Katalog zamówień publicznych

GMT-52/ZP/2022 - Przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla funkcjonariuszy pełniących służbę podczas trwania Światowego Forum Miejskiego WUF 11

Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz.U. 2021 poz. 1460). Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/346315/przygotowanie-i-dostarczenie-cieplych-posilkow-dla-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-podczas-trwania-swiatowego-forum-miejskiego-wuf-11

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 14.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Ziółkowska Zespół Zamówień Publicznych
do góry