Programy - prewencja - Programy - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

  1. "Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025", wskazujący zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. "Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na łata 2022-2024", w którym określono zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia osób pokrzywdzonych tego typu przestępstwami, a także wymóg wdrażania przedsięwzięć edukacyjnych dot. handlu ludźmi i pomocy jego ofiarom.
  3. "Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026". Program określa politykę rządu w zakresie zapobiegania HIV/AIDS i zwalczania ich społecznych skutków. Jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
  4. "Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030", którego celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. Uchwała nr 205 Rady  Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Metryczka

Data publikacji : 13.03.2007
Data modyfikacji : 11.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Ciecierski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Jagieła Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Jagieła
do góry