Pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

 

W Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzi się postępowania administracyjne w oparciu o niżej wymienione ustawy:

- o broni i amunicji,

- o ochronie osób i mienia,

- o cudzoziemcach,

- o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,

- o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,

- o obywatelstwie polskim

- o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

- o usługach detektywistycznych,

- o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

Zadania wynikające z powyższych aktów normatywnych realizują:

 

Zespół pozwoleń na broń

tel. 47 85 129 72 koordynator Zespołu

 

-              pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej (ważna przyczyna posiadania broni palnej - stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia): tel. 47 85 129 53

-              pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej (ważna przyczyna posiadania broni palnej - chęć wzmocnienia potencjału obronnego RP): tel. 47 85 129 52, tel. 47 85 129 23, tel. 47 85 129 07

-              pozwolenia na broń palną gazową do ochrony osobistej: tel. 47 85 129 34

-              pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich i sportowych:        

               tel. 47 85 129 34, dla mieszkańców powiatów: Będzin, Gliwice

               tel. 47 85 129 44, dla mieszkańców powiatów: Bielsko-Biała, Żywiec

               tel. 47 85 129 56, dla mieszkańców powiatów: Tychy, Pszczyna, Chorzów

               tel. 47 85 129 63, dla mieszkańców powiatów: Katowice, Myszków, Zawiercie

               tel. 47 85 129 27, dla mieszkańców powiatów: Częstochowa, Kłobuck, Lubliniec

               tel. 47 85 129 70, dla mieszkańców powiatów: Mysłowice, Rybnik

               tel. 47 85 129 07, dla mieszkańców powiatów: Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz

               tel. 47 85 129 52, dla mieszkańców powiatów: Tarnowskie Góry, Zabrze, Jaworzno

               tel. 47 85 129 66, dla mieszkańców powiatów: Sosnowiec, Żory, Cieszyn

               tel. 47 85 129 25, dla mieszkańców powiatów: Wodzisław Śląski, Mikołów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska

               tel. 47 85 129 23, dla mieszkańców powiatów: Bytom, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Bieruń

-              pozwolenia na broń myśliwską:

               tel. 47 85 129 68, dla mieszkańców powiatów: Będzin, Bytom, Chorzów, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Kłobuck, Lubliniec, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Wodzisław Śląski, Zabrze, Żory

               tel. 47 85 129 14, dla mieszkańców powiatów: Bieruń, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Tarnowskie Góry, Tychy

               tel. 47 85 129 10, dla mieszkańców powiatów: Częstochowa, Bielsko- Biała, Cieszyn, Żywiec, Zawiercie

-              pozwolenia na broń na okaziciela z wyjątkiem przedsiębiorców posiadających koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia: tel. 47 85 129 70

-              pozwolenia na broń pamiątkową: 47 85 129 34

-              pozwolenia na broń szkoleniową: 47 85 129 70

-              sprawy depozytów broni: tel. 47 85 129 85, 47 85 129 56

-              sprawy dotyczące wpisów lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią,
               do rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Poli
cji: tel. 47 85 129 68

 

Zespół ochrony osób i mienia

tel. 47 85 12906 koordynator Zespołu

 

- lista kwalifikowanych pracowników ochrony, legitymacje osób dopuszczonych do posiadania broni: 

-              tel. 47 85 129 65
               dla osób zamieszkałych w powiatach : Katowice, Sosnowiec

-              tel. 47 85 129 77
               dla osób zamieszkałych w powiatach: Mysłowice, Pszczyna, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Rybnik

 -              tel. 47 85 129 28
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Bielsko-Biała, Cieszyn, Siemianowice Śląskie, Żory

 -              tel. 47 85 129 35
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Częstochowa, Kłobuck, Lubliniec, Myszków, Zawiercie

-               tel. 47 85 129 29
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Będzin, Bieruń, Bytom

-               tel. 47 85 129 15
                  dla osób zamieszkałych w powiatach: Chorzów, Jaworzno, Mikołów, Ruda Śląska

-               tel. 47 85 129 67
                dla osb zamieszkałych w powiatach: Gliwice, Wodzisław Śląski, Żywiec

-               tel. 47 85 129 16
                dla osób zamieszkałych w powiatach: Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Piekary Śląskie, Racibórz, Tychy, Zabrze

 

Zespół ds. specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych:

tel. 47 85 129 80 koordynator Zespołu

 

Uzgadnianie planów ochrony, kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wykonywanie usług ochrony osób i mienia:

-              tel. 47 85 129 83

-              tel. 47 85 129 73

-              tel. 47 85 129 82

-              tel. 47 85 129 08

 

Zespół ds. postępowań w sprawach cudzoziemców

tel. 47 85 129 78 Koordynator Zespołu

 

 - sprawy cudzoziemców, licencje detektywa, opinie o podmiotach ubiegających się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, opinie o podmiotach ubiegających się o zezwolenie na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, pozwolenia na broń  dla wewnętrznych służb ochrony oraz  przedsiębiorców posiadających koncesje na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, sprawdzanie wymagań technicznych magazynu i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich oraz obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

- tel. 47 85 129 78

- tel. 47 85 129 18

- tel. 47 85 129 32

- tel. 47 85 129 22


 

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 06.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Nowotarski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowotarski Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kaczmarczyk
do góry