Katalog zamówień publicznych

KW-39/ZP/2022 Zakup wraz z dostawą i wniesieniem oraz montażem siedzisk dla KWP Katowice.

Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz.U. 2021 poz. 1460). Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/339895/zakup-wraz-z-dostawa-i-wniesieniem-oraz-montazem-siedzisk-dla-kwp-katowice-1

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 19.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry