Przyjmowanie skarg i wniosków

Informacja o przyjmowaniu obywateli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przez członków kierownictwa służbowego lub upoważnione przez nich osoby

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wyznaczył swoich Zastępców do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 15.30 – 17.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). W celu zapewnienia właściwej obsługi akces spotkania należy wyrazić w formie pisemnej jasno określając jego tematykę, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy. Można to zrobić w sposób określony w zakładce „Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach”.

Metryczka

Data publikacji : 01.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Żabińska-Staroszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
do góry