Archiwum ogłoszeń - Archiwum ogłoszeń 2009 - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum ogłoszeń 2009

Archiwum ogłoszeń

 

Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień CPV
Przedmiot
Tryb
Termin składania ofert
Szczegóły
ZP-9/2008 poniżej 133000 euro 98310000-9 Usługi pralnicze dla KMP w Gliwicach Przetarg nieograniczony 05.01.2009 więcej
ZP-2380-445-116/2008 powyżej 133000 euro 45000000-7 Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przy ul. Starokościelnej 2 Przetarg nieograniczony

26.01.2008 błędna data- prawidłowa data 26.01.2009 przesunięto termin na 12.02.2009 przesunięto termin na 26.02.2009r.przesunięto termin na 19.03.2009 przesunięto termin na 09.04.2009r. przesunięto termin na 05.05.2009r. przesunięto termin na 19.05.2009 r. przesunięto termin na 04.06.2009r. przesunięto termin na 08.06.2009 r.

więcej
ZP-2380-585-243/08

poniżej 133000 euro

28540000-9 Dostawa zestawów łożysk do piast do kół w samochodach osobowych i furgonach eksploatowanych przez KWP Katowice i jednostki terenowe Przetarg nieograniczony 05.01.2008 błędna data- prawidłowa data 05.01.2009 więcej
Fw-27/2008 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z KMP Bielsko-Biała i Komisariatów Przetarg nieograniczony 09.01.2009 więcej
01/P/09 poniżej 133000 euro 90500000-2 Usuwanie i unieszkodliwanie nie segregowanych odpadów komunalnych Przetarg nieograniczony 29.01.2009 więcej
ZP-01/KMPDG/09 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z obiektów KMP w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 29.01.2009 więcej
ZP-01/CH/2009 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów z KMP w Chorzowie  Przetarg nieograniczony 30.01.2009 więcej
P1770/2008 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KMP w Żorach Przetarg nieograniczony 04.02.2008 błędna data- prawidłowa data 04.02.2009 więcej
ZP-1/2009 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych oraz liści dla KMP w Rudzie Śląskiej oraz podległych Komisariatów Przetarg nieograniczony 03.02.2009 więcej
F-2247/2009 poniżej 133000 euro 30192150-7, 30192150-4, 30192150-5, 44423810-2 Wykonanie pieczęci i stempli dla potrzeb KMP w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony 09.02.2009 więcej
P-14/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon oraz ich przechowywanie dla KMP Żory Przetarg nieograniczony 04.02.2009 więcej
14/KMP/2009 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z KMP w Jastrzębiu Zdroju, ul. Śląska 12  Przetarg nieograniczony 04.02.2009 więcej
FZ-31/2009 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości dla KMP Katowice Przetarg nieograniczony 04.02.2009 więcej
ZP-1/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w samochodach służbowych KPP w Będzinie Przetarg nieograniczony 13.02.2009 więcej
ZP-1/2009 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych dla KMP Jaworzno i Rewiru dzielnicowych ul. Koszarowa 1 Przetarg nieograniczony 06.02.2009 więcej
ZP-2/2009 poniżej 133000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów i okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych KPP w Wodzisławiu Śląskim Przetarg nieograniczony 10.02.2009 więcej
ZP-2380-704-248/08 poniżej 133000 euro 34110000-1 Zakup pojazdu typu autobus kategorii M2 Przetarg nieograniczony 12.02.2009 przesunięto termin składania ofert na 19.02.2009r. więcej
ZP-1/2009 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych oraz dzierżawa pojemników z obiektów administrowanych przez KPP w Wodzisławiu Śląskim Przetarg nieograniczony 11.02.2009 więcej
ZP-1/2009 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z KPP Żywiec oraz podległych jednostek terenowych Przetarg nieograniczony 16.02.2009 więcej
FZ-40/2009 poniżej 133000 euro 50116500-5 Świadczenie usług wulkanizacyjnych i naprawa ogumienia w pojazdach służbowych należących do KMP w Sosnowcu Przetarg nieograniczony 16.02.2009 więcej
FZ-40/2009 poniżej 133000 euro 50116500-5 Świadzcnie usług pralinczych KMP Sosnowiec Przetarg nieograniczony 16.02.2009 więcej
ZP-2380-706-45,44/2008 powyżej 133000 euro 34322000 Dostawa części do układów hamulcowych do samochodów osobowych i furgonów Przetarg nieograniczony 19.03.2009/ przesunięto termin składania ofert na 10.04.2009 więcej
F-818/08 poniżej 133000 euro 90111300-1 Usługi wywozu odpadów komunalych z KMP Rybnik, KMP Czerwionce Leszczynach, KMP w Gaszowicach Przetarg nieograniczony 23.02.2009 więcej
ZP-1/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Usługi holowania (przemieszczania) pojazdów na koszt KPP w Myszkowie Przetarg nieograniczony 20.02.2009 więcej
ZP-03/CH/2009 poniżej 133000 euro 30192150-7, 30192151-4, 30192153-8, 30192154-5, 44423810-2 Wykonanie pieczęci i stempli dla KMP w Chorzowie Przetarg nieograniczony 02.03.2009 więcej
02/P/09 poniżej 133000 euro 30192150-7 30192150-4 30192150-5 44423810-2 Wykonanie pieczęci i stempli dla KMP w Świętochłowicach Przetarg nieograniczony 05.03.2009 więcej
P-6/09 poniżej 133000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla KMP w Żorach Przetarg nieograniczony 16.03.2009 przesunięto termin otwarcia ofert na 19.03.2009r. więcej
ZP/2/KMP/09 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w samochodach służbowych Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju Przetarg nieograniczony 10.03.2009 więcej
03/P/09 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia pojazdów KMP w Świętochłowicach Przetarg nieograniczony 11.03.2009 więcej
ZP-1/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis i naprawa opon w pojazdach służbowych użytkowanych przez KMP w Zabrzu Przetarg nieograniczony 12.03.2009 więcej
1/LU/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon dla pojazdów służbowych będących w użytkowaniu KPP Lubliniec Przetarg nieograniczony 18.03.2009 więcej
1/ZP/09 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KPP w Cieszynie Przetarg nieograniczony 19.03.2009 więcej
FZ-79/09 poniżej 133000 euro 50413200-5 Naprawa, przegląd, legalizacja i konserwacja sprzętu gaśniczego będącego na stanie KPP w Raciborzu Przetarg nieograniczony 30.03.3009 przesunięto termin składania ofert na dzień 06.04.2009 więcej
ZP-2380-29-8/2009 poniżej 133000 euro 30197644-2  30197640-4 Zakup papieru Licytacja elektroniczna 23.03.2009 r. - termin składania wniosków więcej
Fw-2/09 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KMP w Bielsko - Białej Przetarg nieograniczony 26.03.2009 więcej
ZP-2/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia pojazdów służbowych będących na stanie KPP Żywiec Przetarg nieograniczony 24.03.2009 więcej
ZP-2380-38-462/2009 powyżej 133000 euro 64211000-8 Świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych oraz usług linia cyfrowa ISDN a także bezpłatne infolinie dla jednostek Policji garnizonu śląskiego Przetarg nieograniczony 29.04.2009r. więcej
ZP-3/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Usługi holowania (przemieszczania) pojazdów na koszt KPP Żywiec Przetarg nieograniczony 31.03.2009 więcej
ZP-3/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Świadczenie Usług holowania (przemieszczania) pojazdów na koszt KPP Będzin Przetarg nieograniczony 02.04.2009 więcej
F-270/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji KWP w Siemianowicach Śląskich Przetarg nieograniczony 08.04.2009 więcej
ZP-2380-51-7/2009 poniżej 133000 euro 30192113-6 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla garnizonu śląskiego Przetarg nieograniczony 06.04.2009 więcej
2/ZP/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie(przemieszczanie) całodobowe pojazdów oraz części pojazdów na zlecenie i koszt Policji KPP w Cieszynie we wszystkie dni w tygodniu. Przetarg nieograniczony 09.04.2009 więcej
ZP-2380-49-124/2009 poniżej 133000 euro 50313100-3 50313200-4 Wykonanie usługi konserwacji, naprawy i wymiany materiałów eksploatacyjnych kserokopiarek. Przetarg nieograniczony 14.04.2009 Przesunięto termin składania ofert na 22.04.2009r więcej
P-564/2009 poniżej 133000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla KMP w Żorach Przetarg nieograniczony 15.04.2009 więcej
ZP-4/09 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Przetarg nieograniczony 14.04.2009 więcej
3/ZP/09 poniżej 133000 euro 93511000-3 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części na koszt KPP w Cieszynie Przetarg nieograniczony 20.04.2009 więcej
ZP-3/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia pojazdów służbowych będących na stanie KPP Bieruń Przetarg nieograniczony 29.04.2009 więcej
F-384/09 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w samochodach służbowych Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony 07.05.2009 więcej
ZP-5/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia pojazdów służbowych będących na stanie KPP Zawiercie Przetarg nieograniczony 11.05.2009 więcej
ZP-6/2009 poniżej 133000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla KPP w Zawierciu Przetarg nieograniczony 11.05.2009 więcej
ZP-3/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i ich części na koszt policji KPP w Żywcu Przetarg nieograniczony 15.05.2009 więcej
FZ-476/2009 poniżej 133000 euro 90111300-1 Wywóz nieczystości (odpadów komunalnych) z budynków KMP Sosnowiec oraz podległych pięciu Komisariatów Policji Przetarg nieograniczony 18.05.2009 więcej
ZP-4/09

poniżej 133000 euro

90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z  KMP w Będzinie i Komisariatu Policji w Czeladzi Przetarg nieograniczony 22.05.2009 więcej
ZP-5/09 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych z KP w Siewierzu Przetarg nieograniczony 25.05.2009 więcej
2/ZP/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie pojazdów na koszt Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Przetarg nieograniczony 22.05.2009 więcej
ZP-1/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i ich części, zabezpieczonych na koszt Policji w Zawierciu Przetarg nieograniczony 22.05.2009 więcej
F-777/09 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w samochodach służbowych Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony 25.05.2009 więcej
ZP-2380-27-125/2009 ponizej 133000 euro

44212261-6  45312310-3

Kompleksowa realizacja prac z zakresu wykonywania zabiegów konserwacyjno-naprawczych stacjonarnych środków łączności radiowej w jednostkach Policji województwa śląskiego w 2009 r Przetarg nieograniczony 04.06.2009 r. przesunięto termin składania ofert na dzień 15.06.2009 r. więcej
ZP-4/2009 poniżej 133000 euro 90500000-2 Wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów niebezpiecznych z obiektów Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu Przetarg nieograniczony 02.06.2009 więcej
FZ-05/2009 poniżej 133000 euro 93511000-3 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt policji zleconych przez KMP w Tychach Przetarg nieograniczony 08.06.2009 więcej
FZ-03/2009 poniżej 133000 euro 98310000-6 Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach Przetarg nieograniczony 08.06.2009 więcej
FZ-04/2009 poniżej 133000 euro 90915000-4 Przegląd i konserwacja przewodów kominowych w budynkach KMP Tychy Przetarg nieograniczony 08.06.2009 więcej
ZP-08/CH/09 poniżej 133000 euro 03221112-4 Zakup marchwi dla koni w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie Przetarg nieograniczony 05.06.2009 więcej
ZP-06/CH/09 poniżej 133000 euro 15710000-8 Zakup paszy dla koni w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie Przetarg nieograniczony 05.06.2009 więcej
ZP-07/CH/09 poniżej 133000 euro 03114100-4 03114200-5 03211600-9 Zakup paszy dla koni w postaci słomy, siana, owsa i siemia lnianego w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie Przetarg nieograniczony 05.06.2009 więcej
4/ZP/09 poniżej 133000 euro 50531100-7 Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowych wraz z okresową kontrolą szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych w obiektach służbowych KPP Cieszyn Przetarg nieograniczony 05.06.2009 więcej
ZP-3/KMP/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Przegląd i konserwacja klimatyzatorów w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju.
 
Przetarg nieograniczony 22.06.2009 więcej
Fw-3/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej Przetarg nieograniczony 23.06.2009 więcej
Fw-4/2009 poniżej 133000 euro 50531100-7 Usługi przeglądu i konserwacji kotłowni olejowej dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej Przetarg nieograniczony 23.06.2009 więcej
ZP-2380-143-157/2009 poniżej 133000 euro 34110000-1 Zakup samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych Przetarg nieograniczony 16.06.2009 r. przesunięto na dzień 19.06.2009 r. więcej
F-687/2009 poniżej 133000 euro 93511000-3 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji KMP w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony 16.06.2009 więcej
ZP7/2009 poniżej 133000 euro 50413200-5 Usługi w zakresie legalizacji, przeglądu, napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego będącego na stanie KPP w Zawierciu. Przetarg nieograniczony 18.06.2009 więcej
F-680/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości oraz odpadów zielonych z terenu Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich Przetarg nieograniczony 18.06.2009 więcej
F-233/2009 poniżej 133000 euro 50413200-5

Usługi w zakresie napraw, konserwacji i legalizacji sprzętu przeciwpożarowego będącego w użytkowaniu Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Przetarg nieograniczony 24.06.2009 więcej
5/ZP/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Usługa konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach służbowych KPP Cieszyn Przetarg nieograniczony 29.06.2009 więcej
ZP/4/KPP/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Przegląd i konserwacja klimatyzatorów w Komendzie Powiatowej Policji w Myszkowie Przetarg nieograniczony 30.06.2009 więcej
ZF-326/2009 poniżej 133000 euro 09111210-5, 09113000-4 Dostawa opału dla Posterunków Policji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na sezon grzewczy 2009/2010 Przetarg nieograniczony 22.07.2009 więcej
ZP-2380-125-158/2009 poniżej 133000 euro 34110000-1 Adaptacja dwóch pojazdów typu furgon z przeznaczeniem na ambulans pirotechniczny. Przetarg nieograniczony 03.07.2009/ przesunięto termin składania ofert na dzień 17.07.2009r więcej
6/ZP/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Usługa konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach służbowych KPP Cieszyn
 
Przetarg nieograniczony 06.07.2009 więcej
ZP-2380-109-147/2009 poniżej 133000 euro 45300000-0 45331100-7 Modernizacja wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach 1, 1a; 16; 17 na terenie OPP KWP w Katowicach ul. Koszarowa 17. Przetarg nieograniczony 20.07.2009 r. więcej
ZP-4/KMP/2009 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług w zakresie prania dla KMP w Jastrzębiu Zdroju Przetarg nieograniczony 14.07.2009 więcej
ZP-2380-158-103/2009 poniżej 133000 euro 45216111-5 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja wymiennikowni oraz remont pomieszczeń parteru budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34. Przetarg nieograniczony 27.07.2009 r. więcej
FZ-06/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych - utylizacja odpadów niebezpiecznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach Przetarg nieograniczony 15.07.2009 więcej
ZP-3/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz odpadów stałych, nie segregowanych, gromadzonych w znormalizowanych pojemnikach lub kontenerach z obiektów należących do KMP w Zabrzu oraz wywóz pojemnika na odpady pochodzenia zwierzęcego z terenu KP III w Zabrzu Przetarg nieograniczony 11.08.2009 więcej
ZP/5/KPP/2009 poniżej 133000 euro 50700000-2 Wykonanie prac kontrolno pomiarowych instalacji odgromowych i elektrycznych w KPP w Myszkowie oraz podległych Posterunkach. Przetarg nieograniczony 30.07.2009 więcej
ZP-2380-113-149/2009 poniżej 133000 euro 33140000-3 33600000-6 24455000-8 Zakup i dostawa leków, środków opatrunkowych i odkażających. Przetarg nieograniczony 22.07.2009 więcej
ZP-2380-214-161/2009 poniżej 133000 euro 34114200-1 Dostawa 3 oznakowanych samochodów osobowo - terenowych w ramach projektu Czesko - polskie pogranicze - poprawa bezpieczeństwa nr PL.3.22/1.3.00/08.00624 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Przetarg nieograniczony 27.07.2009 r. więcej
ZP-12/CH/2009 poniżej 133000 euro 50413200-5

Przegląd, naprawa,legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i jego utylizacja, łącznie z gaśnicami samochodowymi, oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu KMP w Chorzowie

Przetarg nieograniczony 31.07.2009 więcej
FZ-763/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt KMP w Sosnowcu. Przetarg nieograniczony 24.07.2009 więcej
F-828/2009 poniżej 133000 euro 98310000-9 Usługi pralnicze na potrzeby KMP w Siemianowicach Śląskich Przetarg nieograniczony 28.07.2009 więcej
Fw-5/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych dla KMP w Bielsku-Białej Przetarg nieograniczony 05.08.2009 więcej
ZP-1/KŁ/2009 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa opału dla KPP w Kłobucku Przetarg nieograniczony 20.08.2009 więcej
ZP-2380-183-159/2009 poniżej 133000 euro 30231300-0 30200000-1 48000000-8 30236000-2 Dostawa i instalacja profesjonalnej ściany graficznej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony 03.08.2009 r. więcej
ZP-02/KMPDG/2009 poniżej 133000 euro 50711000-2 Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznych i odgromowych w KMP w Dąbrowie Górniczej  Przetarg nieograniczony 28.08.2009 więcej
P-391/2009 poniżej 133000 euro 50000000-5 Okresowa kontrola i konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz systemu sygnalizacji i sterowania urządzeniami p.poż w budynku KMP Żory Przetarg nieograniczony 20.08.2009 więcej
P-1136/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9

Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zabezpieczonych dla potrzeb procesowych na koszt KMP Żory

Przetarg nieograniczony 20.08.2009 więcej
F-988/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9

Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji KMP w Piekarach Śląskich

 

Przetarg nieograniczony 07.08.2009 więcej
ZP-5/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Przegląd i konserwacja klimatyzatorów w KMP w Rudzie Śląskiej. Przetarg nieograniczony 18.08.2009 więcej
F-874/2009 poniżej 133000 euro 98310000-9 Usługi pralnicze na potrzeby KMP w Siemianowicach Śląskich Przetarg nieograniczony 31.08.2009 więcej
ZP-1/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych-niesegregowanych z KMP Gliwice i podległych komisariatów Przetarg nieograniczony 13.08.2009 więcej
3/LU/2009 poniżej 133000 euro 09111210-5 Dostawa mediów energetycznych -paliwa stałe do posterunków Policji KPP Lubliniec Przetarg nieograniczony 03.09.2009 więcej
RW-3/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Świadczenie usług wywozu stałych odpadów komunalnych dla potrzeb KMP w Mysłowicach Przetarg nieograniczony 17.08.2009 więcej
ZP-2/2009 poniżej 133000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla KMP w Gliwicach Przetarg nieograniczony 25.08.2009 więcej
ZP-6/2009 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup węgla wraz z dowozem do budynku po byłym Posterunku Policji w Niegowie-KPP Myszków Przetarg nieograniczony 31.08.2009 więcej
ZP-6/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych dla KPP w Będzinie Przetarg nieograniczony 01.09.2009 więcej
ZP-2380-199-160/2009

poniżej 133000

45216111-5

45453000-7

Wykonania zabezpieczenia wodochronnego murów fundamentowych budynku Komisariatu II Policji w Chorzowie przy ul. Moniuszki 11 Przetarg nieograniczony

07.09.2009

więcej
ZP-3/2009 poniżej 133000 euro 50413200-5 Serwis sprzętu ppoż. dla KMP w Gliwicach i jednostek podległych. Przetarg nieograniczony 27.08.2009 więcej
ZP-4/2009 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa opału dla KPP Wodzisław Śląski Przetarg nieograniczony 26.08.2009 więcej
ZP-2380-246-164/2009 poniżej 133000 euro 33141000-0, 33696500-0 Zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla KWP Katowice Przetarg nieograniczony 28.08.2009 więcej
ZP-2380-239-162/2009 poniżej 133000 euro 45453000-7 Przeprowadzenie prac remontowych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Przetarg nieograniczony 15.09.2009 r. więcej
F-1141/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony 03.09.2009 więcej
ZP-14/CH/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych dla KMP w Chorzowie Przetarg nieograniczony 07.09.2009 więcej
ZP-2/KŁ/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z jednostek podległych i nieruchomości KPP w Kłobucku oraz dostarczenie 5 m ³ piasku z solą do posypywania dróg i chodników w jednostkach KPP w Kłobucku. Przetarg nieograniczony 24.09.2009 więcej
ZP-6/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Przegląd i konserwacja klimatyzatorów w KMP w Rudzie Śląskiej. Przetarg nieograniczony 07.09.2009 więcej
ZP-7/2009 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa węgla (orzech) dla Komisariatu Policji III w Rudzie Śląskiej. Przetarg nieograniczony 07.09.2009 więcej
ZP-7/KPP/2009 poniżej 133000 euro 50711000-2 Wykonanie prac kontrolno pomiarowych instalacji odgromowych i elektrycznych w KPP w Myszkowie oraz podległych posterunkach Przetarg nieograniczony 10.09.2009 więcej
ZP-03/KMPDG/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych jednorazowo w obiektach KMP w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 23.09.2009 więcej
07/CZ/09 poniżej 133000 euro 09111210-5 Dostawa 20,5 tony węgla do kotłowni C.O jednostek policji podległych KMP w Częstochowie. Przetarg nieograniczony 21.09.2009 więcej
ZF-494/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, pojazdów służbowych Policji zleconych przez KPP w Raciborzu lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP Racibórz Przetarg nieograniczony 22.09.2009 więcej
5/2009 poniżej 133000 euro 50721000-5 Przegląd instalacji gazowej, obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach: KP III, ul. Rostka 14, KP IV, ul. Zabrzańska 91 i komendy, ul. Powstańców Warszawskich 74. Przetarg nieograniczony 25.09.2009 więcej
ZP-5/2009 poniżej 133000 euro 50721000-5 Usługi konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowych w obiektach służbowych KPP Żywiec Przetarg nieograniczony 28.09.2009 więcej
4/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu Przetarg nieograniczony 24.09.2009 więcej
08/CZ/09 poniżej 133000 euro 50711000-2 Wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych oraz pomiarów instalacji odgromowych w obiektach podległych KMP w Częstochowie Przetarg nieograniczony 28.09.2009 więcej
9/ZP/09 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup, dostawa i rozładunek węgla typu "orzech", w sezonie grzewczym 2009/2010 - do budynku mieszkalnego w Chybiu przy ul. Bielskiej 50 w ilości 12 ton. - KPP Cieszyn Przetarg nieograniczony 28.09.2009 więcej
ZP-2380-275-168/2009 poniżej 133000 euro 45400000-1 Roboty budowlane remontowe w budynku administracyjnym Rewiru Dzielnicowych pod potrzeby planowanego Posterunku Policji we Wręczycy Wielkiej ul. Śląska 30 Przetarg nieograniczony

12.10.2009 przesunięto termin składania ofert na dzień 15.10.2009 r.

więcej
ZP-7/2009 poniżej 133000 euro 50711000-2 Wykonanie prac kontrolno pomiarowych instalacji odgromowych i elektrycznych w Komisariacie Policji w Czeladzi KPP w Będzinie Przetarg nieograniczony 30.09.2009 więcej
ZP-5/KŁ/09 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa ekogroszku dla KPP w Kłobucku z dostawą do Posterunku Policji we Wręczycy Wielkiej i Posterunku Policji w Miedźnie Przetarg nieograniczony 28.09.2009 więcej
ZP-9/2009 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KPP w Zawierciu Przetarg nieograniczony 30.09.2009 więcej
7/ZP/09 poniżej 133000 50700000-2 Wykonanie prac kontrolno pomiarowych instalacji elektrycznych i odgromowych oraz opracowanie dokumentacji pomiarowej w KPP Cieszyn oraz podległych jednostkach Przetarg nieograniczony 30.09.2009 więcej
1/ZP/2009 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa węgla dla KPP w Mikołowie z dostawą do Komisariatu Policji w Orzeszu. Przetarg nieograniczony 01.10.2009 więcej
ZP-10/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie (przemieszczanie) pojazdów oraz części pojazdów na zlecenie i koszt KPP w Zawierciu Przetarg nieograniczony 01.10.2009 więcej
ZP-6/09 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa opału dla KPP Wodzisław Śląski Przetarg nieograniczony 30.09.2009 więcej
ZP-5/09 poniżej 133000 euro 50711000-2 Wykonanie prac kontrolno pomiarowych instalacji elektrycznych i odgromowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz w jednostkach podległych Przetarg nieograniczony 30.09.2009 więcej
ZP-4/2009 poniżej 133000 euro 09113000-4 Dostawa koksu dla KMP w Jaworznie Przetarg nieograniczony 30.09.2009 więcej
ZP-11/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon pojazdów służbowych będących na stanie KPP Zawiercie Przetarg nieograniczony 02.10.2009 więcej
ZP-4/KMPDG/09 poniżej 133000 euro 50711000-2 Wykonanie prac kontrolno - pomiarowych instalacji elektrycznych i odgromowych w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 12.10.2009 więcej
2/ZP/2009 poniżej 133000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla KPP w Mikołowie Przetarg nieograniczony 08.10.2009 więcej
ZP-2380-95-264-148/2009 powyżej 133000 euro 45321000-3
45400000-1
Remont elewacji oraz dachów wraz z termomodernizacją obiektów 1, 1A, 16, 17 na terenie Odziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. Przetarg nieograniczony 15.10.2009 r. przesunięto termin składania ofert na dzień 19.10.2009 r. , przesunięto termin składania ofert na dzień 22.10.2009 r. więcej
ZP-5/09 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup węgla dla KMP Gliwice z dowozem do Komisariatu Policji w Pilchowicach Przetarg nieograniczony 09.10.2009 więcej
ZP-8/09 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KMP Zabrze Przetarg nieograniczony 09.10.2009 więcej
ZP-4/09 poniżej 133000 euro 50750000-7 Konserwacja i naprawa urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych na Komisariacie Policji w Knurowie - KMP Gliwice Przetarg nieograniczony 12.10.2009 więcej
ZP-2380-343-162/2009 poniżej 133000 euro 45453000-7 Przeprowadzenie prac remontowych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Przetarg nieograniczony 15.10.2009 r. więcej
ZP-5/2009 poniżej 133000 euro 50730000-1 Przegląd i konserwacja klimatyzatora w KMP w Jaworznie Przetarg nieograniczony 05.10.2009r więcej
ZP-17/CH/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Miejską Policji w Chorzowie. Przetarg nieograniczony 12.10.2009r więcej
ZP-16/CH/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie (przemieszczanie) pojazdów oraz części pojazdów na zlecenie i koszt KMP w Chorzowie Przetarg nieograniczony 12.10.2009 więcej
F-1071/09 poniżej 133000 euro 501165006 Serwis opon pojazdów służbowych będących na stanie Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich Przetarg nieograniczony 12.10.2009 więcej
ZP-2380-284-166/09 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z obiektu: SPPP w Bielsku- Białej, SPPP w Częstochowie i Stacji Obsługi w Częstochowie. Przetarg nieograniczony 09.10.2009 więcej
ZP-6/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Świadczenie usług usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Miejską Policji w Gliwicach. Przetarg nieograniczony 12.10.2009 więcej
ZP-2380-315-170/2009 poniżej 133000 euro 45453000-7 Przebudowa strefy wejściowej Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1 - Etap 1 - Przebudowa strefy dyżurki Przetarg nieograniczony 21.10.2009r. więcej
ZP-2380-270-169/2009 powyżej 133000 euro 45321000-3 45400000-1 Docieplenie i remont elewacji z przebudową i wykonaniem izolacji termicznej dachów w budynkach 3,3a oraz wykonanie ścian oddzielenia pożarowego w budynku 3a na terenie OPP KWP w Katowicach ul. Koszarowa 17 Przetarg nieograniczony 23.10.2009/ przesunięto termin składania ofert na dzień 27.10.2009r więcej
11/ZP/09 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup, dostawa i rozładunek węgla typu "orzech" do budynku mieszkalnego w Chybiu przy ul. Bielskiej 50  należącym do KPP w Cieszynie Przetarg nieograniczony 12.10.2009 więcej
ZP-2380-272-167/2009 poniżej 133000 euro 45000000-7 Remont i przystosowanie do obowiązujących przepisów pomieszczeń wymagających podwyższonych środków bezpieczeństwa w budynku KMP w Częstochowie Przetarg nieograniczony 31.10.2009 więcej
12/ZP/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w pojazdach służbowych Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz jednostek podległych. Przetarg nieograniczony 20.10.2009 więcej
ZP-13/2009 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup węgla dla KPP Zawiercie wraz z dowozem do Posterunku Policji w Kroczycach. Przetarg nieograniczony 21.10.2009 więcej
ZP-7/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Usuwanie, przemieszczanie i holowania pojazdów do 3,5 t, powyżej 3,5 t, pojazdów służbowych i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych prowadzonych przez KMP w Bytomiu oraz zabezpieczonych na terenie działania KMP w Bytomiu. Przetarg nieograniczony 06.11.2009 więcej
8/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP Bytom lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Bytom. Przetarg nieograniczony 05.11.2009 więcej
ZP-06/KMPDG/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów oraz ich części - zleconych przez KMP w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 05.11.2009 więcej
ZP-05/KMPDG/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczania (holowania) pojazdów oraz ich części  –zleconych przez KMP w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 05.11.2009 więcej
ZP-11/2009 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa opału dla KPP Wodzisław Śląski Przetarg nieograniczony 27.10.2009 więcej
5/LU/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z posesji Posterunku Policji w Woźnikach ul. Ogrodowa 1 Przetarg nieograniczony 03.11.2009 więcej
6/LU/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z posesji Posterunku Policji w Pawonkowie ul. Skrzydłowicka 3 Przetarg nieograniczony 03.11.2009 więcej
4/LU/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z posesji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu ul. Oświęcimska 6 Przetarg nieograniczony 03.11.2009 więcej
ZP-10/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP w Rudzie Śl. lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Rudzie Śląskiej Przetarg nieograniczony 05.11.2009 więcej
ZP-2380-370-164/2009 poniżej 133000 euro 33141000-0 Zakup i dostawa próbówek "SAFE-LOCK" Przetarg nieograniczony 02.11.2009 więcej
ZP-09/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) poj i ich części o DMC do i pow.3,5 tony zabezpieczonych na koszt Policji ,poj. służ. Policji - zleconych przez KMP w Rudzie Śl. lub każda inną jed. policji zlecającą wykonanie usługi za pośred. KMP w Rudzie Śląskiej Przetarg nieograniczony 04.11.2009 więcej
ZP-2380-314-90/2009 powyżej 133000 euro 45000000-7 Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przy ul. Starokościelnej 2 Przetarg nieograniczony 17.11.2009 więcej
ZP-1/TG/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w pojazdach służbowych Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach i jednostkach podległych. Przetarg nieograniczony 05.11.2009 więcej
ZP-3/KŁ/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie (przemieszczanie) pojazdów oraz części pojazdów na zlecenie i koszt KPP w Kłobucku. Przetarg nieograniczony 06.11.2009 więcej
ZP-2/TG/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zlecanych przez KPP Tarnowskie Góry, lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP Tarnowskie Góry. Przetarg nieograniczony 06.11.2009 więcej
ZP-18/CH/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Świadczenie usług przemieszczania-holowania- pojazdów i ich części zabezpiecz. na koszt Policji ,pojazdów służbowych Policji -zleconych przez KMP w Chorzowie lub każda inną jedn. policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Chorzowie Przetarg nieograniczony 09.11.2009 więcej
F-549/2009 poniżej 133000 euro 50721000-5 Usługa konserwacji i przeglądu kotłowni gazowej w KPP Racibórz, kotłowni koksowej w PP Krzyżanowice, kotłowni węglowej w PP Kuźnia Raciborska i kotłowni węglowo- flotowej w PP Pietrowice Wielkie Przetarg nieograniczony 10.11.2009 więcej
ZP-3/TG/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) poj. i ich części o dmc do 3,5 t. i pow. 3,5 t. zabez. na koszt Policji ,poj. służbowych Policji-zleconych przez KPP w Tarnowskich G. lub każdą inną jed. policji zlecającą wyk. usługi za pośred.KPP Tarnowskie Góry Przetarg nieograniczony 09.11.2009 więcej
ZP-9/KMP/2009 poniżej 133000 euro  50116500-6 Serwis opon w samochodach służbowych Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju. Przetarg nieograniczony 13.11.2009 więcej
RW-4/2009 poniżej 133000 euro  50721000-5 Świadczenie usługi przeglądu i konserwacji 2 pieców olejowych typu Vissmann Vioplex 100 w budynku kotłowni Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Przetarg nieograniczony 12.11.2009 więcej
ZP-14/2009 poniżej 133000 euro 50721000-5 Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej i urządzeń kotłowni olejowej w obiektach służbowych KPP Zawiercie Przetarg nieograniczony 12.11.2009 więcej
ZP-16/2009 poniżej 133000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Przetarg nieograniczony 13.11.2009 więcej
ZP-6/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie (przemieszczanie) pojazdów oraz części pojazdów na zlecenie i koszt KMP w Jaworznie Przetarg nieograniczony 12.11.2009 więcej
ZP/4/TG/09 poniżej 133000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa węgla do budynku Posterunku Policji w Świerklańcu. Przetarg nieograniczony 16.11.2009 więcej
ZP-8/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Świadczenie usług parkowania pojazdów i ich elementów oraz pojedynczych części pojazdów zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Miejską Policji w Gliwicach. Przetarg nieograniczony 16.11.2009 więcej
ZP-7/LU/09 poniżej 133000 euro 93511000-3 Świadczenie usług parkowania na koszt Policji zleconych przez Komendę Powiatową Policji w Lublińcu Przetarg nieograniczony 18.11.2009 więcej
ZP-4/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Usługa całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych i dowodowych prowadzonych przez KPP w Pszczynie oraz zabezpieczonych na rzecz innych jednostek Policji Przetarg nieograniczony 17.11.2009 więcej
ZP-4/Kł/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych przez Komendę Powiatową Policji w Kłobucku lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP w Kłobucku. Przetarg nieograniczony 13.11.2009 więcej
ZP-8/LU/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Świadczenie usług usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części zabezpieczonych na koszt policji zleconych przez komendę powiatową policji w Lublińcu. Przetarg nieograniczony 18.11.2009 więcej
ZP-3/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Usługa usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów do 3,5 t, powyżej 3,5 t, pojazdów służbowych i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych prowadzonych przez KPP w Pszczynie oraz zabezpieczonych na terenie działania KPP w Pszczynie Przetarg nieograniczony 19.11.2009 więcej
ZF-599/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Świadczenie usług parkowania na koszt Policji zleconych przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu Przetarg nieograniczony 16.11.2009 więcej
11/CZ/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Przechowywanie pojazdów na zlecenie KMP w Częstochowie. Przetarg nieograniczony 16.11.2009 więcej
10/CZ/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie pojazdów na zlecenie KMP w Częstochowie Przetarg nieograniczony 23.11.2009 więcej
ZP-13/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zleconych przez KMP Zabrze lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Zabrze Przetarg nieograniczony 17.11.2009 więcej
Fw-7/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Miejską Policji w Bielsku-Białej lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Bielsku-Białej Przetarg nieograniczony 23.11.2009 więcej
ZP-2380-359/09 poniżej 133000 euro 45300000-0 Modernizacja instalacji c.o budynku nr 9 OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 Przetarg nieograniczony 01.12.2009 więcej
Fw-6/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczanie(holowanie) pojazdów oraz części pojazdów na zlecenie i koszt KMP Bielsko-Biała. Przetarg nieograniczony 23.11.2009 więcej
F-1637/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczanie(holowanie) pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, pojazdów służbowych Policji- zlecanych przez KMP Piekary Śląskie,lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Piekary Śląskie
 
Przetarg nieograniczony 20.11.2009 więcej
F-1981/09 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich. Przetarg nieograniczony 24.11.2009 więcej
ZP/5/TG/09 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w pojazdach służbowych Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz jednostkach podległych Przetarg nieograniczony 26.11.2009 więcej
ZP-9/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim Przetarg nieograniczony 26.11.2009 więcej
ZP-10/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zlecanych przez Komendę Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP w Wodzisławiu Śl.
 
Przetarg nieograniczony 26.11.2009 więcej
ZP-8/09 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w pojazdach służbowych Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim Przetarg nieograniczony 26.11.2009 więcej
ZP-14/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Świadczenie usług usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Miejską Policji w Zabrzu Przetarg nieograniczony 27.11.2009 więcej
ZP/8/KMP/09 poniżej 133000 euro 90915000-4 Świadczenie usług kominiarskich dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju. Przetarg nieograniczony 30.11.2009 więcej
10/09 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia w pojazdach służbowych będących na stanie KMP w Bytomiu Przetarg nieograniczony 26.11.2009 więcej
ZP-2380-416-179/2009 poniżej 133000 euro

44620000-2

42130000-9

Dostawa grzejników i armatury Przetarg nieograniczony 10.12.2009r. więcej
ZP-2380-414-173/09 poniżej 133000 euro 30191140-7 Zakup materiałów kryminalistycznych - folie, dla komórek techniki policyjnej z terenu województwa śląskiego. Przetarg nieograniczony 27.11.2009r więcej
ZP-2380-420-177/2009 poniżej 133000 euro

38651000-3

38653110-1

38650000-6

Zakup 74 kompletów - aparatów fotograficznych

Przetarg

nieograniczony

27.11.2009r.  przesunięto termin składania ofert na dzień 01.12.2009r. więcej
FZ-1075/09 poniżej 133000 euro 95351100-9 Świadczenie usług w zakresie parkowania i przechowywania pojazdów oraz części pojazdów na koszt Policji w Sosnowcu Przetarg nieograniczony 27.11.2009r więcej
ZP/6/TG/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zlecanych przez KPP Tarnowskie Góry , lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP Tarnowskie Góry Przetarg nieograniczony 30.11.2009r więcej
FZ-2888/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Świadczenie usług przechowywania (parkowania) pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zleconych przez KMP Katowice lub każdą inną jednostkę Policji, zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Katowice. Przetarg nieograniczony 01.12.2009r więcej
FZ-3327/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Świadczenie usług w zakresie przemieszczania (holowania) pojazdów oraz części pojazdów na koszt KMP Katowice Przetarg nieograniczony 02.12.2009r więcej
F-1615/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych dla KMP Żory. Przetarg nieograniczony 02.12.2009 więcej
ZP-5/KMP/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Miejską Policji w Jastrzębiu Zdroju Przetarg nieograniczony 03.12.2009 więcej
ZP/6/KMP/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zlecanych przez KMP w Jastrzębiu Zdroju lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP w Jastrzębiu Zdroju Przetarg nieograniczony 04.12.2009 więcej
P-1517/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Świadczenie usług przemieszczania (holowania) pojazdów na zlecenie KMP Żory Przetarg nieograniczony 09.12.2009 więcej
ZP-08/KMPDG/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów oraz ich części zabezpieczonych na koszt Policji KMP w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 15.12.2009 więcej
ZP-17/2009 poniżej 133000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Przetarg nieograniczony 10.12.2009 więcej
ZP-9/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia w pojazdach służbowych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Przetarg nieograniczony 21.12.2009 więcej
F-799/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części na parkingu strzeżonym zabezpieczonych do celów procesowych przez KMP Rybnik lub inne jednostki Policji za pośrednictwem KMP Rybnik. Przetarg nieograniczony 16.12.2009 więcej
F-662/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9  Świadczenie usług parkowania na koszt Policji zleconych przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu. Przetarg nieograniczony 14.12.2009 więcej
ZP-7/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów oraz ich części - zleconych przez KMP w Jaworznie Przetarg nieograniczony 15.12.2009 więcej
F-798/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych KMP Rybnik Przetarg nieograniczony 16.12.2009 więcej
13/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP Bytom lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Bytom Przetarg nieograniczony 15.12.2009 więcej
ZP-18/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie (przemieszczanie) pojazdów oraz części pojazdów na zlecenie i koszt KPP w Zawierciu Przetarg nieograniczony 15.12.2009 więcej
ZP-11/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis opon w pojazdach służbowych Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej oraz jednostek podległych Przetarg nieograniczony 16.12.2009 więcej
ZP-6/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Usługa całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych i dowodowych prowadzonych przez KPP w Pszczynie oraz zabezpieczonych na rzecz innych jednostek Policji. Przetarg nieograniczony 17.12.2009 więcej
12/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie pojazdów na koszt Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu Przetarg nieograniczony 16.12.2009 więcej
5/ZP/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów lub ich części o dmc do 3,5 t. dla KPP w Mikołowie. Przetarg nieograniczony 16.12.2009 więcej
ZP-5/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie pojazdów dla KPP w Pszczynie. Przetarg nieograniczony 16.12.2009 więcej
FZ-1121/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Świadczenie usług w zakresie parkowania i przechowywania pojazdów oraz części pojazdów na koszt Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu Przetarg nieograniczony 16.12.2009 więcej
ZP-13/2009 poniżej 133000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia w pojazdach służbowych będących na stanie KPP w Wodzisławiu Śląskim. Przetarg nieograniczony 17.12.2009 więcej
ZP-14/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zlecanych przez KPP w Wodzisławiu Śląskim. Przetarg nieograniczony 17.12.2009 więcej
ZP-12/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KPP w Wodzisławiu Śląskim. Przetarg nieograniczony 17.12.2009 więcej
FZ-17/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie/przemieszczanie/ pojazdów oraz części pojazdów na zlecenie i koszt KMP Tychy Przetarg nieograniczony 18.12.2009 więcej
F-1300/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Komendy Policji w Siemianowicach Śląskich
 
Przetarg nieograniczony 18.12.2009 więcej
RW-5/2009 poniżej 133000 euro 50118110-9 Holowanie pojazdów na koszt Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach Przetarg nieograniczony 21.12.2009 więcej
6/ZP/2009 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów lub ich części zleconych przez KPP Mikołów Przetarg nieograniczony 23.12.2009 więcej
ZP-25/KMP/2009 poniżej 133000 euro 90915000-4 Usługi kominiarskie dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju. Przetarg nieograniczony 28.12.2009 więcej
ZP-19/2009 poniżej 133000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Przetarg nieograniczony 30.12.2009 więcej
ZP/7/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i ich części o dmc do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. zabezpieczonych na koszt Policji ,pojazdów służbowych Policji - zleconych przez KMP w Świętochłowicach lub każdą inną jednostkę policji zlecającą wykonanie usługi Przetarg nieograniczony 30.12.2009 więcej
ZP/6/09 poniżej 133000 euro 98351100-9 Parkowanie i przechowywanie pojazdów i ich części zabezpieczonych na koszt Policji, zlecanych przez KMP Świętochłowice , lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Świętochłowice. Przetarg nieograniczony 30.12.2009 więcej
ZP/26/KMP/09 poniżej 133000 euro 50118110-9 Usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części o dmc do 3,5 tony oraz pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Miejską Policji w Jastrzębiu Zdroju Przetarg nieograniczony 31.12.2009 więcej

Metryczka

Data publikacji : 26.10.2010
Data modyfikacji : 26.10.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Nowojski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry