Status prawny - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, zwana dalej „Komendą”, zapewnia obsługę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, zwanego dalej „Komendantem”.

Komenda działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 poz. 171, z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz statutu.

Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Główny Policji.

Siedzibą Komendy są Katowice.

Obszarem działania Komendy jest obszar województwa śląskiego.

 

Na obszarze działania Komendy działają jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi, a mianowicie:

1) Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej;

2) Komenda Miejska Policji w Bytomiu;

3) Komenda Miejska Policji w Chorzowie;

4) Komenda Miejska Policji w Częstochowie;

5) Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej;

6) Komenda Miejska Policji w Gliwicach;

7) Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju;

8) Komenda Miejska Policji w Jaworznie;

9) Komenda Miejska Policji w Katowicach;

10) Komenda Miejska Policji w Mysłowicach;

11) Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich;

12) Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej;

13) Komenda Miejska Policji w Rybniku;

14) Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich;

15) Komenda Miejska Policji w Sosnowcu;

16) Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach;

17) Komenda Miejska Policji w Tychach;

18) Komenda Miejska Policji w Zabrzu;

19) Komenda Miejska Policji w Żorach;

20) Komenda Powiatowa Policji w Będzinie;

21) Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu;

22) Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie;

23) Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku;

24) Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu;

25) Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie;

26) Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie;

27) Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie;

28) Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu;

29) Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach;

30) Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim;

31) Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu;

32) Komenda Powiatowa Policji w Żywcu;

33) Komisariat Autostradowy Policji w Gliwicach;

34) Oddział Prewencji Policji w Katowicach;

35) Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Bielsku Białej;

36) Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie;

37) Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach.

 

Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach”.

Zakres działania Komendy określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy wraz ze zmianami.

 

Zarządzenie nr 120 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach (Dz. Urz. KGP poz. 24, z późn. zm.).

 

Regulamin Organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 12 lipca 2017 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 3 września 2018 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 28 maja 2021 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 4 maja 2022 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 4 października 2022 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KWP w Katowicach z dnia 14 marca 2023 r.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 08.09.2017
Data publikacji : 09.03.2007
Data modyfikacji : 08.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Adamus
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Szeliga Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Danuta Szeliga
do góry