Archiwum ogłoszeń - Archiwum ogłoszeń 2010 - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum ogłoszeń 2010

Archiwum ogłoszeń

 

G-17/ZP-1/CH/10 poniżej 133000 euro 50750000-7 Usługa konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie
 
Przetarg nieograniczony 22.01.2010 więcej
ZP-2380-491-181/2009/2010 poniżej 125000 euro

30197644-2

30197640-4

Zakup papieru Licytacja elektroniczna 25.01.2010 r. - termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania więcej
ZP-1/2010 poniżej 125000 euro 98351100-9 Usługa całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych i dowodowych prowadzonych przez KPP w Pszczynie oraz zabezpieczonych na rzecz innych jednostek Policji Przetarg nieograniczony 25.01.2010 więcej
F-838/09 poniżej 125000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia w pojazdach służbowych KMP w Rybniku Przetarg nieograniczony 28.01.2010 więcej
ZP-2380-463/2009 powyżej 125000 euro

09132100-4 09134100-8 09121200-5

Zakup paliwa w systemie bezgotówkowych kart paliwowych Przetarg nieograniczony 04.03.2010 więcej
ZF-44/10 poniżej 125000 euro 98351100-9 Świadczenie usług parkowania na koszt Policji zleconych przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu Przetarg nieograniczony 03.02.2010 więcej
G-45/ZP-3/CH/10 poniżej 125000 euro 50750000-7 Usługa konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Przetarg nieograniczony 05.02.2010 więcej
ZP-2380-300-171/2009/2010

powyżej

 125 000 euro

09310000-5

65310000-9

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji (usługa kompleksowa) do obiektu Posterunku Policji w Olsztynie k. Częstochowy Przetarg nieograniczony 09.03.2010 r. termin przesunięty na dzień 18.03.2010 r. więcej
ZP-1/2010 poniżej 125000 euro 98351100-9 Usługa całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych i dowodowych prowadzonych przez KPP w Pszczynie oraz zabezpieczonych na rzecz innych jednostek Policji Przetarg nieograniczony 10.02.2010 więcej
ZP-2380-301-172/2009/2010

powyżej

125 000 euro

09310000-5

65310000-9

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji (usługa kompleksowa) do obiektu Komisariatu II Policji w Chorzowie przy ul. Moniuszki 11 Przetarg nieograniczony 11.03.2010 r. więcej
G-77/ZP-6/CH/10 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości i utylizacja odpadów z KMP w Chorzowie Przetarg nieograniczony 01.03.2010 r. więcej
ZP-2380-5-59/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z KWP Katowice Przetarg nieograniczony 11.03.2010 termin przesunięty na dzień 12.03.2010r

więcej

7/CZ/2010

powyżej

125 000 euro

85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla KMP w Częstochowie Przetarg nieograniczony 22.03.2010 więcej
ZP-2380-93-181/2010 poniżej 125000 euro

30197644-2

30197640-4

Zakup papieru Licytacja elektroniczna 17.03.2010 r. - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji więcej
RW-3/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Parkowanie i przechowywanie pojazdów oraz części pojazdów zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KMP w Mysłowicach lub każda inną jednostkę policji zlecająca wykonanie usługi za pośrednictwem KMP Mysłowice Przetarg nieograniczony 17.03.2010r więcej
ZP-2/2010 poniżej 125000 euro 93511000-3 Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów o dmc do 3,5 t. i pow. 3,5 t , pojazdów służbowych Policji , zabezp. do celów procesowych i dowodowych prowadzonych przez KPP w Bieruniu Przetarg nieograniczony 18.03.2010r/ przesunięto termin otwarcia ofert na dzień 22.03.2010r więcej
ZP-1/2010 poniżej 125000 euro 50119110-9 Przemieszczanie (holowanie) pojazdów i ich części o dmc do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. zabezpieczonych na koszt Policji KPP w Bieruniu Przetarg nieograniczony 18.03.2010r/ przesunięto termin otwarcia ofert na dzień 22.03.2010r więcej
ZP-1/KMP/10 poniżej 125000 euro 50118110-9 Usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Miejską Policji w Jastrzębiu Zdroju. Przetarg nieograniczony 24.03.2010r więcej
ZP-1/10 poniżej 125000 euro 50750000-7 Konserwacja i naprawa urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych na komisariacie policji w Knurowie
 
Przetarg nieograniczony 26.03.2010r więcej
ZP-2380-67-3/2010 poniżej 125000 euro 30192113-6 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla garnizonu śląskiego Przetarg nieograniczony 25.03.2010r. więcej
ZP-1/2010 poniżej 125000 euro 50116500-6 Serwis ogumienia w pojazdach służbowych KMP Jaworzno Przetarg nieograniczony 26.03.2010r więcej
1/ZP/2010 poniżej 125000 euro 93511000-3 Parkowanie i przechowywanie pojazdów lub ich części zabezpieczonych na koszt Policji - zleconych przez Komendę Powiatową Policji w Mikołowie lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem KPP w Mikołowie Przetarg nieograniczony 30.03.2010r więcej
ZP-2380-63-67/2010 poniżej 125000 euro 72411000-4 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek Policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie IP Przetarg nieograniczony 02.04.2010r/ przesunięto na dzień 07.04.2010r więcej
ZP-2380-32-62/2010 powyżej 125000 euro 64200000-8 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych do jednostek Policji woj. śląskiego Przetarg nieograniczony 04.05.2010r. więcej
ZP-2/2010 poniżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla KMP w Jaworznie Przetarg nieograniczony 01.04.2010r więcej
1/LU/2010 poniżej 125000 euro
85121000-3
Świadczenie usług medycznych dla KPP Lubliniec Przetarg nieograniczony 07.04.2010r więcej
ZP-3/2010 poniżej 125000 euro 8512100-3 Świadczenie usług medycznych dla KPP Wodzisław Śląski Przetarg nieograniczony 09.04.2010r więcej
ZP-2380-100-34/2010 poniżej 125000 euro

45300000-0 45331100-7

Wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. w budynku Koszarowca nr 5 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

Przetarg nieograniczony

26.04.2010r więcej
ZP-2380-65-25/2010 powyżej 125 000 euro

45000000-7 45210000-2 45330000-9 45331000-6 45331210-1 45310000-3

Przebudowa strefy wejściowej Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1 Przetarg nieograniczony 06.05.2010 r.  przesunięto termin składania ofert na dzień 11.05.2010 r. więcej
F-156/2010 powyżej 125 000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla KMP w Siemianowicach Śląskich Przetarg nieograniczony 28.04.2010 więcej
ZP-2380-108-23/2010 powyżej 125 000 euro 45453000-7 45300000-0 45310000-3 45330000-9 45442100-8 45421000-4 Remont pomieszczeń Komisariatu II Policji w Bielsku Białej Przetarg nieograniczony 07.05.2010 r. więcej
G-132/ZP-9/CH/10 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Przetarg nieograniczony 29.04.2010r. więcej
ZP-3/2010 poniżej 125000 euro 90111200-3 Wywóz fekaliów z posesji Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1 A. Przetarg nieograniczony 05.05.2010r. więcej
ZP/1/TG/10 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z KPP Tarnowskie Góry oraz jednostek podległych Przetarg nieograniczony 04.05.2010r. więcej
FZ-374/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ przy KMP w Sosnowcu Przetarg nieograniczony 04.05.2010r.-błędna data   prawidłowa data 05.05.2010r. więcej
F-457/10 powyżej 125000 euro 85121000-3 Usługi badania osób zatrzymanych, pobieranie krwi od osób zatrzymanych i inne na zlecenie Komendy Miejskiej Policji w Rybniku Przetarg nieograniczony 11.05.2010r. więcej
18/CZ/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PIZ i PID KMP w Częstochowie Przetarg nieograniczony 10.05.2010r. więcej
ZP-4/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości z KPP w Pszczynie i KP w Pawłowicach Przetarg nieograniczony 10.05.2010r. więcej
FZ-585/10 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z jednostek Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie Przetarg nieograniczony 17.05.2010r. więcej
ZP-1/KMPDG/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z obiektów KMP w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 12.05.2010r. więcej
G-132/ZP-10/CH/10 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Przetarg nieograniczony 13.05.2010r. więcej
ZF-238/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu Przetarg nieograniczony 13.05.2010r. więcej
11/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2  Wywóz nieczystości z budynków Komisariatów (I,II,III,IV,V), budynku KMP w Bytomiu i usuwania odpadów zielonych Przetarg nieograniczony 14.05.2010r. więcej
Fw-1/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej oraz jednostek oraz podległych jednostek Przetarg nieograniczony 17.05.2010r. więcej
2/ZP/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Przetarg nieograniczony 18.05.2010r. więcej
ZP-03/KMPDG/2010 powyżej 125000 euro 55500000-5 Wyżywienie osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych KMP w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 17.05.2010r. więcej
ZP-2/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2  Wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz utylizacja odpadów z KPP w Myszkowie i podległych Posterunków Przetarg nieograniczony 17.05.2010r. więcej
ZP-3/10 poniżej 125000 euro 50116000-1 50116500-6  Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów dla KMP w Gliwicach Przetarg nieograniczony 18.05.2010r. więcej
ZP-8/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej Przetarg nieograniczony 17.05.2010r. więcej
ZP-3/KMP/10 poniżej 125000 euro 90511000-2  Wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów z KMP w Jastrzębiu Zdroju Przetarg nieograniczony 21.05.2010r. więcej
ZP-6/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3  Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań i w Izbie Dziecka KPP w Będzinie Przetarg nieograniczony 24.05.2010r. więcej
1/P/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2  Usuwanie i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych z KMP w Świętochłowicach  Przetarg nieograniczony 20.05.2010r. więcej
FZ-1259/10 poniżej 125000 euro 90511000-2 Usługi wywozu nieczystości dla KMP w Katowicach i jednostek podległych Przetarg nieograniczony 24.05.2010r. więcej
ZP-3/2010 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie Przetarg nieograniczony 21.05.2010r. więcej
ZP-3-2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie Przetarg nieograniczony 21.05.2010r. więcej
ZP-5/10 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim Przetarg nieograniczony 21.05.2010r. więcej
Fw-2/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w Izbie Dziecka oraz w Pomieszczeniach Zatrzymań KMP w Bielsku - Białej Przetarg nieograniczony 24.05.2010r. więcej
4/ZP/10 poniżej 125000 euro 90511000-2  Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości KPP w Cieszynie i jednostek podległych Przetarg nieograniczony 27.05.2010r. więcej
ZP-2380-173-78/2010 powyżej 125000 euro 32430000-6 Zakup światłowodowej sieci kablowej na terenie aglomeracji śląskiej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji Przetarg nieograniczony

28.06.2010r. przesunięto termin składania ofert na dzień 08.07.2010 r.

Uwaga: zmiana konta depozytowego

więcej
ZF-265/10 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków dla osób zatrzymanych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu Przetarg nieograniczony 01.06.2010r. więcej
F-156/10 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla KMP w Siemianowicach Śląskich Przetarg nieograniczony 01.06.2010r. więcej
ZP-7/10 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz KP w Gorzycach, KP w Pszowie i KP w Rydułtowach Przetarg nieograniczony 08.06.2010r. więcej
F- 449/10 powyżej 125000 euro 55300000-3 Usługi produkcji i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w KMP w Rybniku. Przetarg nieograniczony 01.06.2010r. więcej
13/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP w Bytomiu Przetarg nieograniczony 02.06.2010r. więcej
ZP-7/2010 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie Przetarg nieograniczony 07.06.2010r. więcej
3/ZP/2010 powyżej 125000 euro 85121000-3 Usługi badania osób zatrzymanych zlecone przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Przetarg nieograniczony 02.06.2010r. więcej
ZP-04/KMPDG/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Dąbrowie Górniczej Przetarg nieograniczony 15.06.2010r. więcej
2/ZP/10 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie Przetarg nieograniczony 07.06.2010r. więcej
ZP-4/10 powyżej 125000 euro 55300000-3 Posiłki dla osób zatrzymanych w PDOZ w KMP Gliwice Przetarg nieograniczony 07.06.2010r. więcej
ZP-6/10 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w PDOZ Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej 180. Przetarg nieograniczony 08.06.2010 więcej
ZP-2380-109-74/2010 poniżej 125000 euro 45310000-3 45311000-0 45312000-7 45314300-4 45315600-4 45315700-5 45317000-2 Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Komisariatu Policji w Czerwionce - Leszczynach przy ul. 3 Maja 40 Przetarg nieograniczony

17.06.2010 r. przesunięto termin składania ofert na dzień 23.06.2010 r.  (termin wizji lokalnej 17.06.2010 r. godz. 12.00)

więcej
ZF-295/10 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych na zlecenie KPP w Raciborzu Przetarg nieograniczony 10.06.2010r. więcej
ZP/4/KMP/10 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PIZ KMP w Jastrzębiu Zdroju Przetarg nieograniczony 10.06.2010r. więcej
ZP-2380-216-21/2010 poniżej 125000 euro 45216111-5 Przebudowa pomieszczeń oraz schodów zewnętrznych Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34 Przetarg nieograniczony

29.06.2010 r. przesunięto termin składania ofert na dzień 06.07.2010 r. przesunięto termin składania ofert na dzień 08.07.2010 r.

Uwaga: zmiana konta

więcej
ZF-296/2010 poniżej 125000 euro 93511000-3 Świadczenie usług parkowania na koszt Policji zleconych przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu. Przetarg nieograniczony 18.06.2010 r. więcej
ZP-2/2010 poniżej 125000 euro 85121000-3 Badanie osób zatrzymanych i pobieranie krwi od osób zatrzymanych na zlecenie KMP Zabrze Przetarg nieograniczony 16.06.201r. więcej
4/ZP/2010 poniżej 125000 euro 98351100-9  Parkowanie i przechowywanie pojazdów lub ich części o DMC 3,5 tony zabezpieczonych na koszt Policji KPP w Mikołowie Przetarg nieograniczony 25.06.2010r. więcej
FZ-244/10 powyżej 125000 euro 85121000-3 Badanie osób zatrzymanych oraz skierowanych do osadzenia w Aresztach i Policyjnej Izbie Dziecka w rejonie Komendy Miejskiej w Katowicach Przetarg nieograniczony 29.06.2010r więcej
ZP-3/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP Zabrze Przetarg nieograniczony 28.06.2010r więcej
ZP-2380-201-80/2010 poniżej 125000 euro 30232300-0 30200000-1 48000000-8 Zakup ściany graficznej dla Wydziału Sztab Policji KWP Katowice Przetarg nieograniczony 29.06.2010r więcej
ZP-2380-237/2010 poniżej 125000 euro 33694000-1 38437000-7  Zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej niezbędnych do prowadzenia badań DNA i krwi dla KWP w Katowicach Przetarg nieograniczony 01.07.2010r zmiana terminu składania ofert na dzień 05.07.2010r więcej
FZ-1544/10 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie dla osób zatrzymanych w Aresztach i Policyjnej Izbie Dziecka w KMP Katowice Przetarg nieograniczony 29.06.2010r więcej
ZP-4/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w PDOZ Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy ul. Narutowicza 1 Przetarg nieograniczony 05.07.2010r więcej
16/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP w Bytomiu Przetarg nieograniczony 16.07.2010r więcej
ZP-2/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z KPP Żywiec oraz podległych jednostek terenowych Przetarg nieograniczony 14.07.2010r więcej
F-587/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP Siemianowice Śląskie Przetarg nieograniczony 09.07.2010r więcej
ZP-2380-289-88/2010 poniżej 125000 euro 24910000-6 30192100-2 30192130-1 30192133-2 22816300-6 22850000-3 30199110-4 30199230-1 30193200-0 30197220-4 30197320-5 30197321-2 30197330-8 Zakup materiałów biurowych na 2010 rok Przetarg nieograniczony 15.07.2010 r. przesunięto termin składania ofert na 20.07.2010 r. więcej
ZP-2380-280-84/2010 poniżej 125000 euro 50324200-4 50334400-9 50711000-2 74231410-4 45223110-0 45314300-4 45312300-0 Kompleksowa realizacja prac z zakresu wykonania zabiegów konserwacyjno - naprawczych stacjonarnych środków łączności radiowej w jednostkach Policji garnizonu śląskiego w 2010 r. Przetarg nieograniczony 19.07.2010 r. więcej
ZP-2380-131-56/2010 poniżej 125000 euro 71220000-0 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przedsięwzięcia: Kompleksowy remont z termorenowacją i przebudową obiektów na OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 Przetarg nieograniczony

27.07. 2010

Uwaga wizja lokalna wyznaczona na dzień 23.07.2010 r. o godz. 12.00 przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.08.2010 r.  przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.08.2010 r. przesunięcie terminu składania ofert na dzień 09.08.2010r.

więcej

ZP-2380-300-6/2010 poniżej 125000 euro 42913000-9 Zakup filtrów do samochodów osobowych, furgonów, ciężarowych eksploatowanych przez KWP Katowice i jednostki terenowe Przetarg nieograniczony 20.07.2010 r. przesunięto termin składania ofert na 22.07.2010 r. więcej
FZ-604/10 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości - KMP Sosnowiec Przetarg nieograniczony 20.07.2010r. więcej
ZP-2380-274-83/2010 poniżej 125000 euro 30213100-6 30213300-8 30231300-0 30232110-8 30216110-0 38652100-1 Zakup sprzętu komputerowego Przetarg nieograniczony 26.07.2010 więcej
G-238/10/ZP17/CH/10 poniżej   125 000 euro 15710000-8 Zakup paszy dla koni z KMP w Chorzowie przetarg nieograniczony 26.07.2010 więcej
G-238/10/ZP18/CH/10 poniżej   125 000 euro 03114100-4 03114200-5 03211600-9 03144000-2   Zakup paszy (słoma, siano, owies, siemie lniane) dla koni z KMP w Chorzowie przetarg nieograniczony 26.07.2010 więcej
G-238/10/ZP19/CH/10 poniżej 125000 euro 03221112-4  Zakup marchwi dla koni z KMP w Chorzowie przetarg nieograniczony 26.07.2010 więcej
ZP-5/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie oraz Rewiru dzielnicowych. przetarg nieograniczony 28.07.2010 więcej
15/2010 poniżej 125000 euro 98310000-9 Pranie bielizny na potrzeby Policyjnej Izby Zatrzymań w Bytomiu przetarg nieograniczony 30.07.2010 więcej
ZP-6/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Posiłki dla osób zatrzymanych w PDOZ w KMP Gliwice przetarg nieograniczony 17.08.2010r więcej
ZP-2380-291-34/2010 poniżej 125000 euro 45421148-3 45111100-9 Wymiana bram i drzwi w zespole magazynowym B1 oraz w zespole magazynowym B3 dla realizacji zadania: Termomodernizacja budynków w kompleksie magazynowym B1 i B3 na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 przetarg nieograniczony 09.08.2010 r. Wyznaczono wizję lokalną na dzień 30.07.2010r więcej
ZP-2380-290-34/2010 poniżej 125000 euro 45443000-4 45261000-4 45261910-6 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku nr 18 kompleksu OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 przetarg nieograniczony 12.08.2010r. więcej
ZP-10/10 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP w Wodzisławiu Śląskim przy ul.Kokoszyckiej 180B przetarg nieograniczony 09.08.2010r więcej
FZ-629/2010 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KMP Sosnowiec przetarg nieograniczony 11.08.2010r więcej
F-643/10 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KMP Rybnik przetarg nieograniczony 12.08.2010r więcej
ZP-2380-367-96/2010

poniżej 125000 euro

64200000-8 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych do jednostek Policji woj. śląskiego przetarg nieograniczony 13.08.2010r. więcej
ZP-10/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z KPP w Będzinie przy ul. Bema 1 i z KP w Czeladzi przy ul. Staszica 5 przetarg nieograniczony 16.08.2010r więcej
ZP-3/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ przy KPP w Zawierciu. przetarg nieograniczony 12.08.2010r więcej
ZP-2380-333-91/2010 poniżej 125000 euro 30197644-2 30197640-4 Zakup papieru licytacja elektroniczna

17.08.2010 r.

termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania

więcej
ZP-2380-354-94/2010 poniżej 125000 euro 30213100-6 30213300-8 30232110-8 Zakup sprzętu komputerowego przetarg nieograniczony 18.08.2010r więcej
ZF-407/2010 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KPP w Raciborzu przetarg nieograniczony 18.08.2010r więcej
ZP-2380-299-90/2010 poniżej 125000 euro 45231300-8 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie nieruchomości Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Pszczynie. Przyłączenie nieruchomości KPP Pszczyna do kanalizacji sanitarnej przetarg nieograniczony 31.08.2010r więcej
ZP-5/KMP/10 powyżej 125000 euro 85121000-3 Badanie osób zatrzymanych na zlecenie KMP Jastrzębie Zdrój przetarg nieograniczony 19.08.2010r przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.08.2010r. więcej
ZP-2380-361-97/2010 poniżej 125000 euro 39000000-3 Zakup mebli drewnianych i metalowych dla KP V w Katowicach przetarg nieograniczony 23.08.2010 r. więcej
ZP-2380-364-95/2010 poniżej 125000 euro 30192113-6 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla garnizonu śląskiego przetarg nieograniczony

25.08.2010r.

przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.08.2010r.

więcej
ZP-2380-320/2010 poniżej 125000 euro 44174000-0 14521210-4 39230000-3 33696300-9 33141000-0 22993000-7 24930000-2 24952000-2 Zakup materiałów, odczynników daktyloskopijnych, chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć przetarg nieograniczony 24.08.2010r przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.08.2010r więcej
ZP-4/2010 poniżej 125000 euro 50721000-5 Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej i urządzeń kotłowni olejowej w obiektach służbowych KPP Zawiercie przetarg nieograniczony 25.08.2010r więcej
21/2010 poniżej 125000 euro 9831000-9 Pranie bielizny na potrzeby Policyjnej Izby Zatrzymań w Bytomiu przetarg nieograniczony 03.09.2010r więcej
ZP-3/2010 poniżej 125000 euro 50118110-9  Usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KPP w Żywcu przetarg nieograniczony 15.09.2010r więcej
ZP-6/2010 powyżej 125000 euro 55300000-3 Przygotowanie i dostawa posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w PDOZ Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy ul. Narutowicza 1. przetarg nieograniczony 06.09.2010r więcej
2/LU/2010 poniżej 125000 euro 09111210-5 Dostawa mediów energetycznych wraz z dostawą do budynków administracyjnych - paliwa stałe do posterunków Policji KPP Lubliniec przetarg nieograniczony 08.09.2010r więcej
P-981/10 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych oraz czyszczenie materaców dla KMP Żory przetarg nieograniczony 08.09.2010r więcej
F-587/10 powyżej 125000 euro 55300000-3 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP Siemianowice Śląskie przetarg nieograniczony 06.09.2010r więcej
ZP-2380-387-98/2010 poniżej 125000 euro 30213100-6 30232100-5 30192113-6 Zakup sprzętu, tonerów i oprogramowania do realizacji Projektu - wsparcie językowe na potrzeby EURO 2012 - współpraca międzynarodowa Policji. przetarg nieograniczony 20.09.2010r więcej
ZP-2380-399-99/2010 poniżej 125000 euro- błędny zapis/ poprawny zapis powyżej 125000 euro 45100000-8 45200000-9 45220000-5 45300000-0 45400000-1 Budowa budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w nowej siedzibie KPP w Raciborzu przetarg nieograniczony 28.09.2010r więcej
G-291/10/ZP23/CH/10 poniżej 125000 euro 50721000-5  Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowych w obiektach służbowych KMP w Chorzowie przetarg nieograniczony 27.09.2010r więcej
F-1241/10 powyżej 125000 euro 85120000-6 Badanie stanu zdrowia osób zatrzymanych i pobieranie krwi na zawartość alkoholu na zlecenie KMP w Piekarach Śląskich przetarg nieograniczony 22.09.2010r więcej
ZP-05/KMPDG/2010 poniżej 125000 euro 98310000-9 Wykonanie usług pralniczych dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przetarg nieograniczony 28.09.2010r więcej
ZP-5/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz odpadów stałych, nie segregowanych, gromadzonych w znormalizowanych pojemnikach lub kontenerach z obiektów należących do Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu oraz wywóz pojemnika  na odpady pochodzenia zwierzęcego z terenu KP III w Zabrzu. przetarg nieograniczony 24.09.2010r więcej
ZP-11/2010 poniżej 125000 euro 98351100-9 Świadczenie usług parkowania na koszt Policji zleconych przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie przetarg nieograniczony 27.09.2010r więcej
ZP-2380-331-93/2010 poniżej 125000 euro 79810000-5 Wykonanie druków resortowych przetarg nieograniczony 30.09.2010r więcej
ZP-2380-409-100/2010 poniżej 125000 euro 45216111-5 Przebudowa fragmentu I piętra budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10 przetarg nieograniczony 07.10.2010 r. więcej
3/LU/2010 poniżej 125000 euro 09111210-5  Dostawa mediów energetycznych wraz z dostawą do budynków administracyjnych - paliwa stałe do posterunków Policji KPP Lubliniec przetarg nieograniczony 01.10.2010r więcej
ZP-2380-363/2010 poniżej 125000 euro 92111100-3 Nakręcenie filmu szkoleniowo - instruktażowego w ramach projektu: Współpraca Policji polskiej i słowackiej w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego. przetarg nieograniczony 01.10.2010r więcej
23/CZ/2010 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. przetarg nieograniczony 11.10.2010r więcej
ZP-2/KŁ/10 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa opału dla KPP w Kłobucku z dostawą do Posterunków Policji w Miedźnie i we Wręczycy Wielkiej przetarg nieograniczony 11.10.2010r więcej
ZP-2380-377-92/2010 poniżej 125000 euro 15000000-8 Zakup wody mineralnej Licytacja elektroniczna 14.10.2010r      Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej więcej
ZP-04/KPP/2010 poniżej 125000 euro 98310000-9 Wykonanie usług pralniczych dla KPP w Myszkowie przetarg nieograniczony 15.10.2010 więcej
ZP-2380-439/2010 poniżej 125000 euro 31154000-0 Dostawa oraz instalacja i konfiguracja systemu zasilania gwarantowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. przetarg nieograniczony 18.10.2010 r. Wyznaczono termin wizji lokalnej na dzień 13.10.2010 r. więcej
ZP-9/10 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa 13  ton węgla orzech gruby dla Komisariatu Policji III w Rudzie Śląskiej ul. Solna 4. przetarg nieograniczony 18.10.2010 więcej
24/CZ/2010 poniżej 125000 euro 09111210-5 Dostawa 21 ton węgla dla jedostek podległych KMP w Częstochowie przetarg nieograniczony 18.10.2010 więcej
ZP-5/2010 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup węgla dla KPP Zawiercie wraz z dowozem do Posterunku Policji w Kroczycach  przetarg nieograniczony 19.10.2010 więcej
RW-5/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz odpadów stałych niesegregowanych, zgromadzonych w znormalizowanych poj. lub kontenerach z obiektu KMP w Mysłowicach ul. Starokościelna 2, oraz odpadów ponadgabarytowych na odrębne zlecenie przetarg nieograniczony 19.10.2010- zmiana terminu składania ofert na dzień 05.11.2010r więcej
ZP-2380-491-90/2010 poniżej 125000 euro 45231300-8 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie nieruchomości Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Pszczynie. Przyłączenie nieruchomości KPP Pszczyna do kanalizacji sanitarnej przetarg nieograniczony 27.10.2010 r. więcej
ZP-8/2010 poniżej 125000 euro 09113000-4 Dostawa koksu dla KMP w Jaworznie przetarg nieograniczony 21.10.2010 więcej
ZP-8/2010 poniżej 125000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych niesegregowanych z KMP Gliwice, KP I, KP II, KP III, KP V oraz KP Pyskowice i PP Toszek przetarg nieograniczony 22.10.2010 więcej
ZP-12/2010 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla KPP w Będzinie przetarg nieograniczony 02.11.2010 więcej
ZF-524/10 poniżej 125000 euro 09113000-4, 09111210-5 Dostawa opału dla Posterunków Policji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu przetarg nieograniczony 22.10.2010 więcej
ZP-5/2010 poniżej 125000 euro 50119110-9 Usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów o dmc do 3,5 t. lub ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KPP w Myszkowie. przetarg nieograniczony 25.10.2010 więcej
ZP-7/2010 powyżej 125000 euro 55300000 Posiłki dla osób zatrzymanych w PDOZ w KMP Gliwice.
 
przetarg nieograniczony 25.10.2010 więcej
ZP-3/TG/2010 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup i dostawa węgla, asortyment groszek do budynku Posterunku Policji w Świerklańcu na sezon grzewczy 2011 przetarg nieograniczony 27.10.2010 więcej
ZP-2380-471-103/2010

powyżej 125000 euro

64212000-5 Usługi telefonii komórkowej GSM wraz z dostawą telefonów i modemów do bezprzewodowej transmisji danych dla 2470 użytkowników jednostek Policji woj. śląskiego

przetarg nieograniczony

02.12.2010

przesunięto na dzień

07.12.2010

więcej
ZP-2380-535/2010 poniżej 125000 euro 92111100-3 Nakręcenie filmu szkoleniowo-instruktażowego w ramach projektu: Współpraca Policji polskiej i słowackiej w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego.

przetarg nieograniczony

02.11.2010r więcej
ZF-849/10 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych dla KMP Sosnowiec. przetarg nieograniczony 29.10.2010 więcej
ZP-9/10 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup węgla wraz z dowozem do PP w Pilchowicach dla KMP Gliwice przetarg nieograniczony 05.11.2010 więcej
RW-6/10 poniżej 125000 euro 50721000-5 Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowej w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2 przetarg nieograniczony 05.11.2010r więcej
ZP-12/2010 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przetarg nieograniczony 10.11.2010r więcej
ZP-6/2010 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup węgla dla KPP Zawiercie wraz z dowozem do Posterunku Policji w Kroczycach. przetarg nieograniczony 10.11.2010 więcej
5/ZP/2010 poniżej 125000 euro 09111210-5 Zakup, dostawa i rozładunek węgla typu orzech do budynku mieszkalnego w Chybiu przy ulicy Bielskiej 50 w ilości 12 ton.-KPP Cieszyn przetrag nieograniczony 10.11.2010 więcej
ZP-13/2010 poniżej 125000 euro 09111210-5 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Komisariatu Policji w Gorzycach z/s w Rogowie przy ul. Czyżowickiej- KPP Wodzisław Śląski przetarg nieograniczony 10.11.2010 więcej
ZP-13/2010 poniżej 125000 euro 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. przetarg nieograniczony 19.11.2010 więcej
ZP-2380-575-108/2010 poniżej 125000 euro 32562200-2 Zakup sześciu włókien światłowodowych w relacji KMP w Bielsku - Białej ul. Rychlińskiego 17 do KM PSP w Bielsku - Białej ul. Leszczyńska 43 przez KP I w Bielsku - Białej ul. Składowa 2 przetarg nieograniczony 15.11.2010 więcej
ZP-06/KMPDG/2010 powyżej 125000 euro 85121000-3 Wykonanie usług medycznych w zakresie badania osób zatrzymanych przez Policję dla KMP w Dąbrowie Górniczej przetarg nieograniczony 18.11.2010 więcej
ZP-2380-559-107/2010 poniżej 125000 euro 72411000-4 Świadczenie usługi dostępu do Interenetu dla jednostek policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznym przydzielanym adresie IP przetarg nieograniczony 19.11.2010 zmiana terminu składania ofert na dzień   24.11 2010 r zmiana terminu składania ofert na dzień 26.11.2010 r. więcej
FZ-746/2010 poniżej 125000 euro 50531100-7 Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych dla KMP Sosnowiec przetarg nieograniczony 18.11.2010 więcej
ZP-2380-590-109/2010 poniżej 125000 euro

30.21.31.00-6 30.21.30.00-5 30.21.61.10-0 30.23.21.00-5

 

 

Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek garnizonu śląskiego przetarg nieograniczony 26.11.2010r. więcej
FZ-902/10 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych przez KMP w Sosnowcu. przetarg nieograniczony 29.11.2010 więcej
ZP-2380-615-112/2010 poniżej 125000 euro 38631000-7 Zakup lornetek dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przetarg nieograniczony 01.12.2010 r. więcej
6/ZP/2010 powyżej 125000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie badania osób zatrzymanych dla KPP w Cieszynie przetarg nieograniczony 30.11.2010 więcej
ZF-588/10 poniżej 125000 euro 50531100-7 Świadczenie usług konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej KPP w Raciborzu. przetarg nieograniczony 07.12.2010 więcej
ZP-2380-701-112/2010 poniżej 125000 euro 38631000-7 Zakup lornetek dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przetarg nieograniczony 09.12.2010 r. więcej
ZP-6/2010 poniżej 125000 euro 98351100-9 Usługa całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych i dowodowych prowadzonych przez KPP w Pszczynie oraz zabezpieczonych na rzecz innych jednostek Policji. przetarg nieograniczony 20.12.2010 więcej
ZP-5/2010 poniżej 125000 euro 50118110-9 Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów do 3,5 t, pojazdów służbowych i części pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych prowadzonych przez KPP w Pszczynie oraz zabezpieczonych na terenie działania KPP w Pszczynie na rzecz innych jed. przetarg nieograniczony 20.12.2010 więcej
ZP-2380-460-60-2010 powyżej 125000 euro 09211100-2 24961000-8 09211650-2 09211600-7 Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i płynów eksploatacyjnych z przeznaczeniem do pojazdów samochodowych. przetarg nieograniczony 12.01.2011r przesunięto termin składania ofert na dzień 17.01.2011r więcej
ZP-2380-579-104/2010 poniżej 125000 euro 09135100-5 Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek terenowych przetarg nieograniczony 16.12.2010r więcej
G-386/10/ZP26/CH/10 poniżej 125000 euro 15710000-8 Zakup paszy dla koni z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przetarg nieograniczony 27.12.2010 więcej
G-385/10/ZP 29/CH/10 poniżej 125000 euro 50750000-7 Konserwacja urządzenia platformy dla osób niepełnosprawnych typu KALEA-A 113 w KMP Chorzów przetarg nieograniczony 27.12.2010r więcej
G-386/10/ZP27/CH/10 poniżej 125000 euro 03114100-4, 03114200-5, 03211600-9, 03144000-2 Zakup paszy dla koni w postaci słomy, siana, owsa i siemienia lnianego dla KMP w Chorzowie przetarg nieograniczony 27.12.2010 więcej
G-386/10/ZP28/CH/10 poniżej 125000 euro 03221112-4 Zakup marchwi dla koni w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie przetarg nieograniczony 27.12.2010 więcej

Metryczka

Data publikacji : 04.01.2012
Data modyfikacji : 04.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Nowojski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry