Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Komendantów Miejskich i Powiatowych Śląskiej Policji

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Poniżej zamieszczone są oświadczenia majątkowe Komendatów Miejskich/Powiatowych.

Oświadczenia majątkowe Komendantów podległych komisariatów zamieszczone są na stronach BIP poszczególnych Komend Miejskich/Powiatowych.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 08.04.2008
Data modyfikacji : 29.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Szeliga Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Danuta Szeliga
do góry