Przyjmowanie skarg i wniosków

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
  ul. Józefa Lompy 19
  40-038 Katowice

 • osobiście, uprzednio przygotowany dokument – w punkcie recepcyjnym KWP w Katowicach w dni powszednie w godzinach 7.0017.00

 • faksem – na numer: +48 47 85 115 01

 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kontrola@ka.policja.gov.pl

Ważne:

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i obsługi dokumentów elektronicznych znajdują się z zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie BIP KWP.

 • ustnie do protokołu – w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Józefa Lompy 19 40-038 Katowice

  W dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.30 (w poniedziałki w godzinach 7.30 – 20.00) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, adres jw. policjanci lub pracownicy Wydziału Kontroli KWP w Katowicach – działający w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają niezbędnych informacji telefonicznie 47 85 115 60.

 

Ważne:

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,

 • dokładny adres do korespondencji,

 • dokładny opis zdarzenia.

 

Ważne:

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Metryczka

Data publikacji : 01.04.2019
Data modyfikacji : 11.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Żabińska-Staroszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szafert Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szafert
do góry