Wykaz kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w 2008 roku

 

 

 

Rodzaj i numer kontroli

Temat kontroli

Podmiot kontrolowany

Problemowa 1

Monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych w podległych jednostkach Policji pod kątem stopnia realizacji Zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 06 czerwca 2007 roku w sprawie form metod wykonywania zadań dzielnicowego i kierownika dzielnicowych. (Kontrola zlecona przez KGP)


 


 

1/1


 

KMP w Katowicach

1/2


 

KPP w Wodzisławiu Śląski m

1/3


 

KPP w Raciborzu

Problemowa 2

Zbadanie sposobu sprawowania przez komórki kadrowe podległe KWP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendantów Powiatowych i Miejskich Policji, wynikającego z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych (Kontrola zlecona przez KGP)


 

2/1


 

KMP w Katowicach

2/2


 

KMP w Rybniku

2/3


 

KPP w Wodzisławiu Śląskim

2/4


 

KPP w Mikołowie

Problemowa 3

Prawidłowość i zasadność stosowania kontroli operacyjnej (Kontrola zlecona przez KGP)


 

3/1


 

Wydział dw z PG KWP Katowice

3/2


 

Wydział dw. z Korupcją KWP Katowice

3/3


 

KMP w Chorzowie

3/4


 

KPP w Pszczynie

Problemowa 4

Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej (Kontrola zlecona przez KGP).


 

4/1


 

SPPP Bielsko- Biała

4/2


 

SPPP Częstochowa

4/3


 

KPP w Wodzisławiu Śląskim

4/4


 

KPP w Będzinie

4/5


 

KPP w Myszkowie

4/6


 

KPP w Bieruniu

4/7


 

KMP w Sosnowcu

4/8


 

KMP w Żorach

4/9


 

KMP w Piekarach Śląskich

4/10


 

KMP w Gliwicach

4/11


 

KMP w Siemianowicach Śląskich

Problemowa 5

Stan realizacji badan profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2007 rok w (Kontrola zlecona przez KGP).


 

5/1


 

Wydział Zaopatrzenia KWP Katowice

5/2


 

Wydział dw.
z  Korupcją KWP Katowice

5/3


 

KMP w Żorach

5/4


 

KMP w Mysłowicach

Problemowa 6

Gospodarowanie funduszem operacyjnym


 

6/1


 

Wydziały Kryminalny, KWP Katowice


 

6/2


 

Wydział dw. z PG KWP Katowice

6/3


 

Wywiadu Kryminalnego KWP Katowice

6/4


 

Techniki Operacyjnej KWP Katowice

6/5


 

dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice

6/6


 

KMP w Bielsku-Białej,

6/7


 

KMP w Jastrzębiu Zdroju,

6/8


 

KMP w Dąbrowie Górniczej,

6/9


 

KMP w Piekarach Śląskich,

6/10


 

KPP w Tarnowskich Górach,

6/11


 

KMP w Mysłowicach

6/12


 

KPP w Żywcu

6/13


 

KPP w Będzinie

6/14


 

KPP w Myszkowie,

6/15


 

KPP w Bieruniu.

Problemowa 7

Sposób pełnienia służby przez Straż Gminną/Miejską.

Rybnik

Problemowa 8

Przestrzeganie przez użytkownika pojazdów służbowych (agregatów) zasady pełnego zbiornika w trakcie tankowania paliwa.


 

8/1


 

KMP w Chorzowie

8/2


 

KMP w Katowicach

8/3


 

KMP w Tychach

Problemowa 9

Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień finansowych.


 

9/1


 

KMP w Częstochowie,

9/2


 

KMP w Rybniku

9/3


 

KMP w Świętochłowicach,

9/4


 

KPP w Tarnowskie Góry,

9/5


 

KMP w Bielsku - Białej

9/6


 

KPP w Żywcu

9/7


 

OPP Katowice,

9/8


 

SPPP Bielsko-Biała

9/9


 

SPPP Częstochowa.

9/10


 

KPP w Lublińcu

Problemowa 10

Realizacja zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA w zakresie bezpieczeństwa pracy.


 

10/1


 

KPP w Mikołowie

10/2


 

KMP w Bytomiu

10/3


 

KMP w Rudzie Śląskiej

Problemowa 11

Przestrzeganie obowiązujących procedur postępowania przy doprowadzaniu osób do wytrzeźwienia

KMP w Dąbrowie Górniczej

Problemowa 12

Reakcja na przestępstwa i nadawanie tym sprawom biegu procesowego oraz prawidłowość rejestracji statystycznej czynów.


 

12/1


 

KMP w Jaworznie

12/2


 

KPP w Wodzisławiu Śląskim

Problemowa 13

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg
i wniosków oraz listów i anonimów


 

13/1


 

KMP w Zabrzu

13/2


 

KMP w Bytomiu

13/3


 

KMP w Gliwicach

13/4


 

KPP w Myszkowie

Problemowa 14

Postępowanie z pojazdami zabezpieczonymi na zlecenie i koszt Policji oraz nadzór służbowy nad prawidłowością postępowania policjantów w zakresie usuwania i zabezpieczania pojazdów.

KMP w Częstochowie

Problemowa 15

Prawidłowość prowadzenia przez służby ochrony p.poż. kontroli warunków ochrony przeciwpożarowej w obiektach Policji oraz dostosowania ich do wymogów instrukcji ochrony p.poż.


 

15/1


 

KMP w Siemianowicach Śląskich,

15/2


 

KMP w Sosnowcu

15/3


 

KPP w Kłobucku

15/4


 

KPP w Cieszynie.

Problemowa 16

Prawidłowość prowadzenia przez służbę bhp kontroli warunków służby/pracy w obiektach Policji oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu śląskiego.


 

16/1


 

KMP w Sosnowcu

16/2


 

KPP w Będzinie

16/3


 

KPP w Pszczynie.

Problemowa 17

Zgodność z przepisami przechowywania, ewidencjonowania i wydawania broni palnej przyjętej w depozyt


 

17/1


 

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach

17/2


 

KMP w Zabrzu

17/3


 

KMP w Tychach

17/4


 

KPP w Pszczynie.

Problemowa 18

Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w magazynach uzbrojenia


 

18/1


 

Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach

18/2


 

KMP w Katowicach

18/3


 

KMP w Gliwicach.

Problemowa 19

Realizacja Planu Pracy na 2008 rok - opracowanego na podstawie Strategii Wojewódzkiej Policji Śląskiej na lata 2007- 2009 - w aspekcie służby prewencyjnej.

KPP w Będzinie

Sprawdzająca 20

Realizacja wniosków sformułowanych w protokole kontroli problemowej dotyczącej gospodarowania funduszem operacyjnych L.dz. OKT-I-pf-3572/07/IP

KMP w Rybniku.

Sprawdzająca 21

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz listów i anonimów.

KMP w Mysłowicach

Sprawdzająca 22

Sposób wykorzystania uwag i wykonania wniosków
z kontroli doraźnej w zakresie nadzoru służbowego nad czynnościami wyjaśniającymi w sprawach
o wykroczenia ujawnione przy użyciu fotorejestratorów oraz wideorejestratorów.

KMP w Gliwicach

Doraźna 23

Działalność Zespołu i Grup ATK jednostek Policji województwa śląskiego.

32 KPP/KMP województwa śląskiego podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Doraźna 24

Prawidłowość przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w latach 2008 – 2010 usługi obsługi prawnej.

KMP w Piekarach Śląskich

Doraźna 25

Realizacja zadań związanych z wydawaniem opinii
w sprawie spełnienia przez organizatora warunków bezpieczeństwa podczas organizowanej imprezy masowej, prowadzenia spraw o przestępstwa gospodarcze i legalności wykorzystywania danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KMP w Jastrzębiu Zdroju

Doraźna 26

Prawidłowość podejmowania decyzji o sposobie zabezpieczenia pojazdów uszkodzonych w zdarzeniach drogowych obsługiwanych przez policjantów

KMP w Piekarach Śląskich.

Uproszczona 27

Efektywność współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców
w jednostkach Policji województwa śląskiego.

32 KMP/KPP województwa śląskiego oraz Wydział Kryminalny KWP w Katowicach.

Uproszczona 28

Rodzaj, jakości oraz prawidłowości czynności podjętych w Komisariacie Policji w Czeladzi w celu ustalenia tożsamości osoby zatrzymanej podejrzanej
o popełnienie przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. o który to czyn w okresie 12 – 31 lipca 2006r. prowadzone było dochodzenie RSD – 700/06

KP w Czeladzi

Uproszczona 29

Reakcji na przestępstwa i nadawania biegu procesowego informacjom o przestępstwach.

KPP w Raciborzu

Uproszczona 27

Gospodarka lokalami mieszkalnymi, wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań służb kryminalnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w jednostkach terenowych garnizonu śląskiego.


 

27/1


 

Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Katowicach

27/2


 

Wydział dw. z PG KWP w Katowicach

27/3


 

KMP w Jaworznie,

27/4


 

KMP w Częstochowie,

27/5


 

KMP w Świętochłowicach

27/6


 

KMP w Rybniku.

 

 


 

Metryczka

Data publikacji 05.02.2010
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cezary Wieczorkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry