzająca z zakresu realizacji wybranych zagadnień finansowych w KMP w Mysłowicach IP-093-5/3120/07 KMP MYSŁOWICE
Problemowa 10/21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KPP CIESZYN
Doraźna Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości podejmowania decyzji o sposobie zabezpieczenia pojazdów uszkodzonych w zdarzeniach drogowych obsługiwanych prze policjantów SRD KMP w Rudzie Śląskiej IP-093-2/1920/07 KMP RUDA ŚLĄSKA
Doraźna Kontrola dpraźna w zakresie reakcji na przestępstwa i nadawanie biegu informacjom o przestępstwa w KMP Świętochłowice IP-093-1/3553/07 KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
Problemowa ¾ Kontrola w zakresie przestrzegani przepisów związanych ze stosowaniem procesowo – prewencyjnego środka przymusu w postaci zatrzymania osoby z uwzględnieniem stanu techniczno sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz przwidłowości realizowanych przez jednostki Policji zadań związanych z konwojowaniem osób w kontekście samowolnych oddaleń IP-093-2/1990/07 Wydział dw. Z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP w Katowicach
Problemowa 4/4 Kontrola w zakresie przestrzegani przepisów związanych ze stosowaniem procesowo – prewencyjnego środka przymusu w postaci zatrzymania osoby z uwzględnieniem stanu techniczno sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz przwidłowości realizowanych przez jednostki Policji zadań związanych z konwojowaniem osób w kontekście samowolnych oddaleń IP-093-2/1990/07 Wydział dw. Z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach
Problemowa 11 /21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KMP RYBNIK
Problemowa 12 /21 Kontrola w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym przez dysponenta II stopnia IP-093-1/275/07 KMP KATOWICE
Problemowa 4/ 4 Kontrola w zakresie działalności wytypowanych jednostek Straży Miejskich woj. Śląskiego IP-093-1/598/07 Straż Miejska Bielsko-Biała

Metryczka

Data publikacji 08.01.2008
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Glacel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry