Pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Informacja - opłata skarbowa

OPŁATA SKARBOWA

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej

 

           Na podstawie ww. ustawy osoba zainteresowana złożeniem w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach np.: wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wniosku o wydanie zaświadczenia, pozwolenia winna przed dokonaniem tych czynności  uiścić opłatę skarbową gotówką w kasie Urzędu Miasta Katowice ul. Pocztowa 5 albo przelewem na konto Urzędu Miasta Katowice: PKO BP 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111. Opłaty skarbowej bez pobierania dodatkowych opłat można dokonywać również we wszystkich oddziałach PKO BP na terenie miasta Katowic. Następnie osoba składająca wniosek zobowiązana jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

                 W ramach zadań realizowanych przez Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach opłacie skarbowej podlega:

      wydanie duplikatu  zezwolenia (pozwolenia)  - 17 zł,

      poświadczenie zgodności  duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł,

      Europejska karta broni palnej - 105 zł,

-       karta rejestracyjna broni - 82 zł, 

      zaświadczenia - 17 zł,

      pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane:

    a) osobie fizycznej -  242 zł,

    b) osobie prawnej  lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 1193 zł

      Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis  lub  kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł. 

             W przypadku wniesienia nienależnej opłaty skarbowej, przysługuje prawo do jej zwrotu. O zwrot tej opłaty należy zwrócić się do Urzędu Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5.

            

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 06.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kaczmarczyk
do góry