Achiwum ogłoszeń - Archiwum ogłoszeń 2007-2008 - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum ogłoszeń 2007-2008

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Achiwum ogłoszeń

 

Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
ZP-2310-315-219/2007 poniżej 137000 euro  32413100-2, 30251000-3 Modernizacja ruterów w głównych węzłach sieci Polwan garnizonu śląskiego Przetarg nieograniczony 21.11.2007 więcej
ZP-2310-316-218/2007 poniżej 137000 euro

                  32420000-3, 30261000-6, 30213000-6.

Dostawa urządzeń pod rozbudowę lokalnych sieci teleinformatycznych Przetarg nieograniczony 22.11.2007 więcej
ZP-2/KŁ/2007 poniżej 137000 euro 90111300-1  Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku i jednostek podległych. oraz dostarczenie 8 m ³ piasku z solą do posypywania dróg i chodników-KPP Kłobuck Przetarg nieograniczony 03.12.2007 więcej
ZP-4/KŁ/2007 poniżej 137000 euro 93511000-3 Parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych przez Komendę Powiatową Policji w Kłobucku lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP w Kłobucku Przetarg nieograniczony 30.11.2007 więcej
ZP-03/2007 poniżej 137000 euro 50118110-9 Przemieszczania (holowania) pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji-KPP Mikołów Przetarg nieograniczony 05.12.2007 więcej
ZP-04/2007 poniżej 137000 euro 93511000-3 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji-KPP Mikołów Przetarg nieograniczony 05.12.2007 więcej
5/2007 poniżej 137000 euro 93511000-3 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP Bytom lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Bytom. Przetarg nieograniczony 31.11.2007 więcej
FZ-06/2007 poniżej 137000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i ich części dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach Przetarg nieograniczony 28.11.2007 więcej
Fw-37/2007 poniżej 137000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i ich części na koszt Policji , pojazdów służbowych Policji – zleconych przez KMP w Bielsku-Białej Przetarg nieograniczony 29.11.2007 więcej
Fw-36/2007 poniżej 137000 euro 93511000-3 Parkowanie i przechowywanie pojazdów zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP Bielsko-Biała lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Bielsko-Biała. Przetarg nieograniczony 29.11.2007 więcej
FZ-07/2007 poniżej 137000 euro 93511000-3 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach Przetarg nieograniczony 28.11.2007 więcej
ZP-3/KŁ/2007 poniżej 137000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji-KPP Kłobuck Przetarg nieograniczony 28.11.2007 więcej
ZP-2310-376-228/2007 powyżej 137000 euro 45421100-5 Wymiana stolarki okiennej budynków na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 Przetarg nieograniczony 12.12.2007 więcej
ZP-2310-472-164/07 powyżej 137 000 euro 45000000-7 Modernizacja siedmiu dźwigów osobowych i jednego towarowo - osobowego usytuowanych w budynkach kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 Przetarg nieograniczony 12.12.2007 więcej
ZP-11/2007 poniżej 137000 euro 50118110-9 Świadczenie usług: przemieszczania ( holowania) pojazdów i ich części-KMP Chorzów Przetarg nieograniczony 10.12.2007 więcej
ZP-12/2007 poniżej 137000 euro 93511000-3 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP w Chorzowie. Przetarg nieograniczony 10.12.2007 więcej
ZP-2310-38-135/2007 poniżej 137000 euro 22850000-3 Likwidacja resortowych stacji paliw Przetarg nieograniczony 04.12.2007 więcej
5/Kł/2007 poniżej 137000 euro 10110000-7 Zakup i dostawa opału-KPP Kłobuck Przetarg nieograniczony 11.12.2007 więcej
FZ-1980/2007 poniżej 137000 euro 90111300-1 Usługi wywozu nieczystości dla KMP w Katowicach Przetarg nieograniczony 12.12.2007 więcej
ZP-3/2007 poniżej 137000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości stałych komunalnych z KPP w Pszczynie i KP w Pawłowicach Przetarg nieograniczony 07.12.2007 więcej
F-1520 poniżej 137000 euro 50118110-9  Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt policji, pojazdów służbowych policji - zleconych przez KMP P. Śląskie lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Piekarach Śląskich. Przetarg nieograniczony 07.12.2007 więcej
16/P/2007 poniżej 137000 euro 93511000-3 Parkowania i przechowywania pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zleconych przez KMP Świętochłowice lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Świętochłowice Przetarg nieograniczony 10.12.2007 więcej
17/P/2007 poniżej 137000 euro 50118110-9 Przemieszczania (holowania) pojazdów o DCM do i powyżej 3,5t i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, pojazdów służbowych Policji – zleconych przez KMP Świętochłowice. Przetarg nieograniczony 10.12.2007 więcej
ZP-7/2007 poniżej 137000 euro 90111300-1 Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Przetarg nieograniczony 14.12.2007 więcej
7/2007 poniżej 137000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu i jednostek podległych Przetarg nieograniczony 12.12.2007 więcej
9/2007 poniżej 137000 euro 90111300-1 Świadczenie usług pralniczych dla KMP Bytom Przetarg nieograniczony 12.12.2007 więcej
ZP-9/2007 poniżej 137000 euro 50118110-9

Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji-KPP Będzin

 

Przetarg nieograniczony 14.12.2007 więcej
ZP-2310-569-135/07 poniżej 137 000 euro 22.85.00.00-3 Likwidacja resortowych stacji paliw Przetarg nieograniczony 18.12.2007 więcej
RW-5/2007 poniżej 137 000 euro 30192150-1

Świadczenie usług wykonania pieczęci i stempli na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. 

 

Przetarg nieograniczony

18.12.2007 więcej
18/P/2007 poniżej 137 000 euro 50118110-9 Przemieszczania (holowania) pojazdów o DCM do i powyżej 3,5t i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, pojazdów służbowych Policji – zleconych przez KMP Świętochłowice

Przetarg nieograniczony

27.12.2007 więcej
P-1922/2007 poniżej 137 000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów dla KMP Żory. Przetarg nieograniczony 17.01.2008 więcej
ZP-17/2007 poniżej 137 000 euro 30192150-7 Wykonanie pieczęci i stempli dla KMP Zabrze Przetarg nieograniczony 16.01.2008 więcej
ZP-1/2008 poniżej 133 000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości i utylizacja odpadów-KMP Chorzów Przetarg nieograniczony 21.01.2008 więcej
ZP-1/2008 poniżej 133 000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji-KPP Będzin Przetarg nieograniczony 22.01.2008 więcej
F-462/2008 poniżej 133 000 euro 90111300-1 Usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu KMP w Rybniku, KP Czerwionce-Leszczynach, KP w Gaszowicach. Przetarg nieograniczony 23.01.2008 więcej
F-463/2007 poniżej 133 000 euro 30192150-7 Usługi wykonania pieczątek i stempli dla KMP Rybnik Przetarg nieograniczony 25.01.2008 więcej
19/P/2009 poniżej 133 000 euro 90111300-1 Usuwanie i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych-KMP Świętochłowice    Przetarg nieograniczony 28.01.2008 więcej
ZP-1/TG/2008 poniżej 133 000 euro 10110000-7 Zakup i dostawa węgla do budynku Posterunku Policji w Świerklańcu Przetarg nieograniczony 28.01.2008 więcej
01/KMPDG/2008 poniżej 133 000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia w pojazdach służbowych będących na stanie KMP w Dąbrowie Górniczej. Przetarg nieograniczony 04.02.2008 więcej
ZP-13/2007 poniżej 133 000 euro 25122540-9 Wykonanie pieczęci i stempli dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim Przetarg nieograniczony 31.01.2008 więcej
ZP-2310-377-225/2007 powyżej 133 000 euro 45000000-7 Roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniach Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 - przystosowanie do obowiązujących przepisów Przetarg nieograniczony 11.02.2008 więcej
ZP-12/2007 poniżej 133 000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości stałych oraz dzierżawa pojemników z obiektów administrowanych przez Komendę Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl.

 

 

Przetarg nieograniczony 31.01.2008 więcej
ZP-2310-471-233/2007 poniżej 133 000 euro 45111200-0 45112700-2 45233200-1 Remont nawierzchni placu przed budynkiem Komisariatu Policji oraz remont nawierzchni parkingu dla interesantów Policji w Knurowie przy ul. Dworcowej 1 Przetarg nieograniczony 15.02.2008 więcej
ZP-2/2008 poniżej 133 000 euro 9310000-9 Usługi pralnicze dla Policyjnej Izby Dziecka i Policyjnej Izby Zatrzymań Komendy Powiatowej Policji w Będzinie

 

 

Przetarg nieograniczony 04.02.2008 więcej
ZP-2310-3-15/2008 powyżej 133 000 euro 21125692-2 Zakup papieru Przetarg nieograniczony 06.03.2008 więcej
2/LU/2008 poniżej 133 000 euro 30192150-7 Wykonanie pieczęci i stempli-KPP Lubliniec Przetarg nieograniczony 05.02.2008 więcej
3/LU/2008 poniżej 133 000 euro 85201100-0 Usługi weterynaryjne-KPP Lubliniec Przetarg nieograniczony 05.02.2008 więcej
F-1519/2007 poniżej 133 000 euro 93511000-3 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony 15.02.2008 więcej
ZP-2/KMPDG/2008 poniżej 133 000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia w pojazdach służbowych będących na stanie KMP w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 12.02.2008 więcej
RW-1/2008 poniżej 133 000 euro 30195150-1 Świadczenie usług wykonania pieczęci i stempli na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach Przetarg nieograniczony 08.02.2008 więcej
ZP-2310-388-230/07 powyżej 133 000 euro 45000000-7 Wymiana części stolarki okiennej w budynku KMP Częstochowa ul.Popiełuszki 5 Przetarg nieograniczony 25.02.2008/przesunięto na 12.03.2008/ przesunięto termin na 20.03.2008 więcej
ZP-2310-387-57/2007 powyżej 133 000 euro 45453000-7 45261000-4 45332400-7 45442100-8 45421000-4 45321000-3 Termomodernizacja budynku II KP w Bielsku Białej ul.Kamińskiego 8 Przetarg nieograniczony 22.02.2008 więcej
ZP-2310-460-38/2007 powyżej 133 000 euro 64200000-8 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych do jednostek Policji woj. śląskiego Przetarg nieograniczony

17.03.2008 przesunięto termin na 26.03.2008

więcej
ZP-1/KŁ/2008 poniżej 133 000 euro 74724000-0 Usługi kominiarskie w budynkach Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku Przetarg nieograniczony 25.02.2008 więcej
Fw-3/2008 poniżej 133 000 euro 25122540-9 Wykonywanie pieczęci i stempli dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Bielsku -Białej. Przetarg nieograniczony 25.02.2008 więcej
FZ-3/2008 poniżej 133 000 euro 74724000-0 Usługi kominiarskie-KPP Będzin Przetarg nieograniczony 26.02.2008 więcej
ZP-2310-5-40/2008 poniżej 133 000 euro 33141300-3 Dostawa 9 000 sztuk pakietów do pobierania krwi dla jednostek Policji garnizonu sląskiego Przetarg nieograniczony 25.02.2008 więcej
ZP-2310-36-3/2008 poniżej 133 000 euro 15000000-8 Zakup wody mineralnej dla KWP w Katowicach oraz KMP/KPP woj. śląskiego   Przetarg nieograniczony 03.03.2008 więcej
ZP-2310-27-119/2008 poniżej 133 000 euro 45453000-7 45442100-8 45421000-4 45321000-3 Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Pawłowicach. Przetarg nieograniczony 12.03.2008 więcej
ZP-2310-565-175/2007 powyżej 133 000 euro

45223300-9 45421100-5 45330000-9 45442100-8 45310000-3 45431000-7

Remont parkingu, ogrodzenia i pomieszczeń budynku KP III w Bielsku - Białej Przetarg nieograniczony 13.03.2008 więcej
05/CZ/08 poniżej 133 000 euro 74721000-0

"Usługi kominiarskie dla KMP Częstochowa"

Przetarg nieograniczony 03.03.2008 więcej
ZP-2310-375-2/2007 powyżej 133 000 euro 74222000-1 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - wykonawczej i kosztorysowej modernizacji gospodarki cieplnej i termomodernizacji budynków należących do kompleksu obiektów Komendy Wojewódzkiej Policj w Katowicach,ul. Lompy 19 Przetarg nieograniczony 03.04.2008 więcej
07/CZ/08 poniżej 133 000 euro 50531100-7 Świadczenie usług serwisowych kotłów C.O. na rzecz KMP w Częstochowie. Przetarg nieograniczony 10.03.2008 więcej
ZP-2380-1-40/2008 poniżej 133 000 euro 33141300-3 Dostawa 9 000 pakietów do pobierania krwi dla  jednostek Policji garnizonu śląskiego Przetarg nieograniczony 07.03.2008 więcej
ZP-1/08 poniżej 133 000 euro   25122540-9 Wykonawstwo pieczęci, stempli i tablic urzędowych dla KPP w Pszczynie. Zapytanie o cenę nie dotyczy więcej
RW-3/2008 poniżej 133 000 euro 90111300-1 Świadczenie usług wywozu stałych odpadów komunalnych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach Przetarg nieograniczony 12.03.2008 więcej
ZP-2310-42-9/2008 poniżej 133 000 euro 21231100-2, 21232300-1, 24330000-6, 24620000-6 Zakup materiałów biurowych na 2008 rok Przetarg nieograniczony 14.03.2008 więcej
ZP-2310-28-35/2008 poniżej 133 000 euro 50324200-4, 50334400-9, 50711000-2, 74231410-4, 45223110-0 Kompleksowa realizacja prac z zakresu wykonywania zabiegów konserwacyjno-naprawczych, pomiarów oraz montażu instalacji uziemiających radiotelefonów w jednostkach policji woj. śląskiego w roku 2008 Przetarg nieograniczony 17.03.2008 przesunięcie terminu na 09.04.2008 więcej
ZP-7/2008 poniżej 133 000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości stałych z Komisaritau Policji w Siewierzu Przetarg nieograniczony 31.03.2008 więcej
1/2008 poniżej 133 000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia w pojazdach służbowych będących na stanie KMP w Bytomiu Przetarg nieograniczony 27.03.2008 więcej
ZP-2310-58-185/2008 poniżej 133 000 euro 93100000-9  

Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej na rzecz OPP w Katowicach, SPPP w Bielsku-Białej, SPPP w Częstochowie, Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach.

Przetarg nieograniczony 01.04.2008 więcej
ZP-8/2008 poniżej 133 000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie i Komisariatu Policji w Czeladzi Przetarg nieograniczony 04.04.2008 więcej
Fw-5/2008 poniżej 133 000 euro 74724000-0 Usługi kominiarskie- Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej. 

 

Przetarg nieograniczony 31.03.2008 więcej
F-317/2008 poniżej 133 000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości z Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony 10.04.2008 więcej
RW-4/2008 poniżej 133 000 euro 50116500-6 Świadczenie usługi -serwis ogumienia w pojazdach będących na stanie KMP Mysłowice Przetarg nieograniczony 07.04.2008 więcej
ZP-2310-8-48/2008 powyżej 133 000 euro 36121100-6, 36121200-7 Zakup mebli drewnianych i metalowych Przetarg nieograniczony 07.05.2008 więcej
ZP-3/KMPDG/2008 poniżej 133 000 euro 93100000-9

Wykonanie usług pralniczych dla KMP w Dąbrowie Górniczej.

Przetarg nieograniczony 17.04.2008 więcej
ZP-2310-368-197,199/2007 poniżej 133 000 euro 74222000-1 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Pomieszczeń Dla Osób Zatrzymanych dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i Komendy Powiatowej Policji w Będzinie Przetarg nieograniczony 23.04.2008/ przesunięto termin na 28.04.2008 więcej
ZP-2380-72-185/2008 poniżej 133 000 euro 93100000-9 Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej na rzecz OPP w Katowicach, SPPP w Bielsku-Białej, SPPP w Częstochowie, Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach Przetarg nieograniczony 16.04.2008 więcej
FZ-05/2008 poniżej 133 000 euro 30192150-7 Wykonanie pieczęci i stempli dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach Przetarg nieograniczony 22.04.2008 więcej
ZP-2/2008 poniżej 133 000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów niebezpiecznych z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu i Posterunku Policji w Imielinie. Przetarg nieograniczony 24.04.2008 więcej
ZP-2380-29-22/2008 powyżej 133 000 euro 30192113-6 30217000-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych dla garnizonu śląskiego Przetarg nieograniczony

28.05.2008 przesunięto termin na 05.06.2008

więcej
ZP-09/2008 poniżej 133 000 euro 74724000-0 Usługi kominiarskie dla KMP Chorzów ul. Legnicka 1 Przetarg nieograniczony 09.06.2008 więcej
ZP-2380-85-40/2008 poniżej 133 000 euro 33141300-3 Dostawa 9 000 sztuk pakietów do pobierania krwi Przetarg nieograniczony 05.05.2008 więcej
ZP-2380-40-14/2008 poniżej 133 000 euro

 24513100-4 24511300-2

Zakup i dostawa środków higieny osobistej na 2008r. dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiego. Przetarg nieograniczony 13.05.2008 więcej
ZP-6/2008 poniżej 133 000 euro 74724000-0 Okresowy przegląd przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w obiektach użytkowanych przez Komendę Miejską Policji w Rudzie Sląskiej i podległe jednostki Przetarg nieograniczony 12.05.2008 więcej
ZP-2380-122-159/2008 poniżej 133 000 euro 72532000-3 Świadczenie usługi dostępu do internetu dla jednostek Policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie IP Przetarg nieograniczony 15.05.2008 więcej
FZ-07/2008 poniżej 133000 euro 90111300-1, 90122200-8

Wywóz nieczystości stałych– utylizacja odpadów niebezpiecznych dla potrzeb KMP w Tychach

Przetarg nieograniczony 21.05.2008 więcej
ZP-2380-31-89/2008 powyżej 133000 euro 45330000-9, 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Wykonanie węzłów sanitarnych, remont pomieszczenia serwerowni w budynku bkoku E w Katowicach przy ul. Lompy 19 Przetarg nieograniczony 05.06.2008 więcej
ZP-2310-61-134/2008 powyżej 133000 euro 45400000-1, 45260000-7, 45321000-6, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45330000-6 Remont budynku I Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. 3 Maja 53 Przetarg nieograniczony 09.06.2008 więcej
ZP-12/2008 poniżej 133000 euro 15711000-9 Zakup paszy granulowanej dla koni KMP w Chorzowie Przetarg nieograniczony 02.06.2008 więcej
ZP-11/2008 poniżej 133000 euro 01116000-0 Zakup i dostawa siana, słomy, owsa, i siemia lnianego dla koni KMP w Chorzowie Przetarg nieograniczony 02.06.2008 więcej
FZ-556/2008 poniżej 133000 euro 90111300-1

Wywóz nieczystości z budynków KMP w Sosnowcu i podległych Komisariatów Policji w Sosnowcu

 

Przetarg nieograniczony 21.05.2008 więcej
F-505/2008 poniżej 133000 euro 90111300-1 Wywóz  nieczystości oraz odpadów zielonych z terenu Komendy Miejskiej Policji w  Siemianowicach Śląskich Przetarg nieograniczony 03.06.2008 więcej
ZP-2380-126-12/2008 poniżej 133000 euro 24461200-5, 24432100-2, 33141116-6, 24250000-1 Zakup i dostawa leków, środków opatrunkowych i odkażających Przetarg nieograniczony 26.05.2008 więcej
ZP-2380-118-24/2008 poniżej 133000 euro 30192150-7 Wykonanie stempli Przetarg nieograniczony 09.06.2008 - przesunięto na 20.06.2008 więcej
P-678/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Usługi z zakresu p. poż. dla KMP Żory

 

 

Przetarg nieograniczony 10.06.2008

więcej

ZP-2380-28-128/2008 poniżej 133000 euro 45453000-7 Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34 Przetarg nieograniczony 26.06.2008r. więcej
ZF-242/2008 poniżej 133000 euro 93100000-9 Świadczenie usług pralniczych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu Przetarg nieograniczony 13.06.2008 więcej
ZF-245/2008 poniżej 133000 euro   10110000-7, 10321000-9 Dostawa opału dla posterunków Policji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na sezon grzewczy 2008/2009 Przetarg nieograniczony 23.06.2008

więcej

ZP-2380-121-207/2008 poniżej 133000 euro 32236000-6 Dostawa radiotelefonów noszonych wraz z urządzeniami ładującymi Przetarg nieograniczony 27.06.2008 przesunięto termin na 03.07.2008 więcej
ZP-4/2008 poniżej 133000 euro 74724000-0 Usługi kominiarskie na rzecz  Komendy Powiatowej Policji w  Pszczynie Przetarg nieograniczony 27.06.2008 więcej
ZP-2380-189-19/2008 poniżej 133000 euro 27520000-6 Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych Przetarg nieograniczony 25.06.2008 więcej
ZP-2/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5

Naprawa i legalizacja sprzętu gaśniczego dla KMP Gliwice

Przetarg nieograniczony 27.06.2008 więcej
ZP-1/2008 poniżej 133000 euro 90111300-1

Wywóz nieczystości stałych z KMP Gliwice i Komisariatów

Przetarg nieograniczony 27.06.2008 więcej
ZP-1/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i jego utylizacja dla KPP w Myszkowie. Przetarg nieograniczony 15.07.2008 więcej
ZP-13/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5

Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i jego utylizacja dla KMP w Chorzowie

Przetarg nieograniczony 30.06.2008 więcej
ZP-2380-217-213/2008 powyżej 133000 euro 32543000 Dostawa wraz z instalacją cyfrowej centrali telefonicznej dla KP II w Chorzowie przy ul. Moniuszki 11 Przetarg nieograniczony 29.07.2008 więcej
ZP-2380-242-211/2008 powyżej 133000 euro 30231000 Zakup Stanowisk Dostępowych do PSTD wraz z drukarkami Przetarg nieograniczony 07.08.2008 przesunięto termin na 14.08.2008 więcej
ZP-7/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Usługi w zakresie p.poż. dla KMP Ruda Śląska Przetarg nieograniczony 07.07.2008 więcej
ZP- 4/2008 poniżej 133000 euro 74724000-0 Usługi kominiarskie na rzecz KMP w Jaworznie Przetarg nieograniczony 22.07.2008 więcej
ZP-2380-187-199/2008 poniżej 133000 euro 45216110 Wykonanie remontu pomieszczeń dla osób zatrzymanych w KMP w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11 Przetarg nieograniczony 23.07.2008 przesunięto na 30.07.2008 więcej
ZP-2380-271-14/2008 poniżej 133000 euro 24513100-4 Zakup i dostawa środków higieny osobistej na 2008 rok Przetarg nieograniczony 28.07.2008 więcej
FZ-658/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu Przetarg nieograniczony 10.07.2008 więcej
ZP-3/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i jego utylizacja dla KPP w Bieruniu. Przetarg nieograniczony 14.07.2008 więcej
ZP-4/TG/08 poniżej 133000 euro 50413200-5 Naprawa,legalizacja, utylizacja sprzętu przeciwpożarowego, agregatów gaśniczych, gaśnic samochodowych oraz przegląd i konserwacja hydrantów dla KPP Tarnowskie Góry Przetarg nieograniczony 10.07.2008 więcej
ZP-4/2008 poniżej 133000 euro 50118110-9 Usługi holowania (przemieszczania) całodobowego pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony na koszt Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu jak również dla każdej jednostki Policji za pośrednictwem dyżurnego jednostki KPP w Bieruniu. Przetarg nieograniczony 14.07.2008 więcej
ZP-5/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Usługi w zakresie napraw, legalizacji i konserwacji sprzętu p.pożarowego KMP Pszczyna i jednostki podległe Przetarg nieograniczony 17.07.2008 więcej
ZP-5/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Usługi w zakresie p.poż. dla KMP Jaworzno Przetarg nieograniczony 23.07.2008 więcej
ZP-3/2008 poniżej 133000 euro 30192150-7  Wykonanie pieczęci i stempli dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Przetarg nieograniczony 21.07.2008 więcej
ZP-3/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpoż. i jego utylizacja łącznie z gaśnicami sam. oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu KMP w Zabrzu Przetarg nieograniczony 18.07.2008 więcej
ZP-10/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu p.poż. i jego utylizacja łącznie z gaśnicami sam. oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu KPP w Będzinie Przetarg nieograniczony 28.07.2008

więcej

ZP-2380-298-220/2008 powyżej 133000 euro 34110000-1 Zakup pojazdów samochodowych Przetarg nieograniczony 28.08.2008 więcej
ZP-3/08 poniżej 133000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości stałych z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach i Komisariatów Przetarg nieograniczony 30.07.2008 więcej
ZP/4/Kł/2008 poniżej 133000 euro 10110000-7 Zakup i dostawa opału-KPP Kłobuck Przetarg nieograniczony 20.08.2008 więcej
ZP-2380-152-209/2008 poniżej 133000 euro 34114000-9 Adaptacja pojazdu typu furgon Mercedes Vario 618D/425 celem uzyskania samochodu z przeznaczeniem na ambulans pirotechniczny, do celów Policji
Przetarg nieograniczony 08.08.2008 więcej
ZP-2380-215-212/2008 powyżej 133000 euro 64212000-5, 32250000-0, 32552410-4 Usługa telefonii komórkowej GSM wraz z dostawą telefonów i modemów do bezprzewodowej transmisji danych dla 2000 użytkowników jednostek Policji woj. śląskiego. Przetarg nieograniczony 08.09.2008 przesunięto termin na 16.09.2008 ponownie przesunięto termina na 24.09.2008 więcej
FZ-10/2008 poniżej 133000 euro 30192150-7

Wykonanie pieczęci i stempli dla potrzeb KMP w Tychach

Przetarg nieograniczony 12.08.2008 więcej
ZP-2380-274-32-41/2008 poniżej 133000 euro 33451000-6, 32333200-8 Dostawa kamer i aparatów fotograficznych dla KPP/KMP woj. śląskiego Przetarg nieograniczony 14.08.2008 więcej
ZF-12/2008 poniżej 133000 euro 50116500-6

Serwis opon samochodów służbowych dla potrzeb KMP  w Tychach.

Przetarg nieograniczony 18.08.2008 więcej
ZF-11/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5

Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu p.poż. i jego utylizacja (łącznie z gaśnicami sam) oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu KMP w Tychach

Przetarg nieograniczony 18.08.2008 więcej
ZP-6/2008 poniżej 133000 euro 74724000-0

Usługi kominiarskie na rzecz KMP w Jaworznie.

Przetarg nieograniczony 19.08.2008 więcej
ZP-2310-56-87/2008 Powyżej 133000 euro 45216110-8 45310000-3 45330000-9 Przebudowa i remont oddziału Poczty Specjalnej KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 Przetarg nieograniczony 08.09.2008 więcej
F-724/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Usługi w zakresie legalizacji, remontu i konserwacji sprzętu gaśniczego dla KMP w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony 09.09.2008 więcej
F-855/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5

Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu p.poż. i jego utylizacja na potrzeby KMP w Siemianowicach Śląskich

Przetarg nieograniczony 27.08.2008 więcej
ZP-1/2008 poniżej 133000 euro 74724000-0 Usługi kominiarskie dla potrzeb KPP w Żywcu i jednostek podległych na każdorazowe zlecenie przez KPP Żywiec Przetarg nieograniczony 15.09.2008 więcej
ZP-3/Kł/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Usługi w zakresie ppoż. dla KPP w Kłobucku Przetarg nieograniczony 28.08.2008 więcej
ZP-2380-300-219/2008 powyżej 133000 euro 32236000 Dostawa radiotelefonów noszonych wraz z akcesoriami i urządzeniami ładującymi Przetarg nieograniczony 25.09.2008 więcej
FZ-2071/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Naprawa, przegląd, konserwacja, legalizacja i utylizacja sprzętu gaśniczego (łącznie z gaśnicami sam. dla KMP Katowice Przetarg nieograniczony 27.08.2008 więcej
ZP-4/2008 poniżej 133000 euro 90111300-1 Wywóz odpadów stałych z obiektów należących do KMP w Zabrzu Przetarg nieograniczony 29.08.2008 więcej
4/ZP/2008 poniżej 133000 euro 10110000-7 Zakup i dostawa opału-KPP Mikołów Przetarg nieograniczony 02.09.2008 więcej
ZP-2380-386-209/2008 poniżej 133000 euro 34114000-9 Adaptacja pojazdu typu furgon Mercedes Vario 618D/425 celem uzyskania samochodu z przeznaczeniem na ambulans pirotechniczny, do celów Policji Przetarg nieograniczony 01.09.2008 więcej
03/ZP/2008 poniżej 133000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości stałych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
Przetarg nieograniczony 28.08.2008 więcej
ZP-2380-301-215/2008 powyżej 133000 euro 32543000 Zakup małonumerowych central telefonicznych dla jednostek Policji szczebla podstawowego Przetarg nieograniczony 29.09.2008 więcej
05/ZP/2008 poniżej 133000 euro 30192150-7 Wykonywanie pieczęci i stempli dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Przetarg nieograniczony 10.09.2008 więcej
19/Cz/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Świadczenie usług konserwacyjnych sprzętu p.poż dla KMP w Częstochowie Przetarg nieograniczony 08.09.2008 więcej
ZP-2380-238-216/2008 powyżej 133000 euro 30211300 Zakup sprzętu informatycznego Przetarg nieograniczony 02.10.2008 przesunięto termin na 10.10.2008 więcej
ZP-2380-262-217/2008 poniżej 133000 euro 45000000 Wykonanie robót budowlanych w zakresie przystosowania pomieszczenia w budynku administracyjnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie Przetarg nieograniczony 23.09.2008 więcej
ZP-6/08 poniżej 133000 euro 74724000-0 Usługi kominiarskie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie Przetarg nieograniczony 12.09.2008 więcej
ZP-05/KMPDG/08 poniżej 133000 euro 74724000-0 Usługi kominiarskie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 12.09.2008 więcej
ZP-04/KMPDG/08 poniżej 133000 euro 50413200-5 Konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, będącego w użytkowaniu KMP w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 12.09.2008 więcej
ZP-2380-332-82/2008 poniżej 133000 euro  45000000-7, 45453000-7, 45442100-8, 45442100-4, 45442100-3. Remont garaży KMP w Jastrzębiu Zdroju Przetarg nieograniczony 25.09.2008 więcej
ZP-2380-261-50/2008 powyżej 133 000 euro

23111200, 23121100

Zakup hurtowy paliwa PB95 i ON Przetarg nieograniczony 14.10.2008/przesunięto na 24.10.2008 więcej
ZP-2380-326-221/2008 poniżej 133000 euro 32236000-6 Dostawa radiotelefonów bazowych Przetarg nieograniczony 18.09.2008 więcej
FZ-836/2008 poniżej 133000 euro 10321000-9 Dostawa koksu-KMP Sosnowiec Przetarg nieograniczony 17.09.2008 więcej
F-1022/2008 poniżej 133000 euro 30192150-7

Wykonanie pieczęci i stempli dla potrzeb KMP w Siemianowicach Śl.

Przetarg nieograniczony 22.09.2008 więcej
ZP-2/KMP/2008
poniżej 133000 euro
50413200-5

Konserwacja i naprawa sprzętu p.poż., będącego w użytkowaniu KMP w Jastrzębiu Zdroju 

Przetarg nieograniczony 23.09.2008 więcej
ZP-3/KMP/2008 poniżej 133000 euro 98310000-9

Świadczenie usług w zakresie prania dla Policyjnej Izby Zatrzymań KMP w Jastrzębiu Zdroju 

Przetarg nieograniczony 23.09.2008 więcej
ZP-4/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Knurowie Przetarg nieograniczony 24.09.2008 więcej
ZP-5/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości dla KPP Myszków Przetarg nieograniczony 30.09.2008

więcej

ZP-2380-382-122/2008

powyżej

133 000 euro

45000000-7 Kontynuacja budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu przy ul. Bosackiej 42 i 44 Przetarg nieograniczony 14.10.2008r.

więcej

ZP-7/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4
Usługi kominiarskie na rzecz KMP w Jaworznie Przetarg nieograniczony 26.09.2008 więcej
ZP-3/2008 poniżej 133000 euro 09111100-1

Zakup węgla-10 ton typu orzech I kl., wraz z dowozem do bud. po byłym Posterunku Policji w Niegowie, ul. Bankowa 21

Przetarg nieograniczony 30.09.2008 więcej
4/LU/2008 poniżej 133000 euro 09111100-1

Dostawa mediów energetycznych, paliwa stałe do Posterunków Policji KPP Lubliniec

Przetarg nieograniczony 26.09.2008 więcej
P-2/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Usługi w zakresie p.poż dla KPP Cieszyn Przetarg nieograniczony 03.10.2008 więcej
ZP-2380-446-14/2008 poniżej 133000 euro 24513100-4 Zakup i dostawa środków higieny osobistej na 2008r Przetarg nieograniczony 01.10.2008 więcej
ZP-5/Kł/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2

Wywóz nieczystości stałych z jednostek podległych i nieruchomości KPP w Kłobucku oraz dostarczenie 8 m ³ piasku z solą do posypywania dróg i chodników- KPP Kłobuck

Przetarg nieograniczony 22.10.2008 więcej
ZP-10/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5

Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu p.poż. i jego utylizacja - w tym gaśnic samochodowych - oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu KMP w Bytomiu 

Przetarg nieograniczony 03.10.2008 więcej
ZP-14/2008 poniżej 133000 euro 98351100-9

Parkowanie i przechowywanie pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji-KPP Będzin

Przetarg nieograniczony 10.10.2008 więcej
FZ-896/2008 poniżej 133000 euro 09113000-4 Dostawa koksu-KMP Sosnowiec
Przetarg nieograniczony 06.10.2008
więcej
ZP-2380-441-228/2008 poniżej 133000 euro 45453000 Remont pomieszczeń II piętra budynku "C" Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 Przetarg nieograniczony 20.10.2008 zmiana terminu na 22.10.2008 więcej
Fw-16/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Usługi w zakresie sprzętu p. poż dla KMP Bielsko-Biała Przetarg nieograniczony 06.10.2008 więcej
ZP-6/KMPDG/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4

Usługi kominiarskie na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. 

Przetarg nieograniczony 15.10.2008 więcej
ZP-5/LU/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5

Usługi w zakresie, przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu gaśniczego ppoż. i jego utylizacji będącego w użytkowaniu KPP Lubliniec

Przetarg nieograniczony 09.10.2008 więcej
7/LU/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4

Usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów i okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach administracyjnych, ul. Oświęcimska 6, KPP Lubliniec

Przetarg nieograniczony 16.10.2008 więcej
6/LU/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie-czyszczenie przewodów i okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku administracyjnym Posterunku Policji, ul. Ogrodowa 1 w Woźnikach-KPP Lubliniec Przetarg nieograniczony 16.10.2008 więcej
8/LU/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4

Usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów i okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku administracyjnym Posterunku Policji, ul. Skrzydłowicka 3 w Pawonkowie-KPP Lubliniec

Przetarg nieograniczony 16.10.2008 więcej
ZP-9/2008 poniżej 133000 euro 09111100-1 Zakup i dostawa węgla-gruby-KMP Ruda Śląska Przetarg nieograniczony 10.10.2008 więcej
ZP-2380-343-64/2008 poniżej 133000 euro 45200000-9  Budowa garażu wraz z montażem garaży prefabrykowanych dla samochodów osobowych na terenie KP II Policji w w Chorzowie przy ul. Moniuszki 11. Przetarg nieograniczony 28.10.2008 więcej
22/CZ/2008 poniżej 133000 euro 98310000-9 Usługi pralnicze dla KMP Częstochowa Przetarg nieograniczony 14.10.2008 więcej
ZP-7/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie na rzecz KMP w Zabrzu. Przetarg nieograniczony 20.10.2008 więcej
ZP-6/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4

Usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów i okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych w bud.administracyjnych, ul. Kościuszki 105, KPP Myszków

Przetarg nieograniczony 15.10.2008 więcej
ZP-7/2008 poniżej 133000 euro 30192151-4, 44423810-2, 30192150-7, 30192154-5. Wykonanie pieczęci i stempli dla potrzeb KPP w Myszkowie Przetarg nieograniczony 15.10.2008 więcej
ZP-2380-483-231/2008 powyżej 133000 euro 39100000-3 Dostawa mebli drewnianych i metalowych Przetarg nieograniczony 14.11.2008 więcej
ZP-7/KMP/2008 poniżej 133000 euro 98310000-9

Świadczenie usług w zakresie prania dla Policyjnej Izby Zatrzymań KMP w Jastrzębiu Zdroju.

Przetarg nieograniczony 16.10.2008 więcej
ZP-5/2008 poniżej 133000 euro 09111100-1 Zakup i dostawa opału-KPP Wodzisław Śląski Przetarg nieograniczony 17.10.2008 więcej
ZP-4/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5 Napraw, konserwacji i legalizacji sprzętu przeciwpożarowego będącego w użytkowaniu KPP w Wodzisławiu Śl. Przetarg nieograniczony 17.10.2008 więcej
ZP-17/2008 poniżej 133000 euro 09111100-1

Zakup i dostawa węgla, w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Komisariatu Policji II w Chorzowie

Przetarg nieograniczony 20.10.2008 więcej
ZP-16/2008 poniżej 133000 euro 50116500-6

Serwis opon samochodów służbowych dla KMP w Tychach

Przetarg nieograniczony 21.10.2008 więcej
ZP-2380-397-40/2008 poniżej 133000 euro 24496500-2  36700000-8 Zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej Przetarg nieograniczony 17.10.2008 zmiana terminu na 22.10.2008 więcej
ZF-433/2008 poniżej 133000 euro 50116500-6

Serwis opon w samochodach służbowych KPP w Raciborzu.

Przetarg nieograniczony 30.10.2008 więcej
ZF-434/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych na rzecz KPP w Raciborzu. Przetarg nieograniczony 30.10.2008 więcej
ZP-2380-433-225/2008 poniżej 133000 euro 33333100-7 Dostawa videorejestratorów Przetarg nieograniczony 20.10.2008 więcej
ZP-2380-437-15/2008 poniżej 133000 euro 24513294-0, 24513100-4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę środków czystości dla KWP Katowice i jed. terenowych Zapytanie o cenę
06.10.2008
więcej
ZP-2380-440-222/2008 poniżej 133000 euro 45453000-7 Remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu mieszczących się w III Komisariacie Policji w Bytomiu ul. Rostka 14 Przetarg nieograniczony 07.11.2008  zmiana terminu na 14.11.2008 ponowne przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.11.2008/ przesunięty termin składania ofert na dzień 27.11.2008r/przesunięty na 05.12.2008 więcej
ZP-2380-512-42/2008 poniżej 133000 euro 34.11.00.00-1 Zakup samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych Przetarg nieograniczony 28.10.2008r. więcej
ZF-83/2008 poniżej 133000 euro 50413200-5

Przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego-ppoż będącego w użytkowaniu KPP Zawiercie

Przetarg nieograniczony 29.10.2008 więcej
ZP-13/2008 poniżej 133000 euro 30192150-7, 44423810-2, 30192150-7, 30192154,4

Wykonanie pieczęci i stempli dla potrzeb KMP w Bytomiu.

Przetarg nieograniczony 04.11.2008 więcej
ZP-6/2008 poniżej 133000 euro 09111100-1 Zakup i dostawa opału dla KPP Wodzisław Śląski Przetarg nieograniczony 31.10.2008 więcej
ZP-2380-545-241/2008 poniżej 133 000 euro 34410000-4 Zakup motocykli ciężkich oznakowanych z przeznaczeniem dla służb Ruchu Drogowego Przetarg nieograniczony

03.11.2008 przesunięty na dzień 07.11.2008r.

więcej
ZP-9/2008 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w samochodach służbowych KPP w Myszkowie Przetarg nieograniczony 17.11.2008 więcej
ZP-2380-584-228/2008 poniżej 133000 euro 45453000-7 Remont pomieszczeń II piętra budynku "C" Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 Przetarg nieograniczony 18.11.2008 więcej
ZP-12/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu i jednostek podległych.
Przetarg nieograniczony 12.11.2008 więcej
5/ZP/2008 poniżej 133000 euro 09111100-1 Zakup i dostawa węgla-KPP Cieszyn Przetarg nieograniczony 14.11.2008 więcej
ZP-2380-573-236,237/2008 poniżej 133000 euro 38432210-7 Dostawa chromatografów gazowych Przetarg nieograniczony 06.11.2008 przesunięty na dzień 10.11.2008r. więcej
ZP-2380-432-226/2008 poniżej 133000 euro 11000000-0 Dostawa oleju opałowego dla KP II w Chorzowie Przetarg nieograniczony 07.11.2008 więcej
ZP-2380-521-232/2008 poniżej 133000 euro 21125692-2 Zakup papieru Przetarg nieograniczony 12.11.2008 więcej
ZP-8/2008 poniżej 133000 euro 09111100-1 Dostawa koksu-KMP Jaworzno Przetarg nieograniczony 14.11.2008 więcej
F-1268/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie na rzecz KMP w Siemianowicach Śląskich Przetarg nieograniczony 18.11.2008 więcej
ZP-2380-513-22/2008 poniżej 133000 euro 29241300-3 Dostawa filtrów samochodowych Przetarg nieograniczony 20.11.2008 więcej
ZP-2380-601-32,41/2008 poniżej 133000 euro 38651000-3 Dostawa aparatów i kamer Przetarg nieograniczony 20.11.2008 przesunięto na 24.11.2008/ przesunięto termin składania ofert na 25.11.2008 więcej
ZP-2380-565-238,239,242/2008 poniżej 133000 euro 30231000-7, 30233231-9 Zakup stanowisk dostępowych, drukarek oraz notebooków Przetarg nieograniczony 21.11.2008 przesunięto na 25.11.2008 więcej
ZP-2380-608-233/2008 poniżej 133000 euro 31521320-3 Zakup wraz z dostawą latarek policyjnych z przeznaczeniem dla garnizonu śląskiego Przetarg nieograniczony 26.11.2008 więcej
ZP-8/KPP/2008 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług w zakresie prania dla Policyjne Izby Zatrzymań KPP w Myszkowie Przetarg nieograniczony 27.11.2008 więcej
ZP-2380-480-229/2008

poniżej 133 000 euro

30192113 Zakup materiałów eksploatacyjnych Przetarg nieograniczony 28.11.2008 więcej
ZP-2380-636-245/2008 poniżej 133000 euro 31500000-1 Zakup 40 szt. przenośnych akumulatorowych lamp na maszcie do oświetlenia przestrzeni Przetarg nieograniczony 01.12.2008 więcej
ZP-2380-495-230/08 poniżej 133000 euro 30121300-6 Dostawa kserokopiarek biurowo-cyfrowych Przetarg nieograniczony 01.12.2008 więcej
ZP-2380-526-158/2008 poniżej 133000 euro 72532000-3 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek Policji garnizonu śląskiego o stałych adresach IP Przetarg nieograniczony 01.12.2008 więcej
ZP-2380-564-58/2008 powyżej 133000 euro 45216110-8 Przebudowa i remont Komisariatu I Policji w Bielsku Białej Przetarg nieograniczony 15.12.2008 przesunięto termin składania ofert na 18.12.2008 więcej
ZP-2380-570-235

poniżej 133000 euro

35 81 4000-3 Dostawa masek przeciwgazowych i filtropochłaniaczy Przetarg nieograniczony 02.12.2008 więcej
ZP-10/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie-czyszczenie przewodów i okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych- KPP Myszków Przetarg nieograniczony 03.12.2008 więcej
ZP-9/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2

Wywóz nieczystości z KPP w Pszczynie i KP w Pawłowicach

Przetarg nieograniczony 05.12.2008 więcej
ZP-2380-569-199/2008 poniżej 133000 euro 22200000-2

Prenumerata prasy na 2009 rok dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych Policji woj. śląskiego i CBŚ KGP Zarząd w Katowicach

Przetarg nieograniczony 05.12.2008 więcej
ZP-8/2008 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KMP Zabrze Przetarg nieograniczony 08.12.2008 więcej
12/LU/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2

Wywóz nieczystości stałych z posesji Posterunku Policji w Pawonkowie ul. Skrzydłowicka 3- KPP Lubliniec

Przetarg nieograniczony 08.12.2008 więcej
10/LU/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z posesji ul. Oświęcimska 6  KPP w Lublińcu
Przetarg nieograniczony 08.12.2008 więcej
ZP-2380-673-246/08 poniżej 133000 euro 09132100-4 09134100-8 Dostawa hurtowa paliwa PB 95 i ON Przetarg nieograniczony 08.12.2008 więcej
11/LU/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z posesji Posterunku Policji w Woźnikach ul. Ogrodowa 1- KPP Lubliniec Przetarg nieograniczony 08.12.2008 więcej
9/LU/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie w bud. administracyjnym PP w Pawonkowie ul. Skrzydłowicka 3 -KPP Lubliniec Przetarg nieograniczony 09.12.2008 więcej
7/ZP/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z jednostek podległych i nieruchomości KPP w Cieszynie Przetarg nieograniczony 09.12.2008 więcej
ZP-2380-536-155/2008 poniżej 133000 euro 50410000-2 Naprawy,przygotowanie do legalizacji i legalizacja urządzeń do pomiarów prędkości. Przetarg nieograniczony 10.12.2008 więcej
ZP-2380-684-247/2008 poniżej 133000 euro 34110000-1 Zakup samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych Przetarg nieograniczony 12.12.2008 więcej
ZP-2380-721-233/2008 poniżej 133000 euro 31521320-3 Zakup wraz z dostawą latarek policyjnych z przeznaczeniem dla garnizonu śląskiego Przetarg nieograniczony 12.12.2008 więcej
ZP-2380-597-50/2008 powyżej 133 000 euro  09132100-4 09134100-8 Dostawa hurtowa paliwa PB95 i ON Przetarg nieograniczony 15.01.2009 więcej
ZP-3/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2

Usługi w zakresie wywozu śmieci z KP Rajcza przy ul. Górskiej 3 na każdorazowe zlecenie KPP Żywiec

Przetarg nieograniczony 16.12.2008 więcej
ZP-4/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Usługi w zakresie wywozu śmieci z KP Jeleśnia ul. J. Kazimierza 79 na każdorazowe zlecenie KPP Żywiec Przetarg nieograniczony 17.12.2008 więcej
ZP-5/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z KPP Żywiec oraz podległych jednostek terenowych Przetarg nieograniczony 18.12.2008 więcej
ZP-09/KMPDG/2008 poniżej 133000 euro 50116500-6

Serwis ogumienia w pojazdach służbowych będących na stanie KMP w Dąbrowie Górniczej.

Przetarg nieograniczony 23.12.2008 więcej
24/CZ/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2

Wywóz nieczystości stałych z jednostek Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie.

Przetarg nieograniczony 22.12.2008 więcej
ZP-2380-554-18/2008 poniżej 133000 euro 25111000-2 "Dostawa opon do samochodów" Zapytanie o cenę 26.11.2008 więcej
P-1659/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2  Wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów dla KMP Żory. Przetarg nieograniczony 22.12.2008 więcej
ZP-8/2008 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. Przetarg nieograniczony 23.12.2008 więcej
ZP-2380-449-185/2008 poniżej 133000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości z obiektów mieszczących się w Bielsku Białej przy ul. Zwierzynieckiej 9 Przetarg nieograniczony 29.12.2008 więcej
ZP-7/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych- KPP Wodzisław Śląski Przetarg nieograniczony 23.12.2008 więcej
ZP-10/2008 poniżej 133000 euro 90915000-4  Usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów i okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych-KPP w Wodzisławiu Śl. Przetarg nieograniczony 23.12.2008 więcej
ZP-2380-602-31/2008 poniżej 133000 euro 31431000-6 Dostawa akumulatorów do samochodów osobowych,furgonów i ciężarowych. Przetarg nieograniczony 30.12.2008 więcej
ZP-6/TG/2008

poniżej 133000 euro 09111100-1 Zakup i dostawa węgla dla KPP Tarnowskie Góry Przetarg nieograniczony 29.12.2008 więcej
ZP-5/TG/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości dla KPP Tarnowskie Góry Przetarg nieograniczony 29.12.2008 więcej
ZP-11/2008 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w samochodach służbowych KPP w Myszkowie Przetarg nieograniczony 30.12.2008 więcej

 

 

 


 

Metryczka

Data publikacji : 18.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Nowojski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
do góry