Planowane kontrole na 2011 rok realizowane przez Wydział Kontroli KWP w Katowicach

L.p.
TEMAT KONTROLI
ŹRÓDŁA SZCZEGÓŁOWE
PODMIOTY KONTROLOWANE
TERMIN REALIZACJI
NADZORUJĄCY REALIZACJĘ
KONTROLA KOORDYNOWANA
1
Terminowość wprowadzania danych do KSIP w świetle decyzji nr 167 KGP z dnia 19.03.2008r. W sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących KSIP
Polecenie Komendanta Głównego Policji
według odrębnych ustaleń po otrzymaniu programu kontroli z Biura Kontroli KGP
II kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
KONTROLE PROBLEMOWE
1
Prawidłowość wykonania wniosków zawartych w sprawozdaniu z dnia 28.01.2010r. (L.dz. IP-092-76/09/436/10) oraz brakowania broni i amunicji niestanowiącej własności Policji.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach
IV kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
2
Prawidłowość dokumentowania wykonywanych czynności operacyjno - rozpoznawczych przez funkcjonariuszy służby kryminalnej.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

KMP Siemianowice
KMP Chorzów
 

I kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
KMP Mysłowice
KMP Jastrzębie Zdrój

II kwartał

3
Prawidłowość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Bielsko - Biała
I kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
4
Gospodarowanie funduszem operacyjnym.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Mysłowice
KMP Piekary Śl.
KPP Tarnowskie Góry
KPP Myszków
KMP Bielsko Biała
KMP Jastrzębie Zdrój
KPP Żywiec
KPP Będzin
KPP Bieruń
Wydział Kryminalny
KWP Katowice
Wydział Wywiadu Kryminalnego
KWP Katowice
Wydział Techniki Operacyjnej KWP Katowice
Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP Katowice
I-IV kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
5
Realizacja strategii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Jaworzno
I kwartał
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
KMP Żory
II kwartał
KPP Wodzisław Śl.
KMP Sosnowiec
III kwartał
6
Przyjmowanie, rozpatrywanie
i załatwianie skarg i wniosków
oraz listów i anonimów.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KPP Będzin
KMP Dąbrowa Górnicza
KMP Jastrzębie Zdrój
KMP Jaworzno
KPP Mikołów
KMP Piekary Śl.
KPP Żywiec
SPPP Bielsko - Biała
SPPP Częstochowa
KMP Katowice
I-IV kwartał
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
7
Prawidłowość kierowania na badania lekarskie i psychologiczne nietrzeźwych kierujących.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Gliwice
I kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
KPP Lubliniec
II kwartał
KMP Zabrze
I kwartał
KMP Bytom
III kwartał
8
Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KPP Racibórz
II kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
KMP Chorzów
KMP Katowice
III kwartał
9
Prawidłowość wymierzania grzywny w drodze mandatu karnego oraz prowadzenia gospodarki mandatowej
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Częstochowa
I kwartał
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
KPP Mikołów
KMP Świętochłowice
II kwartał
10
Postępowanie z pojazdami zabezpieczonymi na zlecenie i koszt Policji oraz nadzór służbowy nad prawidłowością postępowania policjantów w zakresie usuwania i zabezpieczania pojazdów.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KPP Cieszyn
I kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
KPP Mikołów
KMP Ruda Śl.
II kwartał
KPP Pszczyna

III kwartał

11
Organizacja realizacji zadań konwojowych i przygotowanie policjantów do konwoju.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
Wydział Konwojowy i Policji Sądowej KWP w Katowicach
II kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
KMP Tychy
KPP Kłobuck

III kwartał

KPP Bieruń
IV kwartał
12
Sposób dostosowania obiektów Policji do wymagań wynikających z przepisów przeciwpożarowych oraz sprawdzenie sposobu realizacji zadań przez służbę ds. ochrony przeciwpożarowej.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KPP Będzin
KMP Chorzów
KPP Lubliniec
I-II kwartał
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
 

13

Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

KPP Wodzisław Śl .
II kwartał

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
KPP Mikołów
III kwartał
14
Prawidłowość wykonywania przez służbę ds. bhp czynności kontrolnych w zakresie warunków służby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Rybnik
KPP Bieruń
I-II kwartał
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
15
Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2010 r.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Częstochowa
KPP Tarnowskie Góry
Wydział dw. z Przestępczością Samochodową KWP Katowice
II kwartał
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
16
Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KPP Kłobuck
I kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
KPP Zawiercie
KMP Zabrze
KPP Lubliniec
KPP Żywiec
KMP Bytom
IV kwartał
17
Jakość i terminowość prowadzenia czynności wyjaśniających w aspekcie terminu wynikającego z art. 135 ust. 3 Ustawy o Policji.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Katowice
KMP Częstochowa
IV kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
18
Reakcja na przestępstwa, nadawanie tym sprawom biegu procesowego, prawidłowość rejestracji statystycznych czynów przestępczych oraz obliczania kosztów postępowania przygotowawczego.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KPP Tarnowskie Góry
I kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
KPP Racibórz
KMP Katowice
III kwartał
KPP Zawiercie
KMP Ruda Śl.
IV kwartał
KONTROLE SPRAWDZAJĄCE
1
Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KPP Będzin
I kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
2
Prawidłowość realizacji wybranych zagadnień finansowych.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Tychy
I kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
3

Zbadanie sposobu sprawowania przez komórki kadrowe podległe KWP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych.

Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Rybnik
II kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
4
Postępowanie z pojazdami zabezpieczonymi na zlecenie i koszt Policji oraz nadzór służbowy nad prawidłowością postępowania policjantów w zakresie usuwania i zabezpieczania pojazdów.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Sosnowiec
II kwartał
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach
5
Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.
Polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji
KMP Żory
IV kwartał
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

Metryczka

Data publikacji 11.01.2011
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Mazepa
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry