Wstępne ogłoszenie informacyjne - Profil nabywcy - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Profil nabywcy

Metryczka

Data publikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Korzec
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Korzec Zespół Zamówień Publicznych
do góry