Wykaz kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2009 roku

 

Rodzaj i numer kontroli

Temat kontroli

Podmiot kontrolowany

Problemowa 1

Prawidłowość rejestrowania i przechowania dowodów rzeczowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji (Kontrola zlecona przez KGP).


 

1/1

l. dz. IP – 090 - 44/ 2856/ 09

KMP Katowice

1/2

l. dz. IP – 090 - 56/ 3303/ 09

KMP Chorzów

1/3

l. dz. IP – 090 - 57/ 3304/ 09

KMP Piekary Śląskie

1/4

l. dz. IP – 090 - 27/ 1658/ 09

KPP Będzin

1/5

l. dz. IP – 090 - 38/ 2484/ 09

KPP Mikołów

Problemowa 2

Zasadność, legalność, prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych oraz realizacji uprawnień przysługujących zatrzymanym, doprowadzonym do wytrzeźwienia (Kontrola zlecona przez KGP).


 

2/1

l. dz. IP – 090 - 32/ 2155/ 09

KMP w Bielsku – Białej

2/2

l. dz. IP – 090 - 32/ 2155/ 09

KMP w Rybniku

2/3

l. dz. IP – 090 - 32/ 2155/ 09

KPP w Tarnowskich Górach

2/4

l. dz. IP – 090 - 32/ 2155/ 09

KPP w Myszkowie

2/5

l. dz. IP – 090 - 32/ 2155/ 09

KPP w Pszczynie

2/6

l. dz. IP – 090 - 32/ 2155/ 09

KPP w Zawierciu.

Problemowa 3/1

Efektywność funkcjonowania policyjnych Stacji Obsługi Pojazdów (Kontrola zlecona przez KGP).

l. dz. IP- 090 - 16/ 1161/ 09

Wydział Transportu KWP w Katowicach

Problemowa 4

Gospodarowanie funduszem operacyjnym.


 

4/1

l. dz. IP – 090 - 49/ 3062/ 09

Wydział dw. z Korupcją KWP w Katowicach

4/2

l. dz. IP – 090 - 25/ 1629/ 09

Wydział dw. z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach

4/3

l. dz. IP – 090 - 48/ 2969/ 09

KMP Częstochowa

4/4

l. dz. IP – 090 - 7/ 729/ 09

KMP Świętochłowice

4/5

l. dz. IP – 090 - 6/ 546/ 09

KMP Siemianowice Śląskie

4/6

l. dz. IP – 090 - 13/ 994/ 09

KMP Sosnowiec

4/7

l. dz. IP – 090 - 9/ 838/ 09

KMP Żory

4/8

l. dz. IP – 090 - 33/ 2047/ 09

KPP Mikołów

4/9

l. dz. IP – 090 - 5/ 441/ 09

KPP Wodzisław Śląski

4/10

l. dz. IP – 090 - 20/ 1456/ 09

KPP Racibórz

4/11

l. dz. IP – 090 - 35/ 2266/ 09

KPP Zawiercie

4/12

l. dz. IP – 090 - 19/ 1418/ 09

KPP Lubliniec

Problemowa 5/1

Sposób pełnienia służby przez Straż Miejską,
l. dz. IP- 096 - 3/ 3676/ 09

Straż Miejska w Będzinie

Problemowa 6

Reakcja na przestępstwa i nadawanie tym sprawom biegu procesowego.


 

6/1

l. dz. IP – 090 - 53/ 3115/ 09

KMP Jastrzębie Zdrój

6/2

l. dz. IP – 090 - 58/ 3342/ 09

KMP Tychy

6/3

l. dz. IP – 090 - 62/ 3592/ 09

KPP Kłobuck

6/4

l. dz. IP – 090 - 22/ 1517/ 09

KPP Myszków

Problemowa 7

Postępowanie z pojazdami zabezpieczonymi na zlecenie i koszt Policji
oraz nadzór służbowy nad prawidłowością postępowania policjantów w zakresie usuwania
i zabezpieczania pojazdów.


 

7/1

l. dz. IP – 090 - 17/ 1331/ 09

KPP Kłobuck

7/2

l. dz. IP – 090 - 41/ 2679/ 09

KPP Racibórz

7/3

l. dz. IP – 090 - 48/ 2108/ 09

KPP Zawiercie

Problemowa 8

Sposób dostosowania obiektów Policji do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sprawdzenie sposobu realizacji zadań przez służbę ds. ochrony przeciwpożarowej.


 

8/1

l. dz. IP – 090 - 15/ 1083/ 09

KMP Jastrzębie Zdrój

8/2

l. dz. IP – 090 - 8/ 806/ 09

KPP Myszków

Problemowa 9

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.


 

9/1

l. dz. IP – 090 - 4/ 874/ 09

KMP Tychy

9/2

l. dz. IP – 090 - 52/ 3112/ 09

KMP Ruda Śląska.


 

Problemowa 10

Prawidłowość wykonywania przez służbę ds. BHP czynności kontrolnych w zakresie warunków służby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.


 

10/1

l. dz. IP – 090 - 28/ 1745/ 09

KMP Mysłowice

10/2

l. dz. IP – 090 - 36/ 2298/ 09

KMP Świętochłowice.

Problemowa 11

Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów
i pracowników Policji za 2008 rok.


 

11/1

l. dz. IP – 090 - 12/ 974/ 09

Wydział Finansów KMP w Katowicach

11/2

l. dz. IP – 090 - 11/ 973/ 09

KMP Piekary Śląskie.

 

Problemowa 12

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg
i wniosków oraz listów i anonimów.


 

12/1

l. dz. IP – 090 - 21/ 1516/ 09

KMP Bielsko – Biała

12/2

l. dz. IP – 090 - 43/ 2851/ 09

KMP Chorzów

12/3

l. dz. IP – 090 - 42/ 2820/ 09

KMP Siemianowice Śląskie

12/4

l. dz. IP – 090 - 51/ 3106/ 09

KMP Sosnowiec

12/5

l. dz. IP – 090 - 47/ 2944/ 09

KPP Pszczyna

Problemowa 13

Prawidłowość planowania służby patrolowo – interwencyjnej.


 

13/1

l. dz. IP – 090 - 14/ 1082/ 09

KMP Katowice

13/2

l. dz. IP – 090 - 31/ 1928/ 09

KMP Ruda Śląska

Problemowa 14

Wykorzystanie efektów pracy operacyjnej w ustalaniu czynów oraz sprawców przestępstw.


 

14/1

l. dz. IP – 090 - 61/ 3591/ 09

KMP Dąbrowa Górnicza

14/2

l. dz. IP – 090 - 60/ 3507/ 09

KMP Piekary Śląskie

Problemowa 15

Prawidłowość przeprowadzenia czynności oględzin miejsca zdarzenia w trybie art. 308 kpk w zakresie wykorzystania zabezpieczonych śladów w procesie karnym.


 

15/1

l. dz. IP – 090- 66/ 3685/ 09

KMP Bytom

15/2

l. dz. IP – 090- 59/ 3500/ 09

KMP Gliwice

15/3

l. dz. IP – 090- 64/ 3629/ 09

KMP Rybnik

Problemowa 16/1

Gospodarowanie sprzętem łączności i informatyki, wprowadzanie danych do KSIP oraz nadzór służbowy nad tymi zagadnieniami. l. dz. IP- 090 – 2/ 22/ 09

KMP Chorzów

Problemowa 17

Realizacja planów pracy komend powiatowych/miejskich Policji na 2009 rok w zakresie wybranych zagadnień Strategii Wojewódzkiej Policji Śląskiej na lata 2007 -2009.


 

17/1

l. dz. IP – 090- 18/ 1515/ 09

KMP Mysłowice

17/2

l. dz. IP – 090 – 54/ 3154/ 09

KPP Bieruń

Problemowa 18

Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień finansowych.


 

18/1

l. dz. IP – 090 – 24/ 1628/ 09

KMP Jaworzno

18/2

l. dz. IP – 090 – 37/ 2337/ 09

KMP Siemianowice Śląskie

18/3

l. dz. IP – 090 – 40/ 2648/ 09

KMP Tychy

18/4

l. dz. IP – 090 – 50/ 3079/ 09

KMP Katowice

18/5

l. dz. IP – 090 – 29/ 1843/ 09

KPP Będzin

18/6

l. dz. IP – 090 – 39/ 2494/ 09

KPP Bieruń

18/7

l. dz. IP – 090 – 46/ 3422/ 09

KPP Wodzisław Śląski

Sprawdzająca 19

Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień finansowych.


 

19/ 1

l. dz. IP – 090 - 65/ 3670/ 09

SPPP w Częstochowie

19/2

l. dz. IP – 090 – 63/ 3616/ 09

SPPP w Bielsku Białej

Sprawdzająca 20/1

Prawidłowość ewidencjonowania i gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi.
l. dz. IP- 090 – 10/ 972/ 09

Wydział Łączności
i Informatyki KWP
w Katowicach

Doraźna 21/1

Prawidłowość wykonywania czynności służbowych w związku ze zgłoszonym w dniu 7 czerwca 2006 roku w Czechowicach - Dziedzicach zaginięciem Joanny Surowieckiej.
l. dz. IP – 090 – 3/ 440/ 09

KMP w Bielsku – Białej

Doraźna 22/1

Przestrzeganie przepisów regulujących znoszenie lub zmianę klauzul tajności na dokumentach na podstawie art.21 ust. 1, art. 25 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późń. zm. ) na dokumentach znajdujących się w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach w aktach spraw administracyjnych o wydanie pozwolenia na broń.

l. dz. IP – 090 – 26/ 1633/ 09

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach.

Doraźna 23/1

Temat kontroli: Sposób przechowywania, wydawania i przyjmowania broni palnej służbowej stanowiącej wyposażenie indywidualne policjantów, broni alarmowej oraz przechowywania broni palnej
i amunicji w magazynie dowodów rzeczowych.
l. dz. IP – 090 – 30/ 1905/ 09

KMP Mysłowice

Doraźna 24/1

Planowanie i realizacja służby Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KMP w Jaworznie.

l. dz. IP – 090 – 55/ 3382/ 09

KMP w Jaworznie


 

Metryczka

Data publikacji 05.02.2010
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cezary Wieczorkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry